Politechnika Krakowska, ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków
reforma@pk.edu.pl

O priorytetach w pandemii i ewaluacyjnych refleksjach

O priorytetach w pandemii i ewaluacyjnych refleksjach

O działaniu uczelni w kolejnej fali pandemii oraz pierwszych wnioskach z kończącego się ewaluacyjnego maratonu pisze  do społeczności PK rektor prof. Andrzej Białkiewicz na łamach styczniowej „Naszej Politechniki”. – Priorytetem dla władz uczelni i wydziałów jest cały czas bezpieczeństwo zdrowotne studentów i pracowników – podkreśla rektor PK.

„Chcieliśmy wrócić do w pełni  stacjonarnych form zajęć i egzaminów, ale wciąż nie pozwoli na to kolejna fala pandemii. Priorytetem dla władz uczelni i wydziałów jest cały czas bezpieczeństwo zdrowotne studentów i pracowników. Dlatego formy sesji egzaminacyjnej i kształcenia w nowym semestrze musimy znów dostosować do pandemicznych możliwości.  Sesję i proces dyplomowania inżynierów chcieliśmy przeprowadzić stacjonarnie, ale w związku z pogarszającą się sytuacją pandemiczną uwzględniliśmy jednak możliwość zdalnego egzaminowania w uzasadnionych przypadkach. Decyzje w tej sprawie mogą podejmować dziekani wydziałów” – pisze rektor PK. „W nowym semestrze przewidujemy dalsze prowadzenie zajęć w formule hybrydowej, z zajęciami stacjonarnymi tam, gdzie da się zachować reżim i wytyczne sanitarne oraz w formie zdalnej, jeśli wielkość grup studenckich lub pojemność sal może zwiększać niebezpieczeństwo zarażenia.”

Rektor podziękował wszystkim tym, którzy właśnie w trosce o bezpieczeństwo przyjęli szczepienia. „W ostatnim czasie Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy opublikował statystyki dotyczące poziomu zaszczepienia przeciwko COVID-19 wśród studentów, doktorantów i pracowników polskich uczelni. Są oparte na danych z systemu POLON i Ministerstwa Zdrowia. Wynika z nich, że szczepienia przyjęło ponad 86 procent nauczycieli akademickich PK, ok. 70 procent studentów i 82 procent doktorantów. To wyniki powyżej średniej krajowej, podobne do większości tych w całym środowisku akademickim. Jeszcze raz zachęcam wszystkich do przemyślenia kwestii zaszczepienia się. Jak pokazują dane  naukowe, może to znacząco zmniejszyć ryzyko ciężkiego przechorowania covid-19”– podkreśla rektor PK.

Styczeń 2022 r. na PK stał pod znakiem ewaluacyjnego finiszu. Dziękuję za ogromną mobilizację dziekanom, prodziekanom, radom dyscyplin  i wszystkim pracownikom zaangażowanym w kompletowanie danych, na podstawie których będziemy oceniani. W 2022 r. ewaluacja prowadzona jest według kompletnie innych zasad niż poprzednia, jej efekty są pewną niewiadomą – ocenił rektor PK, przypominając główne założenia oceny w ramach trzech ewaluacyjnych  kryteriów.  – Próbując wstępnie podsumować dorobek naukowy PK w ostatnich latach mogę chyba potwierdzić, że poczyniliśmy znaczące postępy, jeśli chodzi o dorobek publikacyjny naszych pracowników. Tu została wykonana największa praca, ze strony władz uczelni i wydziałów staraliśmy ją cały czas pobudzać i monitorować – ocenił prof. Białkiewicz. Jak dodał, większość z 8 dyscyplin ewaluowanych na PK także jeśli chodzi o efekty finansowe działalności badawczej, zwiększyła dorobek. – Wciąż jednak nie wszystkie. I tu mamy potencjał do dalszego rozwoju, także jeśli chodzi o interdyscyplinarną współpracę wewnątrz uczelni i z partnerami zewnętrznymi.  Jesteśmy też ciekawi oceny w ramach nowego III kryterium. Czekamy na wyniki ewaluacji, uczestnicząc już w dyskusji na temat przyszłych zasad oceny. W środowisku akademickim mocno wybrzmiewają postulaty dotyczące zmian, idących w kierunku  jasnego sprecyzowania zasad ewaluacji i określenia progów  wymagań dla poszczególnych kategorii do poziomu B+ już na początku nowego okresu ewaluacyjnego.  Chodzi o to, by właśnie od początku wymagania te były jasne, transparentne i stałe dla wszystkich uczestników procesu ewaluacji – podsumował rektor PK. Po zakończeniu procedur związanych z oceną dyscyplin, obecnie na PK kontynuowana jest  ocena pracownicza. Do końca grudnia 2021 r. poddawani jej byli pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi,  teraz rozpoczęła się ocena nauczycieli.

Więcej w styczniowym numerze „Naszej Politechnice”