Politechnika Krakowska, ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków
reforma@pk.edu.pl

Na PK będą realizowane doktoraty wdrożeniowe

Na PK będą realizowane doktoraty wdrożeniowe

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego rozstrzygnęło IV edycję programu „Doktorat wdrożeniowy”. W jej ramach do programu został zakwalifikowany wniosek Politechniki Krakowskiej, który dotyczy realizacji na PK – we współpracy z 19 przedsiębiorstwami – 30 doktoratów wdrożeniowych z 6 dyscyplin naukowych (najwięcej w ramach dyscypliny inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka).

 

Podstawowym celem programu „Doktorat wdrożeniowy” jest tworzenie warunków do rozwoju współpracy pomiędzy środowiskiem naukowym a społeczno-gospodarczym. Jego głównym założeniem jest przygotowanie przez doktoranta rozprawy doktorskiej, która pomoże funkcjonować danemu przedsiębiorstwu. Doktoraty wdrożeniowe to alternatywna droga uzyskania stopnia doktora przeznaczona dla osób, które – rozwijając swoją karierę naukową – nie chcą rezygnować z pracy zawodowej poza uczelnią. Doktorant, pod opieką dwóch opiekunów (naukowego i przemysłowego), przygotowuje rozprawę doktorską, która ma usprawnić działanie przedsiębiorstwa i otrzymuje podwójne wynagrodzenie. Jedno – za pracę w przedsiębiorstwie, drugie – w ramach stypendium z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Zakwalifikowany do IV edycji programu wniosek Politechniki Krakowskiej przewiduje realizację 30 doktoratów wdrożeniowych w latach 2020-2024. W ramach kształcenia w Szkole Doktorskiej PK – we współpracy z 19 przedsiębiorstwami – planowane jest przygotowanie rozpraw doktorskich w 6 dyscyplinach naukowych: architektura i urbanistyka (2 doktorantów), automatyka, elektronika i elektrotechnika (1 doktorant), inżynieria chemiczna (4 doktorantów), inżynieria materiałowa (6 doktorantów), inżynieria mechaniczna (4 doktorantów) oraz inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka (13 doktorantów). Łączna wnioskowana przez PK kwota dofinansowania wynosi blisko 10 mln zł (w jej skład wchodzą koszty stypendium doktoranckiego, ubezpieczenia społecznego oraz wykorzystania infrastruktury badawczej). Finalna liczba doktoratów wdrożeniowych, rekomendowanych do finansowania, zostanie wkrótce podana przez MNiSW.

W IV edycji programu wnioski złożyło 91 uczelni i instytutów z 732 kandydatami. 84 wnioskodawców zakwalifikowano do wsparcia, obejmującego łącznie 629 doktorantów. Od III edycji program „Doktorat wdrożeniowy” składa się z dwóch modułów. Pierwszy „Doktorat wdrożeniowy I” to kontynuacja wcześniejszych edycji (w tym mieściła się tegoroczna aplikacja PK), drugi to – uruchomiony w 2019 r. – „Doktorat wdrożeniowy II – sztuczna inteligencja”. W tej edycji pozytywną ocenę otrzymało w module I – 68 uczelni, a w module II – 16.

Wnioski w ramach IV edycji programu oceniał Zespół doradczy do spraw oceny wniosków i raportów w ramach programu „Doktorat wdrożeniowy”.