Politechnika Krakowska, ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków
reforma@pk.edu.pl

Ile kosztuje prowadzenie badań i kształcenie? Nowe rozporządzenie o kosztochłonności

Ile kosztuje prowadzenie badań i kształcenie? Nowe rozporządzenie o kosztochłonności

Minister Nauki Szkolnictwa Wyższego wydał rozporządzenie w sprawie współczynników kosztochłonności. Określa, ile pieniędzy dostaną uczelnie i instytuty na pokrycie kosztów kształcenia i prowadzenia badań. W porównaniu do projektu w finalnym dokumencie podwyższono wartość współczynnika kosztochłonności działalności naukowej m.in. w przypadku dyscypliny inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka.

Jaki informuje MNiSW przy przygotowaniu ostatecznej wersji rozporządzenia wzięto pod uwagę głosy środowiska naukowego pojawiające się w trakcie konsultacji publicznych, mówiące o zmniejszeniu skali kosztochłonności. W  projekcie przekazanym do konsultacji pod koniec listopada ubiegłego roku rozpiętość skali wynosiła od 1 do 6. Jej zwiększenie również wynikało z postulatów naukowców. Środowisko akademickie argumentowało wówczas, że dotychczasowe zróżnicowanie wartości wskaźników nie pozwalało na rzeczywiste odzwierciedlenie ponoszonych kosztów (wartość wskaźników kosztochłonności określona dla poszczególnych dziedzin wynosiła od 1 do 3. Nauki z obszaru nauk humanistycznych i społecznych osiągały wskaźnik od 1 do 1,5). Jednak w toku dalszych konsultacji przedstawiciele świata nauki doszli do wniosku, że propozycja przedstawiona przez MNiSW jest za daleko idąca. Dlatego też w finalnym rozporządzeniu zakres ten został ustalony na poziomie od 1 do 4. MNiSW wyjaśnie, że zmniejszenie skali kosztochłonności do poziomu od 1 do 4 spowodowało relatywne zwiększenie wartości kosztochłonności w naukach humanistycznych. Mniejsza rozpiętość współczynników oznacza podniesienie znaczenia badań naukowych i dydaktyki, które początkowo w projekcie były traktowane jako mniej kosztochłonne. Dzięki temu zmniejszy się różnice we wskaźnikach kosztochłonności pomiędzy naukami humanistycznymi a inżynieryjno-technicznymi oraz ścisłymi i przyrodniczymi, o co zabiegali humaniści.

Resort nauki uwzględnił także argumenty środowiska, mówiące o konieczności podwyższenia wartości współczynnika kosztochłonności działalności naukowej w przypadku:

  • geografii przestrzennej – do 2 (poprzednio po uwzględnieniu zmiany skali wskaźnik wyniósłby – 1,6),
  • inżynierii biomedycznej – do 4 (poprzednio – 2,8),
  • inżynierii środowiska, górnictwa i energetyki – do 4 (poprzednio – 3,1),
  • weterynarii – do 3,5 (poprzednio – 2,8),
  • zootechniki i rybactwa – do 3,5 (poprzednio – 2,8)

 

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie współczynników kosztochłonności

Żródło: konstytucjadlanauki.gov.pl