Politechnika Krakowska, ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków
reforma@pk.edu.pl

Powołano Radę Naukową Centrum Doskonalenia Badań Naukowych

Powołano Radę Naukową Centrum Doskonalenia Badań Naukowych

Powołano Radę Naukową Centrum Doskonalenia Badań Naukowych. To nowa jednostka uczelni, powołana dla wspierania działalności badawczej pracowników, doktorantów i studentów PK.

Rektor PK na okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. powołał Radę Naukową Centrum Doskonalenia Badań Naukowych w składzie:
1) prof. dr hab. inż. arch. Dominika Kuśnierz-Krupa (WA),
2) dr Agnieszka Jakóbik, p.o. członka rady (WIiT),
3) dr hab. inż. Tomasz Węgiel, prof. PK (WIEiK),
4) prof. dr hab. inż. Elżbieta Radziszewska-Zielina (WIL),
5) dr hab. inż. Agnieszka Sobczak-Kupiec, prof. PK (WIMiF),
6) prof. dr hab. inż. Jan Taler (WISiE),
7) dr hab inż. Katarzyna Matras-Postołek, prof. PK (WIiTCh),
8) prof. dr hab. inż. Błażej Skoczeń (WM).