Politechnika Krakowska, ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków
reforma@pk.edu.pl

Nowa Rada Szkoły Doktorskiej na PK

Nowa Rada Szkoły Doktorskiej na PK

Rektor PK powołał na okres do 31 grudnia 2024 r. Radę Szkoły Doktorskiej. Na jej czele stanęła ponownie dr hab. inż. Małgorzata Cimochowicz-Rybicka, prof. PK.

W skład Rady na kadencję 2021-2024 powołani zostali także: dr hab. inż. arch. Maciej Motak, prof. PK, dr hab. inż. Witold Mazgaj, prof. PK, dr hab. inż. Radomir Jasiński, prof. PK, dr hab. inż. Lucyna Domagała, prof. PK, dr hab. inż. Stanisław Kuciel, prof. PK, dr hab. inż. Marek S. Kozień, prof. PK, dr hab. inż. Sławomir Grądziel, prof. PK, mgr inż. Wiktoria Tomal, przedstawicielka samorządu doktorantów.

Kandydaturę prof. Małgorzaty Cimochowicz-Rybickiej na przewodniczącą Rady w grudniu 2020 r. pozytywnie zaopiniował Senat PK. – Ponowne powołania na dyrektora Szkoły Doktorskiej Małgorzaty Cimochowicz-Rybickiej to wyraz uznania dla pracy włożonej w organizację Szkoły i pierwszy czas jej funkcjonowania. To też wyraz nadziei na to, że kształcenie doktorantów na PK będzie nadal stało na wysokim poziomie i przyczyniało się do harmonijnego rozwoju naszej kadry akademickiej – podkreśla rektor PK prof. Andrzej Białkiewicz.