Politechnika Krakowska, ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków
reforma@pk.edu.pl

Kategoria: Aktualności

Do 31 marca pracownicy PK przypisują dyscypliny do osiągnięć naukowych

Ukazało się zarządzenie Rektora PK w sprawie oświadczeń o upoważnieniu Politechniki Krakowskiej do wykazania osiągnięć naukowych na potrzeby ewaluacji. Wprowadzono wzór oświadczenia, a także obowiązek przypisania dyscypliny do poszczególnych osiągnięć naukowych wykazywanych na potrzeby ewaluacji, którego należy dokonać na stronie Bibliografii Publikacji Pracowników PK po zalogowaniu się na swoje konto w bazie BPP. Wyboru dyscypliny…
Przeczytaj więcej

„Dla młodych czas pandemii jest szczególnie trudny. Bądźmy czujni na ich problemy”

O szczególną troskę, uwagę i życzliwość dla studentów, zmęczonych pandemią, na progu nowego semestru roku akademickiego zaapelował rektor PK prof. Andrzej Białkiewicz. Refleksje nad minionym rokiem ekstremalnie trudnych wyzwań przedstawił na łamach miesięcznika „Nasza Politechnika”. – Rok, który minął od wybuchu pandemii, to był niezwykle trudny czas, pełen wyrzeczeń i ograniczeń, lęku o bezpieczeństwo własne…
Przeczytaj więcej

Nowy Regulamin Organizacyjny Politechniki Krakowskiej

Od 1 marca 2021 r. obowiązuje nowy Regulamin Organizacyjny Politechniki Krakowskiej. Został wprowadzony zarządzeniem rektora, wcześniej pozytywnie zaopiniowany m.in. przez Radę Uczelni.  Regulamin Organizacyjny PK to jeden z najważniejszych dokumentów wewnętrznych uczelni, których przyjęcie wynika z wymagań Ustawy prawo o szkolnictwie wyższym i nauce i Statutu PK. Prace nad Regulaminem – na zlecenie rektora PK…
Przeczytaj więcej

Komunikaty Ministerstwa Edukacji i Nauki w sprawie wykazu czasopism naukowych

Minister Edukacji i Nauki opublikował wykaz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, które będą m.in. podstawą najbliższej ewaluacji dyscyplin naukowych. Swoje decyzje przedstawił w dwóch komunikatach z lutego 2021 r. Nowy, rozszerzony wykaz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych – komunikat z 9 lutego 2021 r. Minister Edukacji i Nauki, na…
Przeczytaj więcej

Powołano Radę Naukową Centrum Doskonalenia Badań Naukowych

Powołano Radę Naukową Centrum Doskonalenia Badań Naukowych. To nowa jednostka uczelni, powołana dla wspierania działalności badawczej pracowników, doktorantów i studentów PK. Rektor PK na okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. powołał Radę Naukową Centrum Doskonalenia Badań Naukowych w składzie:1) prof. dr hab. inż. arch. Dominika Kuśnierz-Krupa (WA),2) dr Agnieszka Jakóbik,…
Przeczytaj więcej

Wysokie stypendia i nagrody – mocne wsparcie dla studentów Politechniki Krakowskiej

Politechnika Krakowska rozszerza pakiet pomocy finansowej dla swoich studentów. W tym roku akademickim uczelnia podniosła wysokość stypendium rektora dla najlepszych studentów aż do 1250 zł. Stworzyła też własny fundusz stypendialny, z którego ufunduje nowe stypendia dla aktywnych naukowo studentów – w 2021 r. przeznaczy na nie 200 tys. zł. Na 1000 zł nagrody finansowej mogą…
Przeczytaj więcej

Rafał Świerczyński przewodniczącym Rady Uczelni

Senat Politechniki Krakowskiej powołał dr. Rafał Świerczyńskiego na przewodniczącego Rady Uczelni PK w kadencji 2021-2024. Wcześniej Rada Uczelni wskazała go jako kandydata na przewodniczącego. Kadencja nowej rady – wybranej przez Senat Politechniki Krakowskiej – rozpoczęła się w styczniu. Do 31 grudnia 2024 r.  powołani do niej zostali: dr inż. Aleksandra Burczyk, dr Rafał Świerczyński, mgr…
Przeczytaj więcej

Senat PK wprowadził zmiany w statucie uczelni

Senat Politechniki Krakowskiej na posiedzeniu w styczniu 2021 r. uchwalił zmiany w najważniejszym akcie wewnętrznym uczelni – w statucie. Poprzedziła je pełna droga legislacyjna, w tym m.in. konsultacje ze społecznością PK, ekspertyzy prawne, opiniowanie przez organizacje związkowe i Radę Uczelni. Zmiany były konieczne w związku z opiniami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Wskazało ono m.in.,…
Przeczytaj więcej

Nowa Rada Szkoły Doktorskiej na PK

Rektor PK powołał na okres do 31 grudnia 2024 r. Radę Szkoły Doktorskiej. Na jej czele stanęła ponownie dr hab. inż. Małgorzata Cimochowicz-Rybicka, prof. PK. W skład Rady na kadencję 2021-2024 powołani zostali także: dr hab. inż. arch. Maciej Motak, prof. PK, dr hab. inż. Witold Mazgaj, prof. PK, dr hab. inż. Radomir Jasiński, prof.…
Przeczytaj więcej

Rzecznik-mediator działa na Politechnice Krakowskiej

Pracownicy Politechniki Krakowskiej mogą korzystać ze wsparcia rzecznika-mediatora, powołanego m.in. w związku z przyznaniem PK loga Human Resources Excellence in Research. Od grudnia stanowisko to zajmuje dr Justyna Małkuch- Świtalska. Rzecznik mediator: – aktywnie wspiera naukowców (członków zespołów badawczych, promotorów, doktorantów) w budowaniu atmosfery współpracy oraz znajdywaniu rozwiązań dla ewentualnych konfliktów – starannie analizuje punkty…
Przeczytaj więcej