Politechnika Krakowska, ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków
reforma@pk.edu.pl

Politechnika i FH Münster będą współpracować przy kształceniu doktorantów

Politechnika i FH Münster będą współpracować przy kształceniu doktorantów

PK oraz FH Münster uznają naukową wartość programu kształcenia w Szkole Doktorskiej PK (SD PK) w dyscyplinie Architektura i Urbanistyka oraz programu certyfikowania doktoratów Szkoły Architektury Münster (MSA) w FH Münster za równoważne – tak brzmi preambuła umowy podpisanej dziś na Politechnice Krakowskiej. Na mocy tejże umowy obie uczelnie podejmą współpracę w zakresie kształcenia doktorantów.

Od dziś Politechnika Krakowska oraz FH Münster University of Applied Sciences będą współpracować przy kształceniu doktorantów. Podpisane porozumienie określa wzajemne prawa, zobowiązania oraz zakres odpowiedzialności obu partnerów. Umowę podpisali: prorektor ds. nauki, prof. dr hab. inż. Dariusz Bogdał, prezydent FH Münster University of Applied Sciences, Prof. Dr. rer. pol. Frank Dellmann, dziekan wydziału architektury PK, dr hab. inż. arch. Magdalena Kozień-Woźniak prof. PK, dziekan MSA Münster School of Architecture Prof. Dipl.-Ing. Martin Weischer oraz dyrektor Szkoły Doktorskiej PK, dr hab. inż. Małgorzata Cimochowicz-Rybicka, prof. PK.

Uczelnia FH Münster nas wybrała, bo współpracujemy już od ponad 30 lat. Początkowo w tej współpracy aktywnie uczestniczył Wydział Architektury, a później dołączył Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej. W tej chwili mamy kolejne pokolenie naukowców i bardzo się cieszę, że ta współpraca rozwinęła się i została podniesiona na poziom doktoratu. FH Münster to partner sprawdzony i mam nadzieję, że w przyszłości podejmą z nim współpracę także inne wydziały Politechniki Krakowskiej – mówił prof. dr hab. inż. Dariusz Bogdał, prorektor ds. nauki.


Na długotrwałą współpracę Politechniki Krakowskiej z FH Münster University of Applied Sciences zwrócił uwagę także prezydent tejże uczelni  prof. Dr. Frank Dellmann.  Nasza współpraca rozpoczęła się w zasadzie już w 1989 roku, który był rokiem ważnym dla Polski, dla Niemiec i całej Europy (…). W tym okresie przemian prof. Bühler z Münster School of Architecture oraz prof. Buliński z Politechniki Krakowskiej rozpoczęli współpracę. Dziś współpraca między uczelniami z Europy Zachodniej i Wschodniej jest po prostu oczywista. Jednak 30 lat temu wymagała ona odwagi i wielkiego zaangażowania z obu stron. Współpracujemy nie tylko w dziedzinie architektury. W 2006 roku rozszerzyliśmy współpracę między naszymi dwiema uczelniami o inżynierię chemiczną, technologię chemiczną i inżynierię procesową. Jesteśmy otwarci także na inne dyscypliny naukowe – podkreślał Prof. Dr. Frank Dellmann.

Podjęta dziś współpraca umożliwi integrację różnych kompetencji i specyfiki kształcenia w Szkole Doktorskiej PK oraz Programu Certyfikowania Doktorantów MSA FH Münster. Będzie ona stanowić także wsparcie dla doktorantów. Warto jednak zaznaczyć, że FH Münster jako Uniwersytet Nauk Stosowanych (Wyższa Szkoła Zawodowa) nie ma prawa nadawania stopni doktorskich. Stopień doktora (zgodnie z obowiązującymi przepisami) nadaje Politechnika Krakowska. – Dziś do naszych wielu wspólnych działań dodajemy jeszcze jeden – program kształcenia doktorantów. Dla nas jako dla szkoły wyższej, która nie ma pełnego prawa do nadawania doktoratów, konieczne jest sprawowanie opieki nad doktorantem wspólnie z uczelnią – wyjaśniał Prof. Dr. Frank Dellmann. 

Program Certyfikowania Doktoratów w FH Münster przewiduje odbycie studiów w instytucji goszczącej przez 4-5 doktorantów na zasadach wymiany (na minimum 2 semestry) i prowadzi do uzyskania certyfikatu akademickiego. Zatem, po ukończeniu programu kształcenia w Szkole Doktorskiej PK oraz publicznej obronie dysertacji doktorskiej, absolwentom nadawany jest stopień doktora w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych (dyscyplina architektura i urbanistyka) na Politechnice Krakowskiej oraz Akademicki Certyfikat ukończenia Programu Studiów Doktoranckich FH Münster.


Do programu na Politechnice Krakowskiej, a także na studia w MSA doktoranci będą mogli aplikować co rok. Rekrutacja będzie przeprowadzana przez komisję złożoną z przedstawicieli obu uczelni. Każdy doktorant będzie miał dwóch promotorów (po jednym z każdej uczelni partnerskiej). Dysertacje doktorskie, które zostaną przygotowane pod wspólnym nadzorem promotorskim, będą napisane w języku angielskim. W tym języku będzie odbywać się także obrona prac.


Jak podkreślali sygnatariusze umowy, FH Münster współpracuje z Politechniką Krakowską także na innych płaszczyznach. Przykładem może być chociażby projekt pn. „Nanoklastry ZnTe o wielkości magicznej: platforma wysokowydajnej redukcji chemicznej” realizowany na Wydziale Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej pod kierunkiem profesor PK Katarzyny Matras-Postołek w partnerstwie z FH Münster University of AppliedSciences, Akademickim Centrum Materiałów i Nanotechnologii AGH oraz we współpracy z Wydziałem Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ. Więcej o tym projekcie można przeczytać w artykule „W poszukiwaniu recepty na kryzys klimatyczny. Wspólny projekt PK i FH Münster University of Applied Sciences”.