Politechnika Krakowska, ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków
reforma@pk.edu.pl

PK i Stowarzyszenie Polski Kongres Drogowy podpisały umowę o współpracy

PK i Stowarzyszenie Polski Kongres Drogowy podpisały umowę o współpracy

Politechnika Krakowska i Stowarzyszenie Polski Kongres Drogowy podpisały porozumienie o współpracy. Będą wspólnie promować nowoczesne rozwiązania i wiedzę w zakresie drogownictwa, a także współdziałać w obszarze badań naukowych, dydaktyki i szkoleń branżowych. 1 września 2023 r. umowę w tej sprawie sygnowali rektor PK prof. Andrzej Szarata i Zbigniew Kotlarek, prezes zarządu Stowarzyszenia.

W planach partnerów jest prowadzenie wspólnych projektów naukowo–badawczych, podejmowanie działań w celu opracowania technologii wytwarzania nowych produktów, w tym m.in. przygotowywanie wspólnych projektów i występowanie o ich finansowanie z funduszy narodowych i europejskich, organizowanie sympozjów, konferencji i seminariów, a także podejmowanie przedsięwzięć edukacyjnych z zakresu drogownictwa (szkoleń, studiów podyplomowych, kursów specjalistycznych). Celem współpracy jest też wymiana wiedzy i doświadczeń branżowych, wykonywanie badań i ekspertyz, a także wsparcie możliwości organizacji praktyk studenckich, staży i wizyt studyjnych.

Stowarzyszenie Polski Kongres Drogowy stanowi krajowe forum wymiany wiedzy i doświadczeń w zakresie polityki i praktyk dotyczących dróg i transportu drogowego. Działa jako integrator środowiska drogowego zarówno na poziomie sektora publicznego, jak i prywatnego. Jest doradcą, opiniodawcą i służy fachową pomocą w obszarze podejmowanych decyzji i działań w zakresie drogownictwa w Polsce. Działa na rzecz koordynacji działań związanych z kreowaniem postępu technicznego, wdrożeniem wymogów jakościowych, podnoszeniem kwalifikacji osób realizujących programy drogowe, przepływem informacji i wymianą doświadczeń na każdym poziomie zarządców dróg.

Ze strony Politechniki Krakowskiej współpracę ze Stowarzyszeniem koordynować będzie Katedra Dróg, Kolei i Inżynierii Ruchu Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej z kierownikiem prof. PK Mariuszem Kieciem na czele. Katedra to jeden z najmocniejszych w Polsce ośrodków eksperckiej wiedzy z obszaru budownictwa drogowego i kolejowego, projektowania geometrycznego i konstrukcji nawierzchni oraz inżynierii ruchu ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa ruchu oraz oddziaływania na środowisko.