Politechnika Krakowska, ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków
reforma@pk.edu.pl

Od października podwyżki wynagrodzeń dla pracowników Politechniki Krakowskiej

Od października podwyżki wynagrodzeń dla pracowników Politechniki Krakowskiej

Od 1 października br., na mocy porozumienia szczegółowego zawartego pomiędzy rektorem Politechniki Krakowskiej prof. dr. hab. inż. arch. Andrzejem Białkiewiczem a przedstawicielami uczelnianych organizacji związkowych, pracownicy PK, których wynagrodzenie finansowane jest – w całości lub w części – z subwencji, zostają objęci podwyżkami. 

W imieniu Rady Uczelnianej ZNP porozumienie sygnował jej prezes mgr inż. Witold Trzaska, zaś w imieniu Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” PK – jej  przewodniczący dr inż. Jacek Wojs. Zgodnie z informacją, którą rektor PK prof. Andrzej Białkiewicz przekazał w przemówieniu inauguracyjnym, na podwyżki zostaną w pełni przeznaczone środki z Ministerstwa Edukacji i Nauki (ustalono obligatoryjny procent podwyżki w wysokości 4,4 proc.). Ponadto, decyzją rektora PK, ustalono kwotę dopłaty w wysokości 200 zł do wynagrodzenia zasadniczego każdego pracownika objętego porozumieniem. Pracownicy płatni ze środków innych niż subwencja oraz zatrudnieni w jednostkach samofinansujących się (z wyłączeniem etatów płatnych z subwencji) otrzymają regulację płac w ramach posiadanych przez te jednostki środków.

Z pełnym tekstem porozumienia można zapoznać się w Biuletynie Informacji Publicznej (załącznik do komunikatu Rektora PK).