Politechnika Krakowska, ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków
reforma@pk.edu.pl

Nowy pełnomocnik Rektora PK ds. Informatyzacji Uczelni

Nowy pełnomocnik Rektora PK ds. Informatyzacji Uczelni

Rektor PK powołał mgr inż. Dariusza Żelasko z Wydziału Informatyki i Telekomunikacji na Pełnomocnika Rektora ds. Informatyzacji Uczelni na okres od 1 grudnia 2021 r. do 31 sierpnia 2024 r.

Do obowiązków i kompetencji Pełnomocnika należy m.in.:

– ścisła współpraca z Kanclerzem, Działem Informatyzacji i Specjalistą ds. Bezpieczeństwa IT oraz innymi podmiotami odpowiedzialnymi za obsługę informatyczną Politechniki Krakowskiej,

– inicjowanie działań mających na celu budowę spójnej i jednolitej architektury informatycznej Politechniki Krakowskiej oraz współpraca w trakcie realizacji tych działań,

– analiza i ocena długofalowych skutków oraz opiniowanie wniosków dotyczących wdrożenia strategicznych rozwiązań informatycznych w jednostkach organizacyjnych Politechniki Krakowskiej,

– udział w opracowania strategii informatyzacji uczelni i monitorowanie jej realizacji,

–  ocena i przygotowanie rekomendacji odnośnie rozwiązań organizacyjnych w zakresie dotyczącym informatyzacji uczelni,

– opiniowanie propozycji projektów dokumentów i wniosków związanych z wdrażaniem systemów teleinformatycznych,

– opiniowanie zbiorczych planów zamówień publicznych w zakresie zakupu sprzętu/

Więcej w BIP