Politechnika Krakowska, ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków
reforma@pk.edu.pl

Kategoria: Aktualności

O wynagrodzeniach, nagrodach i premiach na spotkaniu rektora PK z pracownikami

Projekt zmian w Regulaminie wynagradzania pracowników PK był tematem lutowego spotkania rektora PK prof. Jana Kaziora ze społecznością uczelni. Dokument ma być przyjęty do końca marca 2020 r. Przy jego tworzeniu położono nacisk na motywacyjny charakter zapisów dot. wynagradzania na PK, w tym szczególnego premiowania finansowego aktywności badawczej, dydaktycznej i organizacyjnej. Podczas swojego wystąpienia rektor…
Przeczytaj więcej

17 lutego spotkanie rektora ze społecznością PK

Rektor Politechniki Krakowskiej prof. dr hab. inż. Jan Kazior zaprasza pracowników uczelni na spotkanie, które odbędzie się 17 lutego 2020 r. o godz. 10 w Międzywydziałowym Centrum Edukacyjno-Badawczym PK „DZIAŁOWNIA”. Podczas spotkania zostaną m.in. przekazane informacje dotyczące bieżących spraw związanych z funkcjonowaniem uczelni (nowy regulamin wynagradzania pracowników, ocena nauczycieli akademickich). Zasadniczym punktem spotkania z pracownikami…
Przeczytaj więcej

Centrum Rozwoju i Kompetencji Przemysłu 4.0 na PK

Centrum Rozwoju i Kompetencji Przemysłu 4.0. powstanie na Politechnice Krakowskiej. W styczniu 2020 r. Senat PK pozytywnie zaopiniował utworzenie nowej jednostki pozawydziałowej i powołanie na jej dyrektora dr hab. inż. Kseni Ostrowskiej, prof PK z Wydziału Mechanicznego. – Przemysł 4.0 jest określeniem zbiorczym dla wszelkich innowacji technicznych, jak również koncepcji organizacji łańcucha elementów, które zmieniają…
Przeczytaj więcej

Ocena nauczycieli akademickich – od 2020 roku według nowych zasad

Nowa ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce zmieniła przepisy dotyczące oceny nauczycieli akademickich. W grudniu 2019 r. zarządzenie w tej sprawie, dotyczące zasad oceny obowiązujących na Politechnice Krakowskiej od 2020 roku, ogłosił rektor PK. Zgodnie z  art. 128 nowej ustawy PoSWiN  kryteria  oceny  okresowej  dla  poszczególnych  grup  pracowników i rodzajów stanowisk oraz tryb i…
Przeczytaj więcej

Zmiany w wykazie czasopism i wydawnictw – grudniowa aktualizacja

30404 czasopisma naukowe obejmuje nowy, opublikowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w grudniu 2019 r,. wykaz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych. To wzrost o 1373 pozycje w stosunku do wykazu opublikowanego pod koniec lipca. Z kolei w nowym wykazie wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe znajduje się 713 wydawnictw, w tym 677…
Przeczytaj więcej

Nowa jednostka pozawydziałowa PK

Kolegium Nauk Społecznych rozpocznie 1 stycznia 2020 r. działalność na PK. To nowa jednostka pozawydziałowa uczelni. Powstanie w wyniku przekształcenia Centrum Pedagogiki i Psychologii oraz Instytutu Ekonomii, Socjologii i Filozofii (F-4) wraz z tworzącymi go Zakładem Ekonomii, Zarządzania i Marketingu i Zakładem Filozofii, Etyki i Socjologii. Pozytywną opinię w sprawie przekształcenia dotychczasowych jednostek uczelni w…
Przeczytaj więcej

Pierwszy konkurs studencki rozstrzygnięty!

Szesnaście inżynierskich projektów zostanie dofinansowanych w pierwszej edycji „Konkursu na projekty studenckie PK”, organizowanego przez FutureLab Politechniki Krakowskiej. Na realizację innowacyjnych pomysłów studentów uczelnia przeznaczy kilkaset tysięcy złotych. Na konkurs, ogłoszony w październiku br., wpłynęło 28 projektów, skupiających 198 studentów. Większość uczestników konkursu należy do kół naukowych PK. Największą aktywnością wykazali się studenci Wydziału Mechanicznego.…
Przeczytaj więcej

Z Politechniki do Polskiej Komisji Akredytacyjnej

Pracownice naukowe Politechniki Krakowskiej dr hab. inż. arch. Magdalena Jagiełło-Kowalczyk i dr hab. inż. Elżbieta Radziszewska-Zielina zostały powołane w skład Polskiej Komisji Akredytacyjnej na lata 2020-2023.  Zgodnie z zapisami nowej ustawy PKA ma kluczowe znaczenie dla jakości kształcenia w szkolnictwie wyższym. Nominacje na czteroletnią kadencję dla nowych członków Polskiej Komisji Akredytacyjnej wręczył w czwartek 5…
Przeczytaj więcej

FutureLab PK wspiera kreatywnych studentów

FutureLab – stworzona specjalnie dla studentów nowa jednostka Politechniki Krakowskiej już działa! Będzie finansowo i organizacyjnie wspierać realizację studenckich planów i projektów naukowych. Właśnie ogłosiła pierwszy konkurs grantowy – do 30 listopada mogą się do niego zgłaszać grupy studenckie z pomysłami na  innowacje. Futurelab  to także nowe miejsce na mapie PK ­– przy ul. Lea…
Przeczytaj więcej

W nowej rzeczywistości z nowymi wyzwaniami

Ponad 13,5 tys. studentów i doktorantów, w tym 4 tysiące przyjętych na I rok studiów, rozpoczęło nowy rok akademicki na Politechnice Krakowskiej.  – Świętujemy wyjątkową, bo 75. inaugurację roku na naszej uczelni, w wyjątkowym czasie – dynamicznych zmian w polskim szkolnictwie wyższym i w naszej uczelni – powiedział w przemówieniu inauguracyjnym rektor PK prof. Jan…
Przeczytaj więcej