Politechnika Krakowska, ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków
reforma@pk.edu.pl

Ogłoszono listę kandydatów na rektora PK

Ogłoszono listę kandydatów na rektora PK

Tegoroczne wybory Uczelnianego Kolegium Elektorów, Senatu oraz Rektora PK na kadencję 2020-2024 toczą się według nowych zasad, wskazanych w nowych aktach prawnych – ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz Statucie uczelni. Uczelniana Komisja Wyborcza, po raz pierwszy w historii, ogłosiła kandydatów na Rektora PK po wcześniejszym wskazaniu ich przez Radę Uczelni. 

Rada Uczelni z uchwale z 29 maja 20120 r. poinformowała:

Po zapoznaniu się z opinią Senatu PK z 27 maja 2020 r. na temat potencjalnych kandydatów na Rektora PK, ocenie kompetencji zarządczych kandydatów w bezpośrednim spotkaniu z każdym z nich oraz dokładnej analizie przedstawionych planów strategii rozwoju uczelni i sposobów zarządzania, w wyniku przeprowadzonego głosowania tajnego, Rada Uczelni Politechniki Krakowskiej wskazuje następujących kandydatów na rektora PK w kadencji 2020 – 2024:
1) Andrzej Białkiewicz,
2) Jerzy Sładek

Na podstawie powyższej uchwały Uczelniana Komisja Wyborcza, po wyrażeniu przez potencjalnych kandydatów zgody na kandydowanie, 17 czerwca br. ogłosiła ich oficjalnymi kandydatami na Rektora PK kadencji 2020-2024.

Zgodnie ze zaktualizowanym harmonogramem wybory rektora PK odbędą się 8 lipca o godz. 12. Do 30 czerwca br. mają zostać zakończone wybory do Uczelnianego Kolegium Elektorów.

Strony z prezentacjami kandydatów na rektora:

Prof. Andrzej Białkiewicz

Prof. Jerzy Sładek 

Uchwała Rady Uczelni Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki nr 6/05/2020 z 29 maja 2020 r. w sprawie wskazania kandydatów na Rektora PK

Ogłoszenie Uczelnianej Komisji Wyborczej w sprawie listy kandydatów na rektora Politechniki Krakowskiej na kadencję 2020–2024

Aktualizacja 24-06-2020