Politechnika Krakowska, ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków
reforma@pk.edu.pl

Kategoria: Aktualności

Nowa dziekan Wydziału Inżynierii Lądowej PK

Dr hab. inż. Lucyna Domagała, prof. PK została nową dziekan Wydziału Inżynierii Lądowej. Zarządzenie w tej sprawie wydał rektor PK po przeprowadzeniu procedur wyborczych na WIL. Dr hab. inż. Lucyna Domagała, prof. PK to absolwentka Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej, specjalności Konstrukcje Budowlane. Po ukończeniu studiów doktoranckich od 1997 r. zatrudniona w Katedrze Inżynierii Materiałów…
Przeczytaj więcej

Międzynarodowe Centrum Kształcenia PK otrzymało imię prof. Stanisława Juchnowicza

Międzynarodowe Centrum Kształcenia Politechniki Krakowskiej otrzymało imię swojego założyciela, wybitnego architekta i urbanisty, Honorowego Obywatela Miasta Krakowa, współprojektanta Nowej Huty – prof. Stanisława Juchnowicza. Uroczystość nadania imienia odbyła się w stulecie urodzin Profesora we wtorek 13 czerwca 2023 r. w siedzibie Centrum w Krakowie. W wydarzeniu udział wzięli m.in. córka i zięć prof. Juchnowicza, rektor…
Przeczytaj więcej

Naukowy pakt dla wody Politechniki, AGH I Uniwersytetu Rolniczego

Rektorzy uczelni tworzących Związek Uczelni InnoTechKrak: Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie, Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki oraz Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie podpisali porozumienie w sprawie powołania Międzyuczelnianego Centrum Badawczego WODA. Będzie koncentrować swoje działania na jednym z najważniejszych wyzwań XXI wieku, czyli racjonalnym gospodarowaniu zasobami wody. Międzyuczelniane Centrum Badawcze WODA…
Przeczytaj więcej

Politechnika przystąpiła do porozumienia na rzecz kształcenia dla energetyki jądrowej

Politechnika Krakowska przystąpiła do porozumienia o współpracy przy kształceniu kadr w obszarze energetyki jądrowej. Umowę w tej sprawie podpisał w środę 31 maja w Warszawie rektor PK prof. Andrzej Szarata. Już w najbliższym roku akademickim uczelnia uruchomi specjalność energetyka jądrowa na studiach II stopnia na kierunku energetyka. Docelowo zamierza kształcić w tym obszarze na studiach…
Przeczytaj więcej

Nowy rektor PK o rozwoju i strategii uczelni w Radiu Kraków

Dokończenie budowy laboratoriów wiatrowego i ultraprecyzyjnych pomiarów, a także m.in. wprowadzenie zasad kształcenia projektowego – takie zadania stawia przed sobą nowy rektor Politechniki Krakowskiej, prof. Andrzej Szarata, który na tym stanowisku zastąpił zmarłego prof. Andrzeja Białkiewicza. Obecna kadencja władz uczelni kończy się w sierpniu przyszłego roku, dlatego prof. Szarata deklaruje, że w pierwszej kolejności będzie…
Przeczytaj więcej

Prof. Andrzej Szarata nowym rektorem Politechniki Krakowskiej

Prof. dr hab. inż.  Andrzej Szarata został wybrany nowym rektorem Politechniki Krakowskiej. W wyborach uzupełniających, które odbyły się w piątek 12 maja 2023 r., dotychczasowy dziekan Wydziału Inżynierii Lądowej pokonał jedynego kontrkandydata – prof. Dariusza Bogdała. Nowy rektor obejmuje funkcję z dniem wyboru i będzie ją sprawował do końca trwającej obecnie kadencji 2020-2024 tj. do…
Przeczytaj więcej

Politechnika obchodziła swoje święto

10 maja o godz. 11.00 w Międzywydziałowym Centrum Edukacyjno-Badawczym „Działownia” Politechniki Krakowskiej odbyło się uroczyste posiedzenie Senatu PK z okazji Święta Szkoły. Podczas wydarzenia zasłużeni pracownicy odebrali m.in. odznaczenia państwowe, medale Komisji Edukacji Narodowej i odznaczenia Politechniki Krakowskiej. Ponadto studentom, którzy otrzymali stypendium ministra edukacji i nauki za znaczące osiągnięcia na rok akademicki 2022/2023, zostały…
Przeczytaj więcej

Centrum Wsparcia Projektów rozpoczęło działalność na PK

Na Politechnice Krakowskiej powołano Centrum Wsparcia Projektów (CWP). Pomoc w pozyskiwaniu i realizacji projektów finansowych z funduszy zewnętrznych, w tym m.in. funduszy strukturalnych, programów międzynarodowych, środków krajowych w ramach NCBR, NAWA, MEiN, NCN (z wyłączeniem krajowych projektów badawczych NCN) – to główne zadanie nowej jednostki w strukturze organizacyjnej uczelni. Każdy pracownik Politechniki Krakowskiej, który będzie…
Przeczytaj więcej

Stypendia z Własnego Funduszu Stypendialnego trafiły do wybitnych studentów i doktorantów

23 młodych naukowców – studentów i doktorantów – Politechniki Krakowskiej zostało laureatami kolejnej edycji programu stypendialnego PK, realizowanego z Własnego Funduszu Stypendialnego uczelni.  Za wybitne osiągnięcia badawcze, projektowe i publikacyjne laureaci otrzymają półroczne wsparcie finansowe, które pomoże im w dalszym rozwoju naukowym. Od startu uczelnianego programu stypendialnego do aktywnych studentów trafiło z niego już ponad…
Przeczytaj więcej

Politechnika i FH Münster będą współpracować przy kształceniu doktorantów

PK oraz FH Münster uznają naukową wartość programu kształcenia w Szkole Doktorskiej PK (SD PK) w dyscyplinie Architektura i Urbanistyka oraz programu certyfikowania doktoratów Szkoły Architektury Münster (MSA) w FH Münster za równoważne – tak brzmi preambuła umowy podpisanej dziś na Politechnice Krakowskiej. Na mocy tejże umowy obie uczelnie podejmą współpracę w zakresie kształcenia doktorantów.…
Przeczytaj więcej