Politechnika Krakowska, ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków
reforma@pk.edu.pl

Rektor podsumowuje 2021 rok i dziękuje społeczności PK

Rektor podsumowuje 2021 rok i dziękuje społeczności PK

– Koniec roku to czas podsumowań i życzeń. Jakże podobnych do tych sprzed roku…  12 miesięcy, które za nami, znów nie były łatwe. Z nadziejami na skuteczne powstrzymanie pandemii zaczynaliśmy rok 2021 i  z takimi ten rok kończymy. Za pracownikami Politechniki rok bardzo wytężonej pracy naukowej i publikacyjnej. Jej efekty zostaną wkrótce  ocenione w ewaluacji dyscyplin naukowych – pisze do społeczności akademickiej rektor PK prof. Andrzej Białkiewicz w grudniowym wydaniu „Naszej Politechniki”.

– Mamy obiektywne mierniki wskazujące, że nasza aktywność znacząco wzrosła, jest widoczna w międzynarodowej przestrzeni badawczej. Wiemy jednak, że inni pracowali równie mocno, więc nie możemy być pewni finału ewaluacyjnego wyścigu. Wierzymy, że nasza praca pozwoli nam osiągnąć satysfakcjonujące cele, wyznaczone m.in. w strategii rozwoju uczelni. Dziękuję wszystkim, którzy w tym niełatwym czasie działali z entuzjazmem i wielkim zaangażowaniem dla dobra PK. Wiem jak wielką pracę wykonały zespoły dziekańskie wszystkich wydziałów i rady naukowe dyscyplin – niestrudzeni motywatorzy, inspiratorzy i organizatorzy naukowego życia na wydziałach. Dziękuję wszystkim zaangażowanym w działalność Centrum Doskonalenia Badań Naukowych, które wspierało interdyscyplinarne badania i publikacje. Jestem wdzięczny słuchaczom studiów doktoranckich  i Szkoły Doktorskiej PK oraz jej władzom i Radzie za wzbogacenie dorobku dyscyplin. Dziękuję też pracownikom technicznym i administracyjnym, którzy swoją codzienną służbą wspierają działalność badawczą, organizacyjną i dydaktyczną jednostek PK.  Pragnę zapewnić, ze nadal będziemy wspierać finansowo liderów naukowych wydziałów w ramach programu  zainicjowanego w poprzedniej kadencji. Zdecydowaliśmy już, że na roczne podwyższenie wynagrodzeń dla pracowników, których osiągnięcia naukowe mają zasadniczy wpływ na wyniki ewaluacji dyscyplin, pozycję w rankingach oraz rozwój PK, przeznaczymy ponownie ponad 600 tys. złotych  – poinformował rektor PK.

Jak podkreślił prof. Andrzej Białkiewicz, mijający rok był też czasem intensywnej współpracy naszych jednostek i pracowników z partnerami z otoczenia gospodarczego,  branżowego i samorządowego: – Pandemia jej nie tylko zahamowała, a wręcz pobudziła. W tym roku jeszcze wzrosła liczba zaproszeń i zleceń dla naszych ekspertów do udziału w gremiach i projektach, które mają rozwiązać palące problemy miast, regionów, kraju. Dla nas to z jednej strony realizacja inżynierskiej misji, z drugiej pole do prowadzenia śmiałych i jakże potrzebnych projektów badawczych. Taka współpraca może przynosić też spektakularne owoce i korzyści naszym studentom. Najświeższy przykład to GlobalLogic IoT Lab, czyli laboratorium Internetu Rzeczy, stworzone wspólnie przez Wydział Informatyki i Telekomunikacji oraz firmę GlobalLogic. To kolejny przykład zaangażowania  partnera o uznanej pozycji i marce w rozwój infrastruktury dydaktycznej i badawczej naszej uczelni. Podobne inicjatywy rozwijamy m.in. z firmami ABB, Astor, Budimex, Mostostal, PKP PLK, Newag, Salumanus, Fakro, stowarzyszeniami i korporacjami branżowymi i wieloma, wieloma innymi. Wszystkim zaangażowanym na co dzień w pielęgnowanie tych kontaktów serdecznie dziękuję.

Rektor podziękował także za zaangażowanie w sprawy uczelni i niezwykłą aktywność studentom PK, kończącym kadencję w Parlamencie Samorządu Studenckiego PK pod przewodnictwem mgr inż. Krzysztofa Pszczółki.