Politechnika Krakowska, ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków
reforma@pk.edu.pl

Kategoria: Akty prawne

Politechnika i FH Münster będą współpracować przy kształceniu doktorantów

PK oraz FH Münster uznają naukową wartość programu kształcenia w Szkole Doktorskiej PK (SD PK) w dyscyplinie Architektura i Urbanistyka oraz programu certyfikowania doktoratów Szkoły Architektury Münster (MSA) w FH Münster za równoważne – tak brzmi preambuła umowy podpisanej dziś na Politechnice Krakowskiej. Na mocy tejże umowy obie uczelnie podejmą współpracę w zakresie kształcenia doktorantów.…
Przeczytaj więcej

Komunikat w sprawie p.o rektora PK i startu procedur wyborczych na PK

W związku ze śmiercią Rektora Politechniki Krakowskiej prof. Andrzeja Białkiewicza 22 marca 2023 r., na podstawie art. 24 ust. 5 oraz ust. 6 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo  o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2022 r. poz. 572, z późn. zm.) Przewodniczący Kolegium Elektorów Politechniki Krakowskiej prof. Dariusz Bogdał…
Przeczytaj więcej

Rektorzy proponują zmiany w zasadach ewaluacji

Uprościć system oceny czasopism, zlikwidować wykaz wydawnictw recenzowanych monografii naukowych, wprowadzić korektę koncepcji slotów, zróżnicować zestawy wartości referencyjnych dla uczelni i instytutów – to kilka z postulatów dotyczących zmian w ewaluacji, jakie ministrowi edukacji i nauki przedstawiło Prezydium Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich. O rektorskich propozycjach pisze portal Forum Akademickiego Rektorzy chcą m.in. zlikwidowania wykazu…
Przeczytaj więcej

Zmiany w prawie o szkolnictwie wyższym i nauce ogłoszone w Dzienniku Ustaw

W Dzienniku Ustaw ukazała się nowelizacja ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, którą przygotował resort edukacji i nauki. Wprowadzono kilkadziesiąt rozmaitych zmian dotyczących m.in. nadania tytułu profesora, habilitacji, procedur w doktoryzowaniu, studentów, w tym zagranicznych, dyplomów czy funkcjonowania organów uczelni (w tym wieku rektora i osób wchodzących w skład organów uczelni). Zmiany w ustawie…
Przeczytaj więcej

Wzrosło minimalne wynagrodzenie profesora

Minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek podpisał rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnego miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego dla profesora w uczelni publicznej. Od 1 stycznia najniższa profesorska pensja wynosi 7210 zł. To wzrost o ok. 12,5 proc. MEiN informuje w komunikacie: Zmiana wynika z rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 2 stycznia 2023 r. zmieniającego rozporządzenie…
Przeczytaj więcej

Od października podwyżki wynagrodzeń dla pracowników Politechniki Krakowskiej

Od 1 października br., na mocy porozumienia szczegółowego zawartego pomiędzy rektorem Politechniki Krakowskiej prof. dr. hab. inż. arch. Andrzejem Białkiewiczem a przedstawicielami uczelnianych organizacji związkowych, pracownicy PK, których wynagrodzenie finansowane jest – w całości lub w części – z subwencji, zostają objęci podwyżkami.  W imieniu Rady Uczelnianej ZNP porozumienie sygnował jej prezes mgr inż. Witold…
Przeczytaj więcej

Na PK wprowadzono politykę zapewniania dostępności

Na Politechnice Krakowskiej wprowadzono Politykę zapewniania dostępności. Założono w niej, że PK dąży do zapewnienia wszystkim osobom, w tym osobom ze szczególnymi potrzebami, dostępności wszystkich swoich zasobów i usług oraz warunków do pełnego uczestnictwa w życiu uczelni i społeczności akademickiej.  Polityka zapewnienia dostępności, jest dokumentem określającym działania dotyczące eliminowania barier, ograniczeń oraz przeszkód związanych z…
Przeczytaj więcej

Sprawozdanie rektora PK z działalności uczelni w 2020 r. przyjęte przez Senat PK

Podczas posiedzenia Senatu we wrześniu 2021 r. rektor prof. Andrzej Białkiewicz przedstawił „Sprawozdanie z działalności uczelni w 2020 r.” obejmujące okres urzędowania dwóch rektorów – prof. Jana Kaziora i prof. Andrzeja Białkiewicza. – Sprawozdanie prezentuje działalność uczelni w niezwykłym czasie. Nigdy wcześniej w ponad 75-letniej historii nasza społeczność nie musiała zmierzyć się z tak trudnymi…
Przeczytaj więcej

Przyjęto „Strategię Rozwoju Politechniki Krakowskiej na lata 2021-2025”

Kształcenie, badania naukowe, zarządzanie i organizacja, współpraca z otoczeniem – to obszary, w których realizowana będzie przyjęta przez Senat PK w czerwcu 2021 r., nowa „Strategia rozwoju Politechniki Krakowskiej na lata 2021-205”. Dokument, po konsultacjach społeczności PK i pozytywnej opinii Rady Uczelni, przedstawił rektor prof. Andrzej Białkiewicz. Jako priorytetowe, długoterminowe cele strategiczne wskazano w nim:…
Przeczytaj więcej

Projekt Strategii rozwoju PK w konsultacjach społeczności uczelni

Rektor prof. Andrzej Białkiewicz przedstawił Senatowi PK podczas majowego posiedzenia projekt „Strategii rozwoju Politechniki Krakowskiej na lata 2021-2026”. Dokument został przekazany do konsultacji społeczności PK. Potrwają do 9 czerwca. Projekt strategii jest efektem prac specjalnie powołanej w listopadzie 2020 r. komisji rektorskiej. – Dla zainicjowania prac zespołu określiłem misję, wizję i cele strategiczne, które będziemy…
Przeczytaj więcej