Politechnika Krakowska, ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków
reforma@pk.edu.pl

PK i PCG Akademia zrealizują największe wdrożenie platformy WEBCON BPS w polskim sektorze publicznym

PK i PCG Akademia zrealizują największe wdrożenie platformy WEBCON BPS w polskim sektorze publicznym

Politechnika Krakowska i PCG Academia rozpoczynają drugi – wart ponad 3,15 mln zł – etap projektu dotyczącego cyfryzacji procesów realizowanych za pomocą platformy WEBCON BPS. W sumie, w ramach dwóch etapów projektu, uczelnia zainwestuje 5,2 mln zł brutto w odejście od papieru i dostosowanie do wymogów związanych z cyfryzacją. Biorąc pod uwagę skalę i poziom skomplikowania, projekt ten będzie największym, dotychczas zrealizowanym wdrożeniem platformy WEBCON BPS w sektorze publicznym w Polsce i na świecie.

PCG Academia i Politechnika Krakowska rozpoczęły współpracę w kwietniu 2023 r. W ramach pierwszego etapu wdrożenia PCG Academia dostarczyła Politechnice najwyższy poziom licencji WEBCON BPS – bez ograniczeń czasowych, funkcjonalnych i dotyczących liczby użytkowników. Następnie platformę zainstalowano w środowisku serwerowym uczelni i rozpoczęto prace nad cyfryzacją procesów w pierwszych ośmiu obszarach: kancelaryjnym, organizacyjno-zarządczym, remontowo-inwestycyjnym, zamówień publicznych, finansowo-księgowym, działalności badawczo-rozwojowej, działalności projektowej oraz wniosków pracowniczych i socjalnych. Zadania w ramach pierwszego etapu współpracy PCG z Politechniką Krakowską to m.in. integracja platformy WEBCON BPS z systemem Poczty Polskiej w ramach funkcjonalności e-nadawca, a także wdrożenie zaawansowanego skanowania OCR z wykorzystaniem elementów sztucznej inteligencji.

Dalsza potrzeba cyfryzacji procesów stała się podstawą do kontynuacji współpracy pomiędzy PCG Academia i Politechniką Krakowską i do podpisania umowy dotyczącej kolejnych obszarów działalności uczelni. Na jej mocy działaniem platformy WEBCON BPS zostaną objęte m.in.: okresowa ocena pracowników, proces wnioskowania związany z ochroną danych osobowych, sprawami socjalnymi, regulaminem pracy, zatrudnianiem pracowników, a także narzędzie służące do zgłaszania problemów i awarii.

Docelowo intencją Politechniki Krakowskiej jest całkowite odejście od papieru w komunikacji ze studentami i pracownikami uczelni na rzecz elektronicznych obiegów dokumentów. – Uruchomienie EOD ma na celu ograniczenie kosztów i czasu przeznaczanego na realizację procedur administracyjnych, bazujących dotąd na papierowym przepływie dokumentów i ukształtowanie wraz z innymi systemami spójnego Systemu Zarządzania Informacją na PK – mówi dr inż. Dariusz Żelasko, dyrektor IT PK. Wdrażając WEBCON BPS uczelnia uzyska zgodność z aktualnie wprowadzanymi przepisami, dotyczącymi obowiązku posiadania systemu klasy EZD oraz integracji z krajowym z systemem e-doręczeń za pomocą dedykowanego modułu opracowywanego przez PCG Academia.

24 października br. w siedzibie PK odbyło się spotkanie przedstawicieli uczelni oraz firm PCG i WEBCON. W spotkaniu udział wzięli: rektor PK prof. Andrzej Szarata, p.o. kanclerz mgr inż. Agnieszka Kostecka-Stec oraz dyrektor IT dr inż. Dariusz Żelasko, prezes prof. Łukasz Sułkowski i wiceprezes Łukasz Nowak z PCG oraz Łukasz Wróbel, wiceprezes WEBCON. Celem spotkania było podsumowanie dotychczas zrealizowanych prac i przedstawienie planu działań związanych z zakończeniem projektu. Trwają także ustalenia dotyczące współpracy na gruncie dydaktycznym, mającej na celu popularyzację technologii low-code wśród studentów Politechniki Krakowskiej.

Na zdjęciu, Edyta Zaborowska z firmy WEBCON, wiceprezes WEBCON Łukasz Wróbel, prezes PCG Academia prof. Łukasz Sułkowski, p.o. kanclerz PK Agnieszka Kostecka-Stec, rektor PK prof. Andrzej Szarata, wiceprezes PCG Academia Łukasz Nowak, dyrektor IT PK dr inż. Dariusz Żelasko