Politechnika Krakowska, ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków
reforma@pk.edu.pl

Kategoria: Aktualności

O priorytetach w pandemii i ewaluacyjnych refleksjach

O działaniu uczelni w kolejnej fali pandemii oraz pierwszych wnioskach z kończącego się ewaluacyjnego maratonu pisze  do społeczności PK rektor prof. Andrzej Białkiewicz na łamach styczniowej „Naszej Politechniki”. – Priorytetem dla władz uczelni i wydziałów jest cały czas bezpieczeństwo zdrowotne studentów i pracowników – podkreśla rektor PK. „Chcieliśmy wrócić do w pełni  stacjonarnych form zajęć…
Przeczytaj więcej

Na PK wprowadzono politykę zapewniania dostępności

Na Politechnice Krakowskiej wprowadzono Politykę zapewniania dostępności. Założono w niej, że PK dąży do zapewnienia wszystkim osobom, w tym osobom ze szczególnymi potrzebami, dostępności wszystkich swoich zasobów i usług oraz warunków do pełnego uczestnictwa w życiu uczelni i społeczności akademickiej.  Polityka zapewnienia dostępności, jest dokumentem określającym działania dotyczące eliminowania barier, ograniczeń oraz przeszkód związanych z…
Przeczytaj więcej

Reprezentanci PK w prestiżowych gremiach eksperckich

Dr Tomasz Jeleński, dyrektor Międzynarodowego Centrum Kształcenia Politechniki Krakowskiej,  Jakub Zielonka, doktorat Szkoły Doktorskiej Politechniki Krakowskiej i prof. Sebastian Skoczypiec zostali powołani do prestiżowych gremiów eksperckich. Dr Tomasz Jeleński ekspertem ds. klimatu i przestrzeni przy Rzeczniku Praw Obywatelskich Dr Tomasz Jeleński, dyrektor Międzynarodowego Centrum Kształcenia Politechniki Krakowskiej, został powołany do nowoutworzonej Komisji Ekspertów ds. Klimatu…
Przeczytaj więcej

Horyzontalny Punkt Kontaktowy będzie działał na PK

NCBR rozstrzygnęło I nabór na Horyzontalne Punkty Kontaktowe (HPK). Będą one wspierać uczestnictwo polskich podmiotów w PR UE Horyzont Europa w zakresie aspektów horyzontalnych. HPK, jako samodzielne podmioty lub w zaproponowanych konsorcjach, działać będą w 6 makroregionach Polski. Zwycięzcami naboru są wnioskodawcy, których wnioski po ocenie merytorycznej otrzymały największą liczbę punktów spośród wniosków złożonych w…
Przeczytaj więcej

Rektor podsumowuje 2021 rok i dziękuje społeczności PK

– Koniec roku to czas podsumowań i życzeń. Jakże podobnych do tych sprzed roku…  12 miesięcy, które za nami, znów nie były łatwe. Z nadziejami na skuteczne powstrzymanie pandemii zaczynaliśmy rok 2021 i  z takimi ten rok kończymy. Za pracownikami Politechniki rok bardzo wytężonej pracy naukowej i publikacyjnej. Jej efekty zostaną wkrótce  ocenione w ewaluacji…
Przeczytaj więcej

Nowy pełnomocnik Rektora PK ds. Informatyzacji Uczelni

Rektor PK powołał mgr inż. Dariusza Żelasko z Wydziału Informatyki i Telekomunikacji na Pełnomocnika Rektora ds. Informatyzacji Uczelni na okres od 1 grudnia 2021 r. do 31 sierpnia 2024 r. Do obowiązków i kompetencji Pełnomocnika należy m.in.: – ścisła współpraca z Kanclerzem, Działem Informatyzacji i Specjalistą ds. Bezpieczeństwa IT oraz innymi podmiotami odpowiedzialnymi za obsługę…
Przeczytaj więcej

Nauce można i należy ufać nawet w najtrudniejszych czasach

Uczelnie potrzebują prawnej i finansowej stabilności, po to, by planować działania długoterminowo i spokojnie realizować swoją misję. Pandemia pokazała, że nauce można i należy ufać nawet w ekstremalnie trudnych sytuacjach. Na Politechnice Krakowskiej dobrze to widzimy w rosnącej liczbie zaproszeń i zleceń dla naszych ekspertów do udziału w gremiach i projektach, które mają rozwiązać palące…
Przeczytaj więcej

Politechnika Krakowska w Polskiej Unii Metrologicznej

Polska Unia Metrologiczna oficjalnie rozpoczęła działalność podczas odbywającego się na Politechnice Lubelskiej Krajowego Forum Integracji Polskiej Metrologii. Wśród członków Unii jest Politechnika Krakowska. Działać w nięj będą także: Politechnika Lubelska, Politechnika Łódzka, Politechnika Opolska, Politechnika Poznańska, Politechnika Śląska, Politechnika Świętokrzyska, Politechnika Warszawska oraz Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Metalurgii Żelaza i Główny Urząd Miar. Głównym…
Przeczytaj więcej

PK przystąpiła do „Porozumienia sektorowego na rzecz rozwoju gospodarki wodorowej w Polsce”

14 października br. w Warszawie zostało podpisane „Porozumienie sektorowe na rzecz rozwoju gospodarki wodorowej w Polsce”. W uroczystości podpisania porozumienia wzięli udział m.in. minister środowiska i klimatu Michał Kurtyka, wiceministrowie Ireneusz Zyska i Wojciech Murdzek, przedstawiciele administracji, środowiska przedsiębiorców i nauki oraz jednostek otoczenia biznesu. Politechnikę Krakowską reprezentowali prorektor ds. nauki PK prof. dr hab. inż.…
Przeczytaj więcej

Wyzwania na nowy rok: realizacja strategii, programy prostudenckie i proekologiczne

Uroczystość w Międzywydziałowym Centrum Edukacyjno-Badawczym „Działownia” miała hybrydową formę. – To symbol czasu – tego za nami i tego przed nami. Z powodu pandemii trudności zapowiadają się podobne jak przed rokiem, ale nasza społeczność akademicka jest już inna. Silniejsza doświadczeniami, które zebraliśmy. Dlatego z pełną odpowiedzialnością mogę zapewnić – poradzimy sobie w każdych okolicznościach –…
Przeczytaj więcej