Politechnika Krakowska, ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków
reforma@pk.edu.pl

Kategoria: Aktualności

PK zawarła umowę z Małopolską Okręgową Izbą Inżynierów Budownictwa

22 września 2023 r. Politechnika Krakowska zawarła z Małopolską Okręgową Izbą Inżynierów Budownictwa w Krakowie umowę o współpracy. Jednym z jej celów umowy stałe podnoszenie kwalifikacji kadry inżynierów budownictwa i studentów kształcących się w tym obszarze, m.in. poprzez opiniowanie programów studiów przez MOIIB czy wspieranie działalności kół naukowych. W imieniu PK podpis pod dokumentem złożył…
Przeczytaj więcej

Dla współpracy na rzecz bezpieczeństwa pożarowego i ochrony przed hałasem

Centrum Badawcze Bezpieczeństwa Pożarowego i Akustyki powstało w Krakowie w ramach Łukasiewicz – Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych. Będzie integrować wiedzę naukową z realnymi potrzebami przemysłu budowlanego w zakresie bezpieczeństwa pożarowego i ochrony przed hałasem. W powstanie centrum i współpracę badawczą z wykorzystaniem jego potencjału zaangażowane są krakowskie uczelnie, w tym Politechnika Krakowska. W uroczystości…
Przeczytaj więcej

Politechnika Krakowska i Zarząd Dróg Miasta Krakowa z nowym porozumieniem

Politechnika Krakowska i Zarząd Dróg Miasta Krakowa (ZDMK) rozszerzają współpracę. Porozumienie w tej sprawie podpisali we wtorek, 12 września br. rektor PK prof. dr hab. inż. Andrzej Szarata i mgr Magdalena Nowak-Obrzut, dyrektor ZDMK. Kooperację będzie koordynować dziekan Wydziału Inżynierii Lądowej dr hab. inż. Lucyna Domagała, prof. PK. Współpraca Politechniki i krakowskich jednostek miejskich, dbających…
Przeczytaj więcej

PK i Stowarzyszenie Polski Kongres Drogowy podpisały umowę o współpracy

Politechnika Krakowska i Stowarzyszenie Polski Kongres Drogowy podpisały porozumienie o współpracy. Będą wspólnie promować nowoczesne rozwiązania i wiedzę w zakresie drogownictwa, a także współdziałać w obszarze badań naukowych, dydaktyki i szkoleń branżowych. 1 września 2023 r. umowę w tej sprawie sygnowali rektor PK prof. Andrzej Szarata i Zbigniew Kotlarek, prezes zarządu Stowarzyszenia. W planach partnerów…
Przeczytaj więcej

Krakowskie uczelnie zacieśniają współpracę na rzecz cyberbezpieczeństwa

Porozumienie o współpracy w zakresie cyberbezpieczeństwa podpisały Akademia Górniczo-Hutnicza, Uniwersytet Jagielloński, Politechnika Krakowska, Uniwersytet Rolniczy oraz Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Nadrzędnym celem porozumienia jest stworzenie platformy współpracy i wymiany wiedzy w zakresie bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych w regionie Małopolski, a także wzajemne wsparcie działań mających na celu ochronę danych, które gromadzone są na potrzeby…
Przeczytaj więcej

WAT i PK będą się dzielić swoim potencjałem i współpracować.

W poniedziałek 24 lipca w siedzibie Wojskowej Akademii Technicznej została podpisana umowa o współpracy z Politechniką Krakowską. Uczelnie będą wspólnie prowadzić badania naukowe i prace rozwojowe oraz kształcić studentów i doktorantów. Porozumienie o współpracy podpisali: gen. bryg. prof. dr hab. inż. Przemysław Wachulak, rektor-komendant Wojskowej Akademii Technicznej i prof. dr hab. inż. Andrzej Szarata, rektor…
Przeczytaj więcej

Delegacja Politechniki Krakowskiej w Chinach

Delegacja Politechniki Krakowskiej z rektorem prof. Andrzejem Szaratą na czele składa w lipcu wizyty na czterech chińskich uczelniach. Przedmiotem rozmów – dotychczasowa współpraca (m.in. w polsko-chińskiej Międzynarodowej Szkole Inżynierskiej z udziałem Politechniki Krakowskiej, Tianjin Chengijan University i Politechniki Białostocką) oraz nowe formy kooperacji naukowej i dydaktycznej. W Chinach od 11 do 21 lipca przebywa 4-osobowa…
Przeczytaj więcej

Ponad 12 mln euro dla sojuszu uniwersytetów europejskich STARS UE z udziałem Politechniki Krakowskiej!

Sojusz dziewięciu europejskich uczelni STARS UE z udziałem Politechniki Krakowskiej dołącza do rodziny Uniwersytetów Europejskich. Komisja Europejska przyznała mu grant w wysokości 12,4 mln euro w ramach programu Erasmus+ Call 2023 European Universities. Sojusz STARS EU jest koordynowany przez Hanze University Groningen z Holandii, oprócz Politechniki Krakowskiej są w nim także uczelnie z Holandii, Hiszpanii,…
Przeczytaj więcej

Rektor PK z wizytą we Lwowie – na Politechnice i na Wzgórzach Wuleckich

Rektor Politechniki Krakowskiej prof. Andrzej Szarata złożył dwudniową wizytę we Lwowie. W poniedziałek 3 lipca odwiedził Politechnikę Lwowską, a we wtorek 4 lipca wziął udział w uroczystościach upamiętniających profesorów lwowskich, pomordowanych przez nazistowskie Niemcy na Wzgórzach Wuleckich 4 lipca 1941 r. Dobre relacje i współpraca to tradycja łącząca obie szkoły wyższe, kultywowana przez kolejnych rektorów…
Przeczytaj więcej

Politechnika Krakowska uczelnią badawczą? Rektor o rzeczywistości, która błyskawicznie stawia nowe wyzwania

– Jestem zdania, że powinniśmy podjąć starania, aby w 2026 roku Politechnika Krakowska znalazła się w gronie uczelni badawczych. Status uczelni badawczej wiąże się przyznaniem większej subwencji. Oznacza też korzystniejszą proporcję studentów do pracowników, co w warunkach niżu demograficznego może być dla uczelni korzystne, a także wesprzeć rozwój naukowy. Jeśli taka będzie wola społeczności akademickiej,…
Przeczytaj więcej