Politechnika Krakowska, ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków
reforma@pk.edu.pl

Autor: MAS

Pierwsze posiedzenie Senatu PK kadencji 2020-2024

Pierwsze posiedzenie Senatu Politechniki Krakowskiej kadencji 2020-2024 odbyło się w środę, 23 września 2020 r. w Międzywydziałowym Centrum Edukacyjno-Badawczym Działownia. Poprowadził je nowy rektor PK prof. dr hab. inż. arch. Andrzej Białkiewicz. – Liczę na partycypację społeczności uczelni w zarządzaniu nią. Uważam, że rektor ma misję i odpowiedzialność, a nie władzę – mówił o wizji…
Przeczytaj więcej

Nowi prorektorzy i pełnomocnik PK na kadencję 2020-2024

Wraz z nowym rektorem prof. Andrzejem Białkiewiczem kadencję 2020-2024 we władzach uczelni rozpoczynają nowi prorektorzy i pełnomocnik, odpowiedzialni za poszczególne sektory działalności uczelni. Prorektorami nowej kadencji zostali: prof. Dariusz Bogdał (Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej), dr hab. inż. Jerzy Zając, prof. PK (Wydział Mechaniczny), dr hab. inż. arch. Tomasz Kapecki, prof. PK (Wydział Architektury), dr…
Przeczytaj więcej

Prof. Andrzej Białkiewicz objął stanowisko rektora Politechniki Krakowskiej

1 września 2020 r. rozpoczęła się nowa kadencja władz Politechniki Krakowskiej. Stanowisko rektora objął prof. dr hab. inż. arch. Andrzej Białkiewicz. 8 lipca br. został wybrany osiemnastym rektorem PK. Wraz z nim stanowiska na kadencję 2020-2024 obejmują nowi prorektorzy. Rozpoczyna się także 4-letnia kadencja nowego 40-osobowego Senatu PK. – Dziękując jeszcze raz za wybór na zaszczytny…
Przeczytaj więcej

Na PK będą realizowane doktoraty wdrożeniowe

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego rozstrzygnęło IV edycję programu „Doktorat wdrożeniowy”. W jej ramach do programu został zakwalifikowany wniosek Politechniki Krakowskiej, który dotyczy realizacji na PK – we współpracy z 19 przedsiębiorstwami – 30 doktoratów wdrożeniowych z 6 dyscyplin naukowych (najwięcej w ramach dyscypliny inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka).   Podstawowym celem programu „Doktorat wdrożeniowy”…
Przeczytaj więcej

Powstaje Regionalny Zespół Akredytowanych Laboratoriów Badawczych i Wzorcujących na WM PK

W czerwcu br. rozpoczęła się realizacja projektu pn. „Utworzenie Regionalnego Zespołu Akredytowanych Laboratoriów Badawczych i Wzorcujących Wydziału Mechanicznego Politechniki Krakowskiej (RZAL)”. Przedsięwzięcie, którego wartość szacowana jest na ponad 14 mln złotych, otrzymało dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (ponad 11 mln złotych). 5 kwietnia br. Politechnika podpisała umowę w tej sprawie…
Przeczytaj więcej

Prof. Andrzej Białkiewicz nowym rektorem Politechniki Krakowskiej

Prof. dr hab. inż. arch. Andrzej Białkiewicz został wybrany rektorem Politechniki Krakowskiej na lata 2020-2024. W wyborach, które odbyły się w środę 8 lipca 2020 r., pokonał jedynego kontrkandydata – prof. dr. hab. inż. Jerzego Sładka. Nowy rektor obejmie funkcję 1 września, zastępując kończącego urzędowanie prof. dr. hab. inż. Jana Kaziora. Wyboru rektora Politechniki Krakowskiej…
Przeczytaj więcej

Jednogłośne „tak” dla Sprawozdania Rektora PK

Senat PK jednogłośnie zatwierdził Sprawozdanie Rektora za rok 2019. W czerwcu, podobnie jak w poprzednich dwóch latach, prof. Jan Kazior przedstawił bogaty raport z działalności uczelni w poprzednim roku. Dokument przedstawia dane o strategicznych obszarach działalności PK, m.in. takich jak badania naukowe, dydaktyka, finanse, kadry, inwestycje uczelni. Podsumowując 2019 rok rektor Jan Kazior podkreślił we…
Przeczytaj więcej

Zakończenie prac Senatu PK kadencji 2016-2020

Ostatnie posiedzenie odbył w środę 24 czerwca 2020 r. Senat PK kadencji 2016-2020. Działał w wyjątkowym czasie – poważnych reform polskiego szkolnictwa wyższego i uczelni. – W mijającej kadencji przypadło Senatowi wyjątkowo trudne zadanie wdrażania reform i uchwalenia nowego Statutu PK, w związku z wejściem w życie nowej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.…
Przeczytaj więcej

Ogłoszono listę kandydatów na rektora PK

Tegoroczne wybory Uczelnianego Kolegium Elektorów, Senatu oraz Rektora PK na kadencję 2020-2024 toczą się według nowych zasad, wskazanych w nowych aktach prawnych – ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz Statucie uczelni. Uczelniana Komisja Wyborcza, po raz pierwszy w historii, ogłosiła kandydatów na Rektora PK po wcześniejszym wskazaniu ich przez Radę Uczelni.  Rada Uczelni…
Przeczytaj więcej

Centrum Rozwoju i Kompetencji Przemysłu 4.0 już działa

Na Politechnice Krakowskiej powołano Centrum Rozwoju i Kompetencji Przemysł 4.0. Nowa jednostka pozawydziałowa, powołana na podstawie zarządzenia rektora PK, rozpoczęła działalność 1 czerwca 2020 r. Centrum Rozwoju i Kompetencji Przemysł 4.0 jest pozawydziałową jednostką wspomagającą prace naukowe i dydaktyczne oraz współpracę z otoczeniem społeczno-gospodarczym. Została powołana na podstawie Zarządzenia Rektora PK po tym, jak Senat PK…
Przeczytaj więcej