Politechnika Krakowska, ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków
reforma@pk.edu.pl

Powstaje Regionalny Zespół Akredytowanych Laboratoriów Badawczych i Wzorcujących na WM PK

Powstaje Regionalny Zespół Akredytowanych Laboratoriów Badawczych i Wzorcujących na WM PK

W czerwcu br. rozpoczęła się realizacja projektu pn. „Utworzenie Regionalnego Zespołu Akredytowanych Laboratoriów Badawczych i Wzorcujących Wydziału Mechanicznego Politechniki Krakowskiej (RZAL)”. Przedsięwzięcie, którego wartość szacowana jest na ponad 14 mln złotych, otrzymało dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (ponad 11 mln złotych). 5 kwietnia br. Politechnika podpisała umowę w tej sprawie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego. Kierownikiem projektu utworzenia RZAL została dr hab. inż. Magdalena Niemczewska-Wójcik, prof. PK z WM. Laboratoria PK będą prowadzić na światowym poziomie zarówno prace naukowo-badawcze, jak też prace usługowo-badawcze (działalność komercyjna).

W skład Regionalnego Zespołu Akredytowanych Laboratoriów Badawczych i Wzorcujących wchodzić będą trzy laboratoria Politechniki Krakowskiej – dwa z Wydziału Mechanicznego (Laboratorium Metrologii Współrzędnościowej (LMW) oraz Laboratorium Badań Technoklimatycznych i Maszyn Roboczych (LBTiMR)) i jedno z Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki (Laboratorium Maszyn i Urządzeń Energetycznych (LMiUE)). Jak tłumaczy dziekan WM i pomysłodawca RZAL, prof. dr hab. inż. Jerzy Sładek, po reorganizacji uczelni spowodowanej wprowadzeniem ustawy 2.0, LMiUE znalazło się w strukturze innego wydziału, dlatego w przyszłości zmianie ulegnie nazwa RZAL na Regionalny Zespół Akredytowanych Laboratoriów Badawczych i Wzorcujących Wydziału Mechanicznego i Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki.

Celem projektu realizowanego przez Politechnikę Krakowską jest stworzenie kluczowego ośrodka naukowo-badawczego w oparciu o najnowocześniejszą technologię pomiarową i systemy badawcze oraz ściśle łączącego naukę i innowacje techniczne z zastosowaniami przemysłowymi. Dzięki dofinansowaniu ze środków unijnych, specjalistyczne laboratoria badawcze zostaną doposażone w niezbędną aparaturę i urządzenia służące zespołom naukowym do prowadzenia prac badawczych w obszarze wysoko zaawansowanych materiałów oraz technologii dla przemysłu – zarówno w regionie, jak i również w całej Polsce oraz w wymiarze międzynarodowym. Zakupiona infrastruktura badawcza umożliwi też rozszerzenie akredytacji dla dwóch laboratoriów z Wydziału Mechanicznego oraz uzyskanie akredytacji przez placówkę badawczą z WIŚiE. – Sytuacja na rynku usług laboratoryjnych w Polsce rozwija się dynamicznie. Aby utrzymać  konkurencyjną pozycję, należy przekonać potencjalnych klientów do swoich kompetencji i jakości świadczonych usług. Drogą do tego celu jest uzyskanie akredytacji Polskiego Centrum Akredytacji (PCA) – podkreśla prof. dr hab. inż. Jerzy Sładek.

Kierownik projektu, dr hab. inż. Magdalena Niemczewska-Wójcik, prof. PK (Katedra Inżynierii Procesów Produkcyjnych) tłumaczy, że zlecanie prac badawczych akredytowanym laboratoriom stanowi podstawę w procesie podejmowania decyzji oraz przy zarządzaniu ryzykiem. Badania prowadzone przez takie placówki zapewniają wiarygodne wyniki, otrzymane zgodnie z najlepszą praktyką, co wpływa na ograniczenie liczby wadliwych wyrobów, obniża koszty kontroli i produkcji, a umożliwia wdrażanie innowacyjnych rozwiązań. – Potwierdzona w akredytowanych laboratoriach jakość wyrobów otwiera przedsiębiorstwom dostęp do rynków zewnętrznych zgodnie z zasadą „badany lub certyfikowany raz – wszędzie akceptowany” – dodaje prof. Niemczewska-Wójcik.

Prace badawcze prowadzone w RZAL będą bezpośrednio dotyczyć obszarów związanych z automatyzacją i robotyką procesów technologicznych, przemysłem maszynowym czy efektywnością energetyczną oraz odnawialnymi źródłami energii. Podejmowane w laboratoriach PK działania wpłyną na jakość ludzkiego życia, bo będą też dotykać obszarów związanych z nowoczesną diagnostyką i terapią, nowymi technologiami terapeutycznymi i wspomaganiem urządzeń medycznych np. przez możliwość zastosowania technik pomiarów współrzędnościowych. To z kolei umożliwi rozwój, projektowanie, wdrażanie i produkcję innowacyjnych urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, w tym narzędzi do rehabilitacji, służących do prowadzenia lub wspomagania terapii oraz diagnostyki medycznej.

Oprócz prof. dr. hab. inż. Jerzego Sładka i dr hab. inż. Magdaleny Niemczewskiej-Wójcik, prof. PK, w przygotowaniu projektu RZAL brali udział: dr hab. inż. Adam Gąska, prof. PK (LMW), dr inż. Janusz Pobędza (LBTiMR), dr hab. inż. Tomasz Sobota, prof. PK (LMiUE) oraz mgr Małgorzata Lalicka (Biuro Pozyskiwania Funduszy).

Fot. Robert Kupiec