Politechnika Krakowska, ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków
reforma@pk.edu.pl

Rzecznik-mediator działa na Politechnice Krakowskiej

Rzecznik-mediator działa na Politechnice Krakowskiej

Pracownicy Politechniki Krakowskiej mogą korzystać ze wsparcia rzecznika-mediatora, powołanego m.in. w związku z przyznaniem PK loga Human Resources Excellence in Research. Od grudnia stanowisko to zajmuje dr Justyna Małkuch- Świtalska.

Rzecznik mediator:

– aktywnie wspiera naukowców (członków zespołów badawczych, promotorów, doktorantów) w budowaniu atmosfery współpracy oraz znajdywaniu rozwiązań dla ewentualnych konfliktów

– starannie analizuje punkty widzenia oraz argumenty stron sporu, dążąc do osiągnięcia porozumienia

– z poszanowaniem dla norm etycznych i litery prawa, w oparciu o doświadczenie własne oraz uprawnionych w danej sytuacji konfliktu organów uczelni, wspiera strony konfliktu w podjęciu działań łagodzących lub naprawczych

– stosuje metody rozwojowe, w tym zwłaszcza coaching i doradztwo, w celu wspierania doktorantów i młodych naukowców w rozwijaniu kariery oraz w podejmowaniu efektywnej współpracy ze środowiskiem akademickim

Od grudnia 2020 r. stanowisko rzecznika-mediatora zajmuje dr Justyna Małkuch- Świtalska. Jest menadżerem nauki z trzynastoletnim stażem zawodowym zdobywanym zarówno w Polsce, jak i za granicą. Zaangażowana w projekty dla młodych i doświadczonych naukowców, specjalizuje się w rozwoju kariery w środowisku akademickim i poza nim. Jest trenerem nauki, certyfikowanym coachem oraz ekspertem z zakresu strategicznego zarządzania karierą naukową. Pracuje w oparciu o kodeks etyczny trenerów nauki oraz zgodnie ze standardami francuskiej szkoły trenerskiej. W swojej książce zatytułowanej „Projekty naukowe. Zarządzanie w praktyce” zapoznaje młodych naukowców z zasadami planowania badań i efektywnego realizowania projektów, jest też autorką serii publikacji na temat rozwijania potencjału naukowego. Od 2014 roku jest zaangażowana w działania Komisji Europejskiej, specjalizuje się w badaniu transparentności procedur rekrutacyjnych i administracyjnych, a także w działaniach na rzecz budowania życzliwej i zarazem efektywnej współpracy w zespołach badawczych. Za swój najważniejszy cel uważa rozwijanie porozumienia oraz wspieranie dobrej komunikacji między doktorantami i promotorami .

Usługa wsparcia rzecznika-mediatora realizowana jest z zachowaniem wszelkich zasad poufności. Konsultacje odbywają się we wtorki w godz. 9:00-17 za pośrednictwem rozmowy telefonicznej, spotkań indywidualnych on -line, konsultacji mailowych. Spotkania można umówić mailowo: justyna.malkuch-switalska@pk.edu.pl