Politechnika Krakowska, ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków
reforma@pk.edu.pl

Autor: MAS

Szkoła Transportu Politechniki Krakowskiej – nowa jakość w kształceniu inżynierów

32 kierunki studiów I stopnia zaoferuje w roku akademickim 2021/2022 Politechnika Krakowska. Na wielu pojawią się nowości w programach i formule kształcenia. Tak będzie m.in. na trzech politechnicznych kierunkach studiów związanych z transportem. Unowocześnieniu edukacji na nich służy powołanie Szkoły Transportu Politechniki Krakowskiej. Trwają intensywne prace nad stworzeniem Szkoły Budownictwa i Architektury PK – z…
Przeczytaj więcej

Politechnika Krakowska wśród założycieli Krakow Universities Network

11 krakowskich uczelni  powołało Krakow Universities Network/Sieć Uniwersytetów Krakowskich. Celem porozumienia jest promowanie oferty edukacyjnej i badawczej krakowskich szkół wyższych w obszarze współpracy międzynarodowej, wypracowanie modelu współpracy Sieci Uniwersytetów Krakowskich z zagranicznymi partnerami oraz budowanie marki polskiego szkolnictwa wyższego na arenie międzynarodowej. Sygnatariusze porozumienia powołującego KUN to: Akademia Górniczo – Hutnicza im. Stanisława Staszica w…
Przeczytaj więcej

25 liderów naukowych PK z premią finansową w 2021 roku

25 liderów naukowych Politechniki Krakowskiej otrzyma w 2021 roku dodatkowe wynagrodzenie w wysokości 1500 zł miesięcznie. Na każdym wydziale PK wyróżniono w ten sposób naukowców o ponadprzeciętnych osiągnięciach, które przyczyniają się do wzmocnienia pozycji PK w ewaluacji dyscyplin naukowych. Program wspierania finansowego liderów naukowych Politechniki Krakowskiej został zapoczątkowany w ubiegłej kadencji władz PK i zgodnie…
Przeczytaj więcej

Pełnomocnik Rektora PK ds. Przeciwdziałania Molestowaniu i Dyskryminacji na PK

Na PK powołano Pełnomocnika Rektora ds. Przeciwdziałania Molestowaniu i Dyskryminacji na nową kadencję. Zarządzeniem Rektora powołanie otrzymała ponownie mgr Beata Romek, pracownik Centrum Pedagogiki i Psychologii, działającego w ramach Kolegium Nauk Społecznych PK.   Pełnomocnik Rektora PK ds. przeciwdziałania molestowaniu i dyskryminacji: Mgr Beata Romek (Centrum Pedagogiki i Psychologii PK)Telefon: 690 510 104, (12) 628…
Przeczytaj więcej

Do 31 marca pracownicy PK przypisują dyscypliny do osiągnięć naukowych

Ukazało się zarządzenie Rektora PK w sprawie oświadczeń o upoważnieniu Politechniki Krakowskiej do wykazania osiągnięć naukowych na potrzeby ewaluacji. Wprowadzono wzór oświadczenia, a także obowiązek przypisania dyscypliny do poszczególnych osiągnięć naukowych wykazywanych na potrzeby ewaluacji, którego należy dokonać na stronie Bibliografii Publikacji Pracowników PK po zalogowaniu się na swoje konto w bazie BPP. Wyboru dyscypliny…
Przeczytaj więcej

„Dla młodych czas pandemii jest szczególnie trudny. Bądźmy czujni na ich problemy”

O szczególną troskę, uwagę i życzliwość dla studentów, zmęczonych pandemią, na progu nowego semestru roku akademickiego zaapelował rektor PK prof. Andrzej Białkiewicz. Refleksje nad minionym rokiem ekstremalnie trudnych wyzwań przedstawił na łamach miesięcznika „Nasza Politechnika”. – Rok, który minął od wybuchu pandemii, to był niezwykle trudny czas, pełen wyrzeczeń i ograniczeń, lęku o bezpieczeństwo własne…
Przeczytaj więcej

Nowy Regulamin Organizacyjny Politechniki Krakowskiej

Od 1 marca 2021 r. obowiązuje nowy Regulamin Organizacyjny Politechniki Krakowskiej. Został wprowadzony zarządzeniem rektora, wcześniej pozytywnie zaopiniowany m.in. przez Radę Uczelni.  Regulamin Organizacyjny PK to jeden z najważniejszych dokumentów wewnętrznych uczelni, których przyjęcie wynika z wymagań Ustawy prawo o szkolnictwie wyższym i nauce i Statutu PK. Prace nad Regulaminem – na zlecenie rektora PK…
Przeczytaj więcej

Komunikaty Ministerstwa Edukacji i Nauki w sprawie wykazu czasopism naukowych

Minister Edukacji i Nauki opublikował wykaz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, które będą m.in. podstawą najbliższej ewaluacji dyscyplin naukowych. Swoje decyzje przedstawił w dwóch komunikatach z lutego 2021 r. Nowy, rozszerzony wykaz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych – komunikat z 9 lutego 2021 r. Minister Edukacji i Nauki, na…
Przeczytaj więcej

Powołano Radę Naukową Centrum Doskonalenia Badań Naukowych

Powołano Radę Naukową Centrum Doskonalenia Badań Naukowych. To nowa jednostka uczelni, powołana dla wspierania działalności badawczej pracowników, doktorantów i studentów PK. Rektor PK na okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. powołał Radę Naukową Centrum Doskonalenia Badań Naukowych w składzie:1) prof. dr hab. inż. arch. Dominika Kuśnierz-Krupa (WA),2) dr Agnieszka Jakóbik,…
Przeczytaj więcej

Wysokie stypendia i nagrody – mocne wsparcie dla studentów Politechniki Krakowskiej

Politechnika Krakowska rozszerza pakiet pomocy finansowej dla swoich studentów. W tym roku akademickim uczelnia podniosła wysokość stypendium rektora dla najlepszych studentów aż do 1250 zł. Stworzyła też własny fundusz stypendialny, z którego ufunduje nowe stypendia dla aktywnych naukowo studentów – w 2021 r. przeznaczy na nie 200 tys. zł. Na 1000 zł nagrody finansowej mogą…
Przeczytaj więcej