Politechnika Krakowska, ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków
reforma@pk.edu.pl

Politechnika Krakowska w Polskiej Unii Metrologicznej

Politechnika Krakowska w Polskiej Unii Metrologicznej

Polska Unia Metrologiczna oficjalnie rozpoczęła działalność podczas odbywającego się na Politechnice Lubelskiej Krajowego Forum Integracji Polskiej Metrologii. Wśród członków Unii jest Politechnika Krakowska. Działać w nięj będą także: Politechnika Lubelska, Politechnika Łódzka, Politechnika Opolska, Politechnika Poznańska, Politechnika Śląska, Politechnika Świętokrzyska, Politechnika Warszawska oraz Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Metalurgii Żelaza i Główny Urząd Miar.

Głównym celem Polskiej Unii Metrologicznej jest integracja polskich instytucji zajmujących się metrologią, po to, by w sposób efektywny zarządzać przepływem informacji nie tylko o charakterze intelektualnym i naukowym, ale również o posiadanym i możliwym do wykorzystania zapleczu badawczym. Działania Unii będą się koncentrować m.in. na współpracy z przemysłem i otoczeniem biznesowym, co jest niezwykle istotne dla przedsiębiorców nieposiadających odpowiedniego zaplecza i infrastruktury metrologicznej.

PK jest jednym z krajowych liderów w obszarze metrologii. W ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój powstaje na PK Narodowa Sieć Metrologii Współrzędnościowej (NSMET). 

Polska Unia Metrologiczna została utworzona 30 sierpnia br. Jej biuro znajduje się na Politechnice Lubelskiej, która koordynuje przedsięwzięcie.  Główne zadanie Unii będzie polegało na przeprowadzeniu inwentaryzacji stanu aparaturowego polskiej metrologii pod hasłem „Powszechny spis metrologiczny”. Pozwoli to na stworzenie bazy infrastruktury, co umożliwi szybką i skuteczną realizację prac badawczych w określonych instytucjach i laboratoriach. Ponadto naukowcy opracują i zaczną wdrażać system wsparcia kadry. Będzie on obejmował staże dla młodych pracowników nauki, w tym także studentów, pomoc przy doktoratach wdrożeniowych, udział w badaniach, kursach i szkoleniach z zakresu metrologii. Do zadań PUM należy też: zwiększenie absorbcji grantów krajowych i międzynarodowych, promocja najnowszych rozwiązań i innowacji w zakresie metrologii, wymiana myśli naukowej poprzez organizację seminariów, sympozjów, konferencji i kongresów, wyznaczanie nowych kierunków rozwojowych metrologii.

Podczas Krajowego Forum Integracji Polskiej Metrologii osiem uczelni technicznych zadeklarowało przystąpienie do Polskiej Unii Metrologicznej. Jest wśród nich Politechnika Krakowska. Podpis na symbolicznej deklaracji złożył dziekan Wydziału Mechanicznego PK Jerzy Sładek.