Politechnika Krakowska, ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków
reforma@pk.edu.pl

Kategoria: Bez kategorii

A+ i 7xA – Politechnika poznała ostateczne wyniki ewaluacji

Architektura i urbanistyka z prestiżową kategorią A+, siedem kategorii A dla pozostałych dyscyplin nauki, uprawianych na PK – Politechnika Krakowska otrzymała ostateczne decyzje Ministerstwa Edukacji i Nauki o wynikach ewaluacji działalności naukowej za lata 2017-2021. W wyniku odwołań złożonych przez uczelnię od lipcowych decyzji wyższe oceny otrzymały architektura i urbanistyka (awans z kat. A do…
Przeczytaj więcej

Pełnomocnik Rektora PK ds. Przeciwdziałania Molestowaniu i Dyskryminacji na PK

Na PK powołano Pełnomocnika Rektora ds. Przeciwdziałania Molestowaniu i Dyskryminacji na nową kadencję. Zarządzeniem Rektora powołanie otrzymała ponownie mgr Beata Romek, pracownik Centrum Pedagogiki i Psychologii, działającego w ramach Kolegium Nauk Społecznych PK.   Pełnomocnik Rektora PK ds. przeciwdziałania molestowaniu i dyskryminacji: Mgr Beata Romek (Centrum Pedagogiki i Psychologii PK)Telefon: 690 510 104, (12) 628…
Przeczytaj więcej

Senat Politechniki po raz drugi zdalnie, w planach zmiany w Statucie PK

Senat Politechniki Krakowskiej po raz drugi w historii obradował w formie zdalnej. Na posiedzeniu 22 kwietnia 2020 r. przyjęto 9 uchwał dydaktycznych, przedstawiono informacje w sprawach nauki, odbyło się także pierwsze czytanie projektu zmian w statucie PK, które pozwolą wydłużyć termin wyborów Rektora, Senatu oraz Kolegium Elektorów na kadencję 2020-2024 do 31 sierpnia 2020 r.…
Przeczytaj więcej

Rzecznik akademicki wesprze naukową społeczność PK

Od 1 marca 2020 r. na Politechnice Krakowskiej działalność rozpoczął rzecznik-mediator. Będzie wsparciem dla nauczycieli akademickich. – Zadaniem rzecznika akademickiego będzie świadczenie poufnej i nieformalnej pomocy w rozwiązywaniu ewentualnych konfliktów, rozpatrywanie skarg i apelacji naukowców, związanych z realizacją prac badawczych oraz zatrudnieniem, w tym także kwestii dotyczących konfliktów między opiekunami naukowymi a początkującymi naukowcami –…
Przeczytaj więcej

17 lutego spotkanie rektora ze społecznością PK

Rektor Politechniki Krakowskiej prof. dr hab. inż. Jan Kazior zaprasza pracowników uczelni na spotkanie, które odbędzie się 17 lutego 2020 r. o godz. 10 w Międzywydziałowym Centrum Edukacyjno-Badawczym PK „DZIAŁOWNIA”. Podczas spotkania zostaną m.in. przekazane informacje dotyczące bieżących spraw związanych z funkcjonowaniem uczelni (nowy regulamin wynagradzania pracowników, ocena nauczycieli akademickich). Zasadniczym punktem spotkania z pracownikami…
Przeczytaj więcej

Postaw na rozwój w 2020 roku – szkolenia na PK

Bogaty program bezpłatnych kursów, warsztatów i szkoleń czeka na pracowników i studentów Politechniki Krakowskiej w 2020 roku. W ramach projektu rozwojowego, współfinansowanego ze środków UE, zawodowe kompetencje będą mogli podnosić nauczyciele akademiccy, pracownicy administracyjni, a także kadra zarządzająca PK oraz studenci. Szkolenia i warsztaty dla pracowników i studentów PK realizowane są w ramach projektu pn.…
Przeczytaj więcej

Szkoła Doktorska PK zainaugurowała rok akademicki

Szkoła Doktorska Politechniki Krakowskiej oraz słuchacze studiów doktoranckich PK zainaugurowali rok akademicki 2019/2020. W historycznym wydarzeniu – oprócz doktorantów – udział wzięły władze uczelni, Rada Szkoły Doktorskiej oraz dziekani wydziałów. W inauguracji, którą prowadziła dyrektor Szkoły Doktorskiej PK dr hab. inż. Małgorzata Cimochowicz-Rybicka, uczestniczył rektor PK prof. Jan Kazior i wszyscy prorektorzy uczelni, w tym…
Przeczytaj więcej

Naukowcy z PK w Radzie Doskonałości Naukowej

141 osób zasiądzie w Radzie Doskonałości Naukowej (RDN) pierwszej kadencji. Znajdzie się w tym gronie ośmioro naukowców z rekomendacjami Senatu Politechniki Krakowskiej, w tym troje z PK. Wyboru członków Rady – nowego organu działającego na rzecz rozwoju kadry naukowej – dokonało środowisko akademickie. Rada Doskonałości Naukowej zastąpi Centralną Komisję ds. Stopni i Tytułów w zakresie…
Przeczytaj więcej

Projekt nowego statutu PK w konsultacjach do 11 lutego

Jest już gotowy projekt nowego statutu Politechniki Krakowskiej. Dokument, przygotowany przez specjalnie powołany zespół do spraw nowego statutu, został zaprezentowany podczas drugiego spotkania rektora PK prof. Jana Kaziora ze społecznością uczelni. Do 11 lutego br. pracownicy, studenci i doktoranci PK mogą zgłaszać uwagi i propozycje do projektu dokumentu. Nad przygotowaniem projektu pracował zespół w składzie:…
Przeczytaj więcej

Senat PK uchwalił zasady powołania pierwszej Rady Uczelni

Senat Politechniki Krakowskiej uchwalił – na grudniowym posiedzeniu – zasady powołania pierwszej Rady Uczelni. Zgodnie z uchwałą, kandydatów do Rady mogą zgłaszać rektor i członkowie Senatu PK do 31 stycznia 2019 r. Kadencja pierwszej Rady Uczelni potrwa do 31 grudnia 2020 r. W skład pierwszej Rady Uczelni wejdzie 3 członków powołanych przez Senat spośród członków…
Przeczytaj więcej