Politechnika Krakowska, ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków
reforma@pk.edu.pl

Rafał Świerczyński przewodniczącym Rady Uczelni

Rafał Świerczyński przewodniczącym Rady Uczelni

Senat Politechniki Krakowskiej powołał dr. Rafał Świerczyńskiego na przewodniczącego Rady Uczelni PK w kadencji 2021-2024. Wcześniej Rada Uczelni wskazała go jako kandydata na przewodniczącego.

Kadencja nowej rady – wybranej przez Senat Politechniki Krakowskiej – rozpoczęła się w styczniu. Do 31 grudnia 2024 r.  powołani do niej zostali: dr inż. Aleksandra Burczyk, dr Rafał Świerczyński, mgr inż. Marcin Styrna, (spoza uczelni); dr hab. Jacek Jaśtal, prof. PK, dr hab. inż. Stanisław Młynarski, prof. PK, prof. dr hab. inż. Wiesław Zima (z uczelni). W Radzie Uczelni jest też na mocy ustawy mgr inż. Krzysztof Pszczółka, przewodniczący Samorządu Studenckiego.

– Mam nadzieję na owocną współpracę z nową Radą. Liczę, że jej członkowie swoim doświadczeniem i zaangażowaniem w sprawy naszej uczelni wesprą jej dynamiczny rozwój, a zechcą też być naszymi ambasadorami w swoich środowiskach branżowych – podkreślił rektor PK prof. Andrzej Białkiewicz. 

W styczniu br. Senat PK na przewodniczącego Rady Uczelni powołał dr. Rafała Świerczyńskiego.

Dr Rafał Świerczyński – prezes zarządu MPK SA w Krakowie, wcześniej wiceprezes ds. finansowych spółki. Doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 2004); magister ekonomii, finanse i bankowość (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 1998); Główny księgowy, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce; Makler Papierów Wartościowych; Doradca Inwestycyjny (licencja nr 127. W latach 2010-2012 dyrektor ds. zarzadzania projektami w Alior Bank SA. W latach 1998-2010 doradca inwestycyjny, dyrektor operacyjny, doradca zarządu w Banku BPH SA, makler papierów wartościowych w Biurze Maklerskim Instalexport SA (1996-1997). Inne pełnione funkcje: Polski Związek Pracodawców Transportu Publicznego – wiceprezes Zarządu (2017 – obecnie), Izba Przemysłowo-handlowa w Krakowie – członek Komisji Rewizyjnej (2017 – obecnie), Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej w Warszawie – Sekretarz Rady Nadzorczej (2015 – obecnie), KrakTransRem – Prezes Rady Nadzorczej (2012 – obecnie), członek Stowarzyszenia Najświętszej Rodziny z Nazaretu (2010 – obecnie). Wśród sukcesów zawodowych wymienia: kompleksową odnowę taboru i zaplecza MPK SA w Krakowie (o wartości 2,5 mld zł), wdrożenie wieloletniego programu finansowania transportu w Krakowie (Europejski Bank Inwestycyjny), pozyskanie ponad 1 mld zł dofinansowania z Unii Europejskiej, wdrożenie w spółce wielu inicjatyw z obszaru CSR, m.in. osoby niepełnosprawne, programy ekologiczne, bezpieczeństwo, laureat Nagrody Krakowski Dukat w kategoria menadżer firmy (2017).

Rada uczelnia PK w kadencji 2021-2024