Politechnika Krakowska, ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków
reforma@pk.edu.pl

Kategoria: Finanse

Przyjęto „Strategię Rozwoju Politechniki Krakowskiej na lata 2021-2025”

Kształcenie, badania naukowe, zarządzanie i organizacja, współpraca z otoczeniem – to obszary, w których realizowana będzie przyjęta przez Senat PK w czerwcu 2021 r., nowa „Strategia rozwoju Politechniki Krakowskiej na lata 2021-205”. Dokument, po konsultacjach społeczności PK i pozytywnej opinii Rady Uczelni, przedstawił rektor prof. Andrzej Białkiewicz. Jako priorytetowe, długoterminowe cele strategiczne wskazano w nim:…
Przeczytaj więcej

Ponad pół miliona złotych na nagrody dla naukowych liderów PK

Program wspierania finansowego liderów naukowych Politechniki Krakowskiej jest kontynuowany.  – Na roczne podwyższenie wynagrodzeń dla pracowników, których osiągnięcia naukowe mają zasadniczy wpływ na wyniki ewaluacji dyscyplin, pozycje w rankingach oraz rozwój PK przeznaczymy ponad 600 tys. zł – zapowiedział rektor PK prof. Andrzej Białkiewicz. Program został zapoczątkowany w ubiegłej kadencji władz uczelni. Jego kontynuacja wynika…
Przeczytaj więcej

Minister nauki dla PAP: Liczba nowych doktorantów spadnie

Z ankiet przeprowadzonych na uczelniach wynika, że liczba nowych doktorantów spadnie w nowym naborze o około 40 proc. – mówi Jarosław Gowin, minister nauki i szkolnictwa wyższego,  w rozmowie z Polską Agencją Prasową. Podsumował też przebieg procesu wdrażania ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Na uczelniach w całej Polsce trwają prace nad wdrożeniem przepisów…
Przeczytaj więcej

Podpisano porozumienie w sprawie podwyżek dla pracowników PK

Zakończyły się rozmowy rektora Politechniki Krakowskiej z z organizacjami związkowymi w sprawie zasad wzrostu wynagrodzeń dla pracowników uczelni. Jak poinformowano w Komunikacie Rektora PK, 14 maja br. zostało podpisane formalne porozumienie w tej sprawie z Komisją Zakładową NSZZ „Solidarność” PK i Radą Uczelnianą ZNP PK. W porozumieniu uwzględniono już dodatkowe środki przekazane uczelni przez Ministerstwo…
Przeczytaj więcej

Czasopisma Politechniki ze wsparciem na umiędzynarodowienie

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiło listę 500 czasopism naukowych, które otrzymają wsparcie finansowe na podniesienie poziomu praktyk wydawniczych i edytorskich umożliwiających wejście tych czasopism do międzynarodowego obiegu naukowego. Na liście są tytuły wydawane na PK. Celem konkursu „Wsparcie dla czasopism naukowych” było wsparcie wydawców polskich czasopism naukowych nieujętych w międzynarodowych bazach czasopism naukowych o…
Przeczytaj więcej

Pierwsze posiedzenie Rady Uczelni na Politechnice Krakowskiej

14 marca w Sali Senackiej Politechniki Krakowskiej odbyło się spotkanie rektora i kanclerza PK z nowo powołaną Radą Uczelni, a następnie jej pierwsze posiedzenie. Rektor prof. Jan Kazior wręczył członkom Rady, wybranym przez Senat PK 27 lutego br., akty nominacyjne.   Odebrali je: prof. Stanisław Gaca, dr hab. Jacek Jaśtal, dr hab. inż. Jacek Pietraszek,…
Przeczytaj więcej

Ile kosztuje prowadzenie badań i kształcenie? Nowe rozporządzenie o kosztochłonności

Minister Nauki Szkolnictwa Wyższego wydał rozporządzenie w sprawie współczynników kosztochłonności. Określa, ile pieniędzy dostaną uczelnie i instytuty na pokrycie kosztów kształcenia i prowadzenia badań. W porównaniu do projektu w finalnym dokumencie podwyższono wartość współczynnika kosztochłonności działalności naukowej m.in. w przypadku dyscypliny inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka. Jaki informuje MNiSW przy przygotowaniu ostatecznej wersji rozporządzenia wzięto pod uwagę głosy środowiska naukowego…
Przeczytaj więcej

Stawki w postępowaniach awansowych według dotychczasowych przepisów

W ustalaniu wysokości wynagrodzeń dla promotora, recenzentów i członków komisji habilitacyjnej w postępowaniach awansowych nadal obowiązują przepisy zawarte w rozporządzeniu z grudnia 2016 roku – informuje Ministerstwo nauki i Szkolnictwa Wyższego. Stawką, która będzie podstawą do wyliczeń wynagrodzeń w postępowaniach awansowych wszczętych do 30 kwietnia 2019 roku, jest dotychczasowe minimalne wynagrodzenie profesora zwyczajnego, które wynosi 5390 złotych. Jakie przepisy stosować w postępowaniach obecnie? Na zasadach…
Przeczytaj więcej