Politechnika Krakowska, ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków
reforma@pk.edu.pl

Stypendia z Własnego Funduszu Stypendialnego trafiły do wybitnych studentów i doktorantów

Stypendia z Własnego Funduszu Stypendialnego trafiły do wybitnych studentów i doktorantów

23 młodych naukowców – studentów i doktorantów – Politechniki Krakowskiej zostało laureatami kolejnej edycji programu stypendialnego PK, realizowanego z Własnego Funduszu Stypendialnego uczelni.  Za wybitne osiągnięcia badawcze, projektowe i publikacyjne laureaci otrzymają półroczne wsparcie finansowe, które pomoże im w dalszym rozwoju naukowym. Od startu uczelnianego programu stypendialnego do aktywnych studentów trafiło z niego już ponad pół miliona złotych.

Uczelnia uruchomiła specjalny program premiujący aktywnych studentów-naukowców w 2021 roku. Na jego potrzeby stworzono własny fundusz stypendialny. Od początku jego istnienia do odnoszących naukowe i konkursowe sukcesy studentów i doktorantów trafiło z niego blisko 550 tys. zł – w 2021 r. to było 181,5 tys. zł, w 2022 r. – 248 tys. zł oraz blisko 140 tys. zł w pierwszym konkursie w 2023 roku. Podobna kwota planowana jest do rozdysponowania w drugim tegorocznym naborze, który rozpocznie się w maju. 

W rozstrzygniętej właśnie edycji konkursu wyróżniono stypendiami 18 studentów studiów I i II stopnia oraz 5 doktorantów. Z Własnego Funduszu Stypendialnego Politechniki Krakowskiej dostaną półroczne stypendia, wypłacane co miesiąc w wysokości zależnej od pozycji na liście rankingowej (studenci od 700 zł do 1 940 zł, doktoranci od 750 zł do 1000 zł).

Wśród nagrodzonych doktorantów znalazła się mgr inż. Monika Topa-Skwarczyńska z Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej PK. Stypendium otrzymała za uzyskanie patentu na wynalazek „Nowe pochodne chinolin-2-onu, sposób ich wytwarzania, nowe systemy fotoinicjujące do procesów fotoinicjowanej polimeryzacji kationowej, rodnikowej, tiol-en i hybrydowej oraz zastosowania nowych pochodnych chinolin-2-onu” (Pat.237386, data uzyskania patentu 10.12.2020) oraz za zajęcie 2. miejsca w konkursie międzynarodowym KIWIE2020. Doktorantka może się pochwalić licznymi osiągnięciami naukowymi. Jest laureatką XIII edycji programu „Lider” oraz beneficjentką Diamentowego Grantu-MNiSW, Preludium-NCN i projektu komercyjnego TRL 4.0-MNiSW. Jest współautorką 49 publikacji w tym 17 wydanych w recenzowanych czasopismach z listy JCR i 5 patentów. Jest też finalistką konkursu „25 under 25” w kategorii „Nauka”, organizowanego przez magazyn „Forbes” oraz biuro McKinsey & Company i laureatką stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców w 2021 r.

Czworo stypendystów ze Szkoły Doktorskiej PK – Klaudia Dymek, Sheng Zhang, Michał Dymek i Krystian Leski – otrzymało wyróżnienia za publikacje naukowe. Ten ostatni został także wyróżniony za aktywny udział w projekcie NCN i uzyskanie grantu PRELUDIUM 21.

Laureatami tej edycji programu stypendialnego zostało 18 studentek i studentów Politechniki Krakowskiej. Najliczniejsze reprezentacje mają w tym gronie Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej (8 osób) i Wydział Architektury (7 osób).

Wśród wyróżnionych studentów Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej są: Klaudia Śmietana (za publikację naukową „The effectof chemical foaming agent and the isocyanate index on the properties of open-cell polyurethane foams” oraz udział w projekcie NCN w PK – Sonata), Monika Kurczab (za publikację naukową oraz projekt Inkubatora Innowacyjności 4.0, konkurs TRL 4.0 „Antywłamaniowe bramy segmentowe i uchylne o budowie hybrydowej i wielowarstwowej), Małgorzata Noworyta (za udział w projekcie badawczym  OPUS LAP 20 i 1. miejsce w konkursie międzynarodowym IWIS 2022), Dawid Kiesiewicz (2. miejsce w konkursie międzynarodowym KIWIE i projekt NCBiR „Wielomateriałowa drukarka 3D dedykowana do produkcji detali z litego metalu oraz stopów galwanicznych, a także elementów hybrydowych typu metal–tworzywo polimerowe przy wykorzystaniu opracowanej sprzężonej technologii elektroosadzania metali oraz fotopolimeryzacji żywic polimerowych”), Karolina Gałuszka (udział w projektach OPUS 21 i NCN w PK – Preludium), Zuzanna Wątor (2. miejsce w konkursie międzynarodowym KIWIE i udział w projekcie NCN w PK – Preludium), Weronika Wałczyk (za zajęcie 1. miejsca w konkursie międzynarodowym INTARG oraz publikację naukową „Novel Formulations Containing Fluorescent Sensors to Improve the Resolution of 3D Prints”) oraz Kinga Krużel (wyróżnienie w konkursie na najlepszą pracę dyplomową Polskiego Związku Przetwórców Tworzyw Sztucznych).


Stypendia naukowe przyznawane z Własnego Funduszu Stypendialnego Politechniki Krakowskiej to nie jedyna forma wsparcia, na jaką mogą liczyć najlepsi i najbardziej aktywni pod względem naukowym studenci Politechniki Krakowskiej.


Nagrodzeni stypendiami z Wydziału Architektury to: Marta Szar (za zdobycie 1. miejsca w międzynarodowym konkursie Vectorworks Design Prize 2022 oraz 3. miejsce w międzynarodowym konkursie 2022 IFLA Europe), Mateusz Binda (1. miejsce w ogólnopolskim Konkursie Architektury Ceglanej w dwóch kategoriach). Pierwsze miejsca w ogólnopolskich konkursach zajęły także Katarzyna Jamioł (konkursach zorganizowany przez Zespół Szkół Ekonomicznych w Sandomierzu oraz konkurs KOH-I-NOOR), Zlata Hrabtsevich (konkurs Ministerstwa Klimatu i Środowiska „Dom z klimatem – najlepszy projekt proklimatycznego domu”), Jakub Kolak (konkurs „Rystor Challenge. Nieszablonowy Rysunek” oraz udział w Ogólnopolskiej Społecznej Konferencji Naukowej „Kształtowanie inkluzywnej przestrzeni dla osób ze spektrum autyzmu”). Tomasz Jaróg zdobył 2. miejsce w międzynarodowym konkursie Vectorworks Design Award 2022 oraz 2. miejsce na międzynarodowej konferencji naukowej z cyklu sztuki ogrodowej i dendrologii historycznej,  a Krzysztof Liberda 2. miejsce w konkursie WorldSkills Poland 2022 i za udział w projekcie FutureLab PK „PKanoe – beton tekstylny ze spoiwem mineralnym o obniżonym śladzie węglowym”.

Wśród laureatów stypendium znalazł się także Mateusz Jamroży z Wydziału Inżynierii Materiałowej i Fizyki wyróżniony za dwie publikacje naukowe, a także Dorota Cieślicka z Wydziału Inżynierii Lądowej za zdobycie 1. miejsca w konkursie Skills Poland 2022. Maciej Gibas z Wydziału Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej został z kolei wyróżniony za wydanie podręcznika dla studentów „Teoria i analiza obwodów. Omówienie podstawowych narzędzi stosowanych przy analizie obwodów elektrycznych oraz zajęcie 1. miejsca w Uczelnianej Sesji Kół Naukowych 2022.

Stypendia naukowe przyznawane z Własnego Funduszu Stypendialnego Politechniki Krakowskiej to nie jedyna forma wsparcia, na jaką mogą liczyć najlepsi i najbardziej aktywni pod względem naukowym studenci Politechniki Krakowskiej. W tym roku akademickim stypendium rektora – w wysokości 1250 zł (jedne z najwyższych w Polsce) – otrzymuje 872 studentów PK. Na finansowe nagrody liczyć też mogą studenci I roku, którzy z dobrymi wynikami zaliczyli pierwszą sesję egzaminacyjną na PK. Dla nich Politechnika Krakowska stworzyła  program “Student Lider I roku” (wkrótce ogłoszenie laureatów  tegorocznej edycji). Uczelnia wspiera także wysokimi stypendiami studentów z niepełnosprawnościami. Osoby w trudnej sytuacji materialnej korzystają zaś ze stypendiów socjalnych oraz zapomóg w trudnych sytuacjach życiowych.

Doktoranci-laureaci Własnego Funduszu Stypendialnego  Politechniki Krakowskiej w naborze zimowym 2022/2023:

 • Klaudia Dymek (Szkoła Doktorska PK)
 • Monika Topa-Skwarczyńska (WIiTCh)
 • Sheng Zhang (Szkoła Doktorska PK)
 • Michał Dymek (Szkoła Doktorska PK)
 • Krystian Leski (Szkoła Doktorska PK)

Studenci-laureaci Własnego Funduszu Stypendialnego  Politechniki Krakowskiej w naborze zimowym 2022/2023:

 • Mateusz Jamroży (WIMiF)
 • Marta Szar (WA)
 • Mateusz Binda (WA)
 • Maciej Gibas (WIEiK)
 • Klaudia Śmietana (WIiTCh)
 • Katarzyna Jamioł (WA)
 • Monika Kurczab (WIiTCh)
 • Dorota Cieślicka (WIL)
 • Zlata Hrabtsevich (WA)
 • Małgorzata Noworyta (WIiTCh)
 • Dawid Kiesiewicz (WIiTCh)
 • Karolina Gałuszka (WIiTCh)
 • Tomasz Jaróg (WA)
 • Krzysztof Liberda (WA)
 • Zuzanna Wątor (WIiTCh)
 • Weronika Wałczyk (WIiTCh)
 • Jakub Kolak (WA)
 • Kinga Krużel (WIiTCh)

ZOBACZ:

Wywiad z Moniką Topą-Skwarczyńską oraz Maciejem Gibasem w czasie Wirtualnego Dnia Otwartego PK

PRZECZYTAJ:

Student PK potrafi. Maciej Gibas opracował podręcznik, który przybliża zagadnienia związane z elektrotechniką

Wysokie stypendia i nagrody – mocne wsparcie dla studentów Politechniki Krakowskiej