Politechnika Krakowska, ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków
reforma@pk.edu.pl

Odnowione sale dydaktyczne na PK. Remont wsparły firmy FAKRO i GSBK Biuro Konstrukcyjne

Odnowione sale dydaktyczne na PK. Remont wsparły firmy FAKRO i GSBK Biuro Konstrukcyjne

Współpraca Politechniki Krakowskiej z firmami z otoczenia gospodarczego przynosi cenne owoce studentom uczelni. W październiku – po generalnych remontach – oficjalnie otwarto dwie sale dydaktyczne, których odnowę wsparli renomowani partnerzy uczelni – sądecka spółka FAKRO i krakowskie GSBK Biuro Konstrukcyjne.

Sądeckie FAKRO ufundowało naukowo-dydaktyczne laboratorium dla studentów WIL

FAKRO ufundowało generalną odnowę naukowo-dydaktycznego Laboratorium 401 Katedry Zarządzania w Budownictwie (L-7) Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej. Sala, która służy studentom wydziału, zyskała nowoczesny wygląd i wyposażenie. Honorowym gościem podczas jej otwarcia był Ryszard Florek, prezes FAKRO i jednocześnie absolwent WIL PK. W uroczystości wzięli udział także m.in. rektor PK prof. Andrzej Szarata, dziekan WIL dr hab. inż. Lucyna Domagała, prof. PK, kierownik Katedry L-7 prof. Edyta Plebankiewicz, prof. Janusz Biernacki, były kierownik katedry, prof. Kazimierz Furtak, były rektor PK, a także liczne grono pracowników oraz studenci wydziału. Inicjatorem współpracy z FAKRO przy odnowie sali był dr hab. inż. Wojciech Drozd, prof. PK.

Odbierając politechniczne wydziałowe podziękowania za hojny dar, prezes Ryszard Florek podkreślił, że zarówno on, jak i wielu innych pracowników FAKRO zdobyło na PK bardzo dobre wykształcenie ,a to m.in. dzięki temu firma doszła w swojej branży – produkcji okien dachowych i schodów strychowych – do czołowych pozycji na świecie i nieustannie się rozwija. W skład Grupy FAKRO, zatrudniającej ponad 4000 osób, wchodzi 11 spółek produkcyjnych oraz 17 dystrybucyjnych. Produkty firmy FAKRO można znaleźć w ponad 60 krajach na całym świecie. Sprzedaż na eksport stanowi 70 proc. ogólnej sprzedaży. Dzisiaj FAKRO jest też jedną z najbardziej innowacyjnych i najprężniej rozwijających się firm w Polsce. Dzięki potencjałowi oraz innowacyjności zespołu ma ponad 200 zgłoszeń patentowych z czego aż 85 to rozwiązania samego prezesa Ryszarda Florka. Innowacyjność jest jedną z wartości firmowych. W strukturze organizacji funkcjonuje Centrum Badań i Rozwoju. Firma współpracuje z ponad 100 inżynierami. Silnie angażuje się w działania na rzecz podwyższenia jakości kształcenia w obszarze edukacji branżowej. Współpracuje z uczelniami i szkołami zawodowymi, utworzyła kilka klas patronackich oraz jest autorem podręczników m.in. do nauki zawodu monter stolarki.

Kooperacja sądeckiego giganta z Politechniką Krakowską ma wieloletnią historię, przypieczętowaną podpisaniem w 2021 r. umowy o strategicznej współpracy. Porozumienie, które zacieśniło współpracę w obszarze technologicznych innowacji, inicjowania i realizacji wspólnych przedsięwzięć badawczych stworzyło też nowe możliwości dla studentów i doktorantów uczelni.

Więcej o porozumieniu PK z FAKRO

GSBK Biuro Konstrukcyjne odnowiło salą dydaktyczną dla studentów budownictwa

W październiku 2023 r. na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej (w budynku dawnego Instytutu Materiałów i Konstrukcji Budowlanych) otwarto także – po całkowitej metamorfozie – salę dydaktyczną pod patronatem firmy GSBK Biuro Konstrukcyjne. Dzięki jej wsparciu i podpisanemu z Politechniką Krakowską porozumieniu o współpracy powstała nowoczesna, dobrze wyposażona, ułatwiająca kształcenie przestrzeń dla studentów. Będą z niej korzystać przede wszystkim studenci WIL i kierunku budownictwo.

W uroczystym otwarciu odnowionej sali dydaktycznej udział wzięli m.in.: Mariusz Szefer i Magdalena Grabacka-Kilarska, wspólnicy GSBK oraz jej pracownik Paweł Olender, absolwent WIL, który odpowiada za kontakty ze studentami, rektor PK prof. Andrzej Szarata, dziekan WIL dr hab. inż. Lucyna Domagała, prof. PK, dr hab. inż. Dorota Jasińska, prof. PK, prodziekan WIL oraz zaproszeni profesorowie z Katedr Konstrukcji Żelbetowych i Sprężonych oraz Inżynierii Materiałów Budowlanych.

Porozumienie o współpracy Politechniki Krakowskiej z GSBK Biuro Konstrukcyjne Sp. z.o.o sygnowali rektor PK prof. Andrzej Szarata i Mariusz Szefer, członek zarządu spółki. Poza wsparciem przy odnowie sali dydaktycznej (nr 119) współpraca obejmuje także: organizowanie praktyk dla studentów, wykłady dla studentów, organizowanie kursów i szkoleń specjalistycznych dla pracowników GSBK, proponowanie studentom PK tematów prac dyplomowych z obszaru działalności firmy, oferty zatrudnienia dla absolwentów PK, wspólne seminaria naukowe i dydaktyczne, wspólne wnioskowanie o projekty badawcze, przygotowywanie przez specjalistów PK opinii i ekspertyz na potrzeby GSBK.

GSBK Biuro Konstrukcyjne działa od 1992 r. Specjalizuje się w projektowaniu konstrukcji żelbetowych, stalowych, drewnianych oraz tradycyjnych konstrukcji murowych. Ma w swoim dorobku projekty i realizacje budynków mieszkalnych, biurowych (m.in. Unity Center, Kompleks Biurowy High5ive), komercyjnych i handlowych (Millenium Hall Rzeszów, Gemini Park Tarnów i Tychy), obiekty użyteczności publicznej, także muzea i galerie sztuki (Małopolski Ogród Sztuki, Pawilon Wyspiański 2000, Mangha). Wykonuje także profesjonalne ekspertyzy konstrukcyjne oraz przygotowuje projekty architektoniczne począwszy od pełnobranżowych projektów koncepcyjnych, poprzez dokumentację budowlaną niezbędną do uzyskania pozwolenia na budowę, na projektach wykonawczych i przetargowych oraz prowadzeniu nadzorów autorskich kończąc. Historia powstania i rozwoju firmy wiąże się nieodłącznie z Politechniką Krakowską, jej głównym założycielem był dr hab. inż. Jan Grabacki, prof. PK, długoletni pracownik naukowy i dydaktyczny Politechniki. Absolwenci uczelni budowali jej kadrę i pozycję przez następne lata. Obecnie firma zatrudnia na stałe wielu absolwentów polskich uczelni technicznych, w tym PK.