Politechnika Krakowska, ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków
reforma@pk.edu.pl

Kategoria: Aktualności

Horyzontalny Punkt Kontaktowy będzie działał na PK

NCBR rozstrzygnęło I nabór na Horyzontalne Punkty Kontaktowe (HPK). Będą one wspierać uczestnictwo polskich podmiotów w PR UE Horyzont Europa w zakresie aspektów horyzontalnych. HPK, jako samodzielne podmioty lub w zaproponowanych konsorcjach, działać będą w 6 makroregionach Polski. Zwycięzcami naboru są wnioskodawcy, których wnioski po ocenie merytorycznej otrzymały największą liczbę punktów spośród wniosków złożonych w…
Przeczytaj więcej

Rektor podsumowuje 2021 rok i dziękuje społeczności PK

– Koniec roku to czas podsumowań i życzeń. Jakże podobnych do tych sprzed roku…  12 miesięcy, które za nami, znów nie były łatwe. Z nadziejami na skuteczne powstrzymanie pandemii zaczynaliśmy rok 2021 i  z takimi ten rok kończymy. Za pracownikami Politechniki rok bardzo wytężonej pracy naukowej i publikacyjnej. Jej efekty zostaną wkrótce  ocenione w ewaluacji…
Przeczytaj więcej

Nowy pełnomocnik Rektora PK ds. Informatyzacji Uczelni

Rektor PK powołał mgr inż. Dariusza Żelasko z Wydziału Informatyki i Telekomunikacji na Pełnomocnika Rektora ds. Informatyzacji Uczelni na okres od 1 grudnia 2021 r. do 31 sierpnia 2024 r. Do obowiązków i kompetencji Pełnomocnika należy m.in.: – ścisła współpraca z Kanclerzem, Działem Informatyzacji i Specjalistą ds. Bezpieczeństwa IT oraz innymi podmiotami odpowiedzialnymi za obsługę…
Przeczytaj więcej

Nauce można i należy ufać nawet w najtrudniejszych czasach

Uczelnie potrzebują prawnej i finansowej stabilności, po to, by planować działania długoterminowo i spokojnie realizować swoją misję. Pandemia pokazała, że nauce można i należy ufać nawet w ekstremalnie trudnych sytuacjach. Na Politechnice Krakowskiej dobrze to widzimy w rosnącej liczbie zaproszeń i zleceń dla naszych ekspertów do udziału w gremiach i projektach, które mają rozwiązać palące…
Przeczytaj więcej

Politechnika Krakowska w Polskiej Unii Metrologicznej

Polska Unia Metrologiczna oficjalnie rozpoczęła działalność podczas odbywającego się na Politechnice Lubelskiej Krajowego Forum Integracji Polskiej Metrologii. Wśród członków Unii jest Politechnika Krakowska. Działać w nięj będą także: Politechnika Lubelska, Politechnika Łódzka, Politechnika Opolska, Politechnika Poznańska, Politechnika Śląska, Politechnika Świętokrzyska, Politechnika Warszawska oraz Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Metalurgii Żelaza i Główny Urząd Miar. Głównym…
Przeczytaj więcej

PK przystąpiła do „Porozumienia sektorowego na rzecz rozwoju gospodarki wodorowej w Polsce”

14 października br. w Warszawie zostało podpisane „Porozumienie sektorowe na rzecz rozwoju gospodarki wodorowej w Polsce”. W uroczystości podpisania porozumienia wzięli udział m.in. minister środowiska i klimatu Michał Kurtyka, wiceministrowie Ireneusz Zyska i Wojciech Murdzek, przedstawiciele administracji, środowiska przedsiębiorców i nauki oraz jednostek otoczenia biznesu. Politechnikę Krakowską reprezentowali prorektor ds. nauki PK prof. dr hab. inż.…
Przeczytaj więcej

Wyzwania na nowy rok: realizacja strategii, programy prostudenckie i proekologiczne

Uroczystość w Międzywydziałowym Centrum Edukacyjno-Badawczym „Działownia” miała hybrydową formę. – To symbol czasu – tego za nami i tego przed nami. Z powodu pandemii trudności zapowiadają się podobne jak przed rokiem, ale nasza społeczność akademicka jest już inna. Silniejsza doświadczeniami, które zebraliśmy. Dlatego z pełną odpowiedzialnością mogę zapewnić – poradzimy sobie w każdych okolicznościach –…
Przeczytaj więcej

Rektor PK w wywiadzie dla „Naszej Politechniki”: Najważniejsza jest ewaluacja

Dziś najważniejsza jest ewaluacja, zapowiedziana na rok 2022. Politechnika Krakowska będzie ewaluowana w ośmiu dyscyplinach wiodących, przypisanych do ośmiu wydziałów. Na jakim etapie jest nasza uczelnia? Widać duży postęp – mówi przed inauguracją nowego roku akademickiego rektor PK prof. Andrzej Białkiewicz w wywiadzie dla „Naszej Politechniki”. W wywiadzie pt. „Doświadczenia czasu pandemii” prof. dr. hab.…
Przeczytaj więcej

Sprawozdanie rektora PK z działalności uczelni w 2020 r. przyjęte przez Senat PK

Podczas posiedzenia Senatu we wrześniu 2021 r. rektor prof. Andrzej Białkiewicz przedstawił „Sprawozdanie z działalności uczelni w 2020 r.” obejmujące okres urzędowania dwóch rektorów – prof. Jana Kaziora i prof. Andrzeja Białkiewicza. – Sprawozdanie prezentuje działalność uczelni w niezwykłym czasie. Nigdy wcześniej w ponad 75-letniej historii nasza społeczność nie musiała zmierzyć się z tak trudnymi…
Przeczytaj więcej

Przyjęto „Strategię Rozwoju Politechniki Krakowskiej na lata 2021-2025”

Kształcenie, badania naukowe, zarządzanie i organizacja, współpraca z otoczeniem – to obszary, w których realizowana będzie przyjęta przez Senat PK w czerwcu 2021 r., nowa „Strategia rozwoju Politechniki Krakowskiej na lata 2021-205”. Dokument, po konsultacjach społeczności PK i pozytywnej opinii Rady Uczelni, przedstawił rektor prof. Andrzej Białkiewicz. Jako priorytetowe, długoterminowe cele strategiczne wskazano w nim:…
Przeczytaj więcej