Politechnika Krakowska, ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków
reforma@pk.edu.pl

Inauguracja 78. roku akademickiego na PK: człowiek w centrum uwagi

Inauguracja 78. roku akademickiego na PK: człowiek w centrum uwagi


14 tys. studentów i doktorantów Politechniki Krakowskiej rozpoczęło w czwartek, 6 października 2022 r. 78. w historii rok akademicki. W tym gronie jest blisko 100-osobowa grupa studentów-uchodźców z Ukrainy. – Trafiliście do wyjątkowej wspólnoty, jednej z najlepszych uczelni technicznych w kraju. Politechnika Krakowska osiągnęła znakomite wyniki w ewaluacji dorobku naukowego. Mamy 7 dyscyplin w kategorii A i jedną ocenę B+. Plasujemy się w ścisłej czołówce polskich uczelni, a w grupie uczelni technicznych jesteśmy na 2. miejscu – mówił do nowych studentów rektor Politechniki prof. Andrzej Białkiewicz. Podkreślał, że podobnie jak całe środowisko akademickie w Polsce, uczelnia stoi przed wyjątkowo trudnym czasem i jako priorytetowy cel w nowym roku wskazał szczególną troskę o pracowników i studentów. – Władze Politechniki zdecydowały, że poza obligatoryjną podwyżką ministerialną o 4,4 proc., pensja każdego pracownika Politechniki zostanie dodatkowo podwyższona od 1 października – ogłosił rektor PK.


Wojna w Ukrainie, globalny kryzys energetyczny i szalejąca w Polsce inflacja – z ich skutkami będą się mierzyć w tym roku polskie uczelnie, także Politechnika. – Ale w nowy rok akademicki wchodzimy z ambitnymi zamierzeniami. Nadzieję czerpiemy z sukcesów minionego roku i z wiary we wspólnotę, którą tworzymy. Społeczność Politechniki w godzinach prób staje do solidarnego działania. Udowodniła to i w czasie pandemii, i w chwili ataku Rosji na Ukrainę, gdy zaangażowała się w pomoc dla Ukraińców – podkreślał rektor PK. Specjalne słowa powitania skierował do studentów-uchodźców: – Wydział Inżynierii Lądowej stworzył specjalnie dla Was możliwość studiowania w j. ukraińskim na kierunkach budownictwo i transport, byście byli gotowi do odbudowy swojego kraju, gdy przyjdzie na to czas. Stoimy wspólnie z Waszym narodem po stronie wartości cywilizowanego świata, świadomi wielkiej ceny, którą wasz kraj płaci za obronę wolności i bezpieczeństwa całej Europy.

Otwarcie bezpłatnych studiów w języku ukraińskim, które rozpoczęło na Politechnice Krakowskiej 98 młodych uchodźców z Ukrainy, jest jedną z wielu inicjatyw pomocowych uczelni. Od wybuchu wojny organizowała też zbiórki rzeczowe i finansowe, prowadziła kursy języka polskiego, gości w swoich obiektach uchodźców (w większości matki z dziećmi), umożliwia ukraińskim doktorantom kontynuację prac nad rozprawą doktorską, przyjęła do pracy kilkoro naukowców z objętego wojną kraju. Współpracuje też z firmami oraz organizacjami pozarządowymi przy programach stypendialnych dla najzdolniejszych ukraińskich studentów.


Udana ewaluacja czyli 7x kategoria A

Prof. Białkiewicz przypomniał, że pod przewodnictwem prof. Jana Kaziora, rektora ubiegłej kadencji, zainicjowany został proces reform Politechniki, które stworzyły właściwy grunt do owocnej pracy naukowej: – Skoncentrowaliśmy działalność badawczą w ramach 8 dyscyplin i wokół 8 wydziałów,  pozostawiając w rękach dziekanów zarządzanie radami naukowymi dyscyplin. Staraliśmy się wspierać pracowników w ich wysiłku badawczym, publikacyjnym i patentowym, pozytywnie motywować i inspirować. Zwiększyliśmy finansowanie na procesy publikacyjne i patentowanie. Mamy programy nagród za osiągnięcia naukowe i publikacyjne, a także premie finansowe dla liderów naukowych dyscyplin. Powołaliśmy Centrum Doskonalenia Badań Naukowych, które  z jednej strony  wzmocniło interdyscyplinarną współpracę zespołów badawczych, z drugiej wsparło indywidualny rozwój naszych naukowców. Liczymy, że wyniki ewaluacji będą miały wpływ na wysokość budżetowego wsparcia finansowego dla naszej uczelni – mówił rektor Politechniki.

Pracownik i student – w centrum uwagi

Wśród strategicznych celów w nowym roku wskazał uczynienie Politechniki jeszcze bardziej przyjaznym miejscem do pracy i studiowania. W ostatnich miesiącach powołano na uczelni Centrum Wsparcia Społeczności Akademickiej  i wprowadzono Plan Równości dla PK.  – Te inicjatywy mają nam pomóc w pielęgnowaniu relacji opartych na wzajemnym szacunku i zapewnić równość szans funkcjonowania w społeczności akademickiej każdego jej członka i członkini – podkreślał rektor PK. – W strategii rozwoju uczelni wskazaliśmy pakiet działań, które mają wzmocnić pozycję pracowników, pomóc im w samorealizacji i podnoszeniu kwalifikacji. Obecnie  trwają prace m.in. nad zmianami w systemie motywacyjnym dla nauczycieli akademickich i pracowników niebędących nauczycielami. Pracujemy też nad kompleksowym systemem wsparcia pracowników w podnoszeniu kwalifikacji. Uruchomione już zostały programy mentoringu, tutoringu oraz superwizji akademickich, a także program wsparcia psychologicznego dla dydaktyków.


Większe podwyżki dla wszystkich pracowników, wsparcie dla studentów

W dobie konkurencji o specjalistów, inflacji, skokowego wzrostu cen musiał wybrzmieć na Politechnice temat akademickich wynagrodzeń. – Kwestia wzrostu płac w szkołach wyższych jest niezwykle ważna. W dialogu z Ministerstwem Edukacji i Nauki w tym zakresie reprezentuje nas i całe środowisko akademickie Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich. Mówimy jednym głosem, bo dzielimy wspólnie troskę o to, by zapewnić naszym pracownikom życiową stabilność. Niezbędną, by chcieli zostać na uczelni, uprawiać wysokiej jakości naukę i dydaktykę, z profesjonalizmem wywiązywać się z zadań administracji i obsługi – mówił rektor. 

PK otrzymała z ministerstwa nauki na podwyżki wynagrodzeń (o 4,4 proc. od 1 października) blisko 2 tysięcy pracowników nieco ponad 2,3 mln zł. – Władze uczelni zdecydowały, że poza obligatoryjną podwyżką, pensja każdego pracownika Politechniki Krakowskiej zostanie podwyższona od tego miesiąca o dodatkowe 200 zł – ogłosił rektor Białkiewicz. Zgodnie z zapowiedziami ministerstwa, w przyszłym roku pensje na uczelniach mają wzrosnąć o ponad 7 procent. – Mamy nadzieję na bardziej zbliżony do inflacyjnych realiów scenariusz w tej kwestii – zaznaczył rektor PK.

Dodawał, że uczelnia chce też utrzymać  szeroki pakiet wsparcia dla studentów – wysokie stypendia socjalne i za wyniki w nauce, specjalne nagrody finansowe dla studentów I roku, stypendia z własnego funduszu dla aktywnych naukowo studentów i doktorantów, granty na innowacyjne projekty realizowane w ramach kół naukowych i FutureLab-a.


160 tematów inwestycyjnych i remontowych

 Zarządzanie wydatkami uczelni to teraz szczególnie odpowiedzialne zadanie. Rosną koszty utrzymania obiektów do badań i dydaktyki, kilkakrotnie większe mogą być rachunki za prąd, rosną koszty gazu, ogrzewania i usług. Musimy liczyć się z rosnącymi kosztami inwestycji i remontów – rektor wyliczał wyzwania na ten rok, a jak przekazywał uczelnia prowadzi obecnie ok. 160 mniejszych lub większych tematów inwestycyjnych i remontowych. – Wszystkie są przemyślane, niezbędne, kilka to inwestycje strategiczne dla naszej przyszłości. Budynek Laboratorium Aerodynamiki Środowiskowej już stoi, oddamy go do użytku w przyszłym roku. Zaczynamy prace nad Laboratorium Ultraprecyzyjnych Pomiarów Współrzędnościowych. Gotowy jest też projekt budynku dla Wydziału Informatyki i Telekomunikacji. Czynimy bardzo intensywne starania o dofinansowanie dla tej inwestycji. Mamy już teraz w zasobach nowoczesną infrastrukturę dydaktyczną i badawczą, niezbędną do prowadzenia badań i współpracy z przemysłem. Jej utrzymanie kosztuje, ale staramy się tu działać w nowoczesny sposób – podkreślał rektor Białkiewicz. Przedstawiał laboratoria, które powstały w ostatnim roku na PK we współpracy wydziałów i uczelni z firmami (m.in. Laboratorium Internetu Rzeczy przy wsparciu firmy GlobalLogic, laboratorium Międzynarodowej Sieci Edukacyjnej EduNet we współpracy z firmą Phoenix Contact czy unikatowe stanowisko badawcze do badań hydrotechnicznych dzięki kooperacji z firmą  Aqua-Tech). Nowe szaty zyskały też w ostatnim czasie studenckie przestrzenie na Wydziale Inżynierii Lądowej, dzięki wsparciu firmy Budimex.

– Wspólna aktywność naukowa i projektowa przynosi owoce naszym partnerom i nam. Przełożyła się nie tylko na wyniki ewaluacji, ale też obecność pracowników uczelni w prestiżowym rankingu najbardziej wpływowych ludzi nauki na świecie. Mamy laureatów nagród ministerialnych i środowiskowych oraz najliczniejszą na przestrzeni ostatnich lat grupę studentów-stypendystów ministra. Rośnie widoczność uczelni w międzynarodowych rankingach. Nasi naukowcy i studenci brylują też na zagranicznych wystawach wynalazków – podsumował prof. Andrzej Białkiewicz. W minionym roku akademickim Politechnika nawiązała wiele nowych partnerstw, m.in. przy inicjatywach związanych z energetyką wodorową, zrównoważonym transportem, metrologią, promocją innowacji.  


Wyróżnienia dla młodych naukowców i wydziału

Podczas inauguracji roku na PK wręczono wyróżnienia wybitnym młodym naukowcom. Nagrodę II stopnia imienia prof.  Zbigniewa Engela otrzymała dr inż. Olga Długosz z Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej za cykl 16 artykułów prezentujących metody otrzymywania oraz modyfikacji nieorganicznych materiałów nanocząstkowych. Rozwiązania te pozwalają na wzrost efektywności procesów nanotechnologicznych oraz otrzymywanie materiałów o pożądanych i kontrolowanych właściwościach użytkowych.  Nagrodami Fundacji Wspierania Młodych Talentów Profesora Janusza Magiery przy Politechnice Krakowskiej wyróżnieni zostali: mgr inż. Patrycja Środa, absolwentka studiów I i II stopnia na Wydziale Inżynierii i Technologii Chemicznej, mgr inż. Agnieszka Bąk, absolwentka studiów I i II stopnia na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Fizyki i mgr inż. Mariusz Spyrka, absolwent studiów I i II stopnia na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej.

Z okazji 78. inauguracji roku akademickiego na Politechnice Krakowskiej listy do społeczności uczelni skierowali m.in. prezydent RP Andrzej Duda oraz premier Mateusz Morawiecki. Podczas uroczystości list premiera odczytał wicewojewoda małopolski Ryszard Pagacz. Wykład inauguracyjny pt. „Nowy pejzaż nauki polskiej” wygłosił prof. Błażej Skoczeń, przewodniczący Komisji Ewaluacji Nauki.  

W rozpoczętym właśnie roku akademickim na 8 wydziałach Politechniki Krakowskiej i ponad 30 kierunkach studiów kształcić się będzie 14 tysięcy polskich i zagranicznych studentów i doktorantów, w tym 4,2 tys. nowo przyjętych na studia I i II stopnia. W rekrutacji na studia I stopnia największą popularnością cieszyły się kierunki: informatykainformatyka stosowanaarchitekturabudownictwoinformatyka w inżynierii komputerowejautomatyka i robotykamechanika i budowa maszynodnawialne źródła energii i infrastruktura komunalna. PK otrzyymała w tym roku ponad 15 tys. zgłoszeń od kandydatów na studia. Kształcenie w nowym roku będzie prowadzone stacjonarnie, z elementami e-learningu.

Więcej na stronie głównej PK