Politechnika Krakowska, ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków
reforma@pk.edu.pl

„Dla młodych czas pandemii jest szczególnie trudny. Bądźmy czujni na ich problemy”

„Dla młodych czas pandemii jest szczególnie trudny. Bądźmy czujni na ich problemy”

O szczególną troskę, uwagę i życzliwość dla studentów, zmęczonych pandemią, na progu nowego semestru roku akademickiego zaapelował rektor PK prof. Andrzej Białkiewicz. Refleksje nad minionym rokiem ekstremalnie trudnych wyzwań przedstawił na łamach miesięcznika „Nasza Politechnika”.

– Rok, który minął od wybuchu pandemii, to był niezwykle trudny czas, pełen wyrzeczeń i ograniczeń, lęku o bezpieczeństwo własne i bliskich, zmian we wszystkich obszarach życia. Życie akademickie musiało przybrać niespotykane dotąd formy i zostało pozbawione tego, co w nim tak ważne – normalnych relacji międzyludzkich. Rozpoczynając nowy semestr roku akademickiego, wciąż głównie ze zdalnym kształceniem, z jeszcze większą troską myślimy o potrzebach naszych studentów – zaznacza na łamach „NP” rektor PK.

Jak podkreśla pandemia i obostrzenia nie mijają, to powoduje niepewność i zniecierpliwienie: – Wszyscy mamy też świadomość, że ze skutkami pandemii, nie tylko ekonomicznymi, ale i psychologicznymi, długo jeszcze będziemy się mierzyć. Dlatego na progu semestru zwracam się z prośbą do wszystkich nauczycieli akademickich i innych pracowników uczelni – otoczmy naszych studentów jeszcze większą uwagą i życzliwością.  Dla młodych ten czas jest szczególnie trudny. Chcieli normalnie studiować, cieszyć się samodzielnym życiem w Krakowie, poznawać nowych ludzi, rozwijać swoje pasje. Pandemia wstrzymała wszystkie te plany, zabrała czas, o którym wszyscy mówili, że to będzie najlepszy okres ich życia. Już wiele miesięcy spędzają zamknięci w domach, przed komputerami, z dala od przyjaciół i znajomych, normalnych rozmów i młodzieżowych rozrywek. Mogą mieć poczucie straconego roku, odczuwać rosnącą frustrację, a nawet wątpić w sens studiowania. Wiemy, że na polskich uczelniach, także naszej, wzrosło zainteresowanie studentów różnymi formami pomocy psychologicznej. U nas świadczy ją m.in. Akademicki Punkt Konsultacji Psychologiczno-Pedagogicznych.  Dlatego właśnie proszę pracowników uczelni o szczególną czujność na problemy młodych. Na nas, mających więcej życiowych doświadczeń, spoczywa teraz wyjątkowa odpowiedzialność. Jeszcze mocniej musimy wesprzeć naszych studentów, okazać zrozumienie i empatię, dbać – mimo okoliczności – o takie warunki studiowania, by się nie poddali, nadal wierzyli w swoje marzenia i snuli plany. Ważne jest, by mieli w nas nie tylko akademickich nauczycieli, rzetelnie i z pasją wypełniających swoje obowiązki, ale i  godnych zaufania, uważnych na ich problemy towarzyszy tego trudnego czasu.

Jak przypomniał rektor, Politechnika Krakowska wzmocniła w ostatnich miesiącach programy finansowego wsparcia studentów. Wzrosła wysokość stypendium rektora, obecnie to jedno z najwyższych stypendiów w Polsce (1250 zł). Uruchomiony został nowy program stypendialny z własnego funduszu uczelni dla młodych adeptów nauki, odnoszących sukcesy projektowe i publikacyjne. W tym roku odbędą się w jego ramach dwa nabory. Kontynuowany jest też program wsparcia studentów I roku.  – Jesteśmy świadomi, że pandemia pogorszyła sytuację materialną młodych ludzi. Ci, którzy już na studiach dorabiali, często stracili pracę. Trudności przeżywają całe rodziny. Te problemy  dotyczą także naszych studentów, w ubiegłym roku zmuszeni byli o wiele częściej prosić o wsparcie uczelni w postaci zapomóg losowych. Przyznaliśmy ich ponad pięć razy więcej niż w poprzednim roku – przypomina rektor i zapowiada, że władze uczelni planują uruchomienie kolejnego programu pomocowego dla studentów, polegający na oferowaniu im pracy w jednostkach uczelni: – Chodzi o propozycje zatrudnienia, w wymiarze możliwym do pogodzenia ze studiami. Mogą to być oferty pracy przy realizacji projektów naukowych i prac badawczo-rozwojowych, jak i obsłudze technicznej laboratoriów i innych jednostek uczelni – naukowych, administracyjnych, wydziałowych i pozawydziałowych. Popandemiczny rynek pracy może być trudny dla młodych ludzi, stąd ważne, by wchodzili na niego z większą pewnością, którą daje nie tylko solidne wykształcenie, ale i doświadczenia zawodowe. Chcemy stworzyć naszym studentom możliwości zdobywania ich w swojej uczelni.

Prof. Andrzej Białkiewicz podziękował wszystkim członkom społeczności PK za ostatni rok.  – Wiem, że praca zdalna jest wielkim wyzwaniem zarówno dla studentów, jak i pracowników, kosztuje więcej czasu, wysiłku i zaangażowania niż stacjonarna. Jestem pewien, że wspólnie damy radę dotrwać do końca pandemii, by razem cieszyć z wyczekiwanej normalności – podsumował.

Słowo Rektora w miesięczniku Nasza Politechnika