Politechnika Krakowska, ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków
reforma@pk.edu.pl

Słowo Rektora PK przed inauguracją roku akademickiego 2023/2024

Słowo Rektora PK przed inauguracją roku akademickiego 2023/2024

– Zaczynam nowy rok akademicki z nadzieją i podekscytowaniem, bo upewniłem się, że moje słowa i deklaracje z kampanii wyborczej o potencjale drzemiącym w pracownikach są realnymi uwarunkowaniami, dającymi nadzieję na dynamiczny rozwój Politechniki – pisze do społeczności uczelni prof. Andrzej Szarata we wrześniowym „Słowie Rektora” na łamach „Naszej Politechniki”.

Oto pełna treść „Słowa Rektora” przed inauguracją roku akademickiego 2023/2024:

Minęły ponad cztery miesiące, odkąd objąłem zaszczytną funkcję Rektora Politechniki Krakowskiej. Był to okres bardzo intensywnej pracy, szczegółowego poznawania naszej uczelni, licznych rozmów z pracownikami i wielu ważnych decyzji. Dla mnie to był bardzo trudny czas, ale wierzę, że włożony wysiłek pozwoli na dobre przygotowanie się do pracy w nowym roku akademickim. Zaczynam go z nadzieją i podekscytowaniem, bo upewniłem się, że moje słowa i deklaracje z kampanii wyborczej o potencjale drzemiącym w pracownikach są realnymi uwarunkowaniami, dającymi nadzieję na dynamiczny rozwój Politechniki.

Nasi pracownicy naukowi tworzą innowacyjne rozwiązania, uzyskują granty badawcze, rozwijają swoje pasje, zdobywają awanse naukowe i uznanie w środowisku. Politechnika Krakowska jest bardzo dobrze postrzegana przez partnerów przemysłowych i to jeden z naszych najważniejszych atutów. Otwartość na współpracę z otoczeniem gospodarczym może stanowić istotne wzmocnienie procesu badawczego. Nasze zespoły badawcze i grupy skupione wokół laboratoriów mogą czerpać z niej inspiracje do prowadzenia badań na najwyższym poziomie.

Podpisujemy umowy o współpracy z licznymi firmami i instytucjami. Co ważne, coraz częściej nie są to tylko inicjatywy władz uczelni, a naszych pracowników, którzy swoje indywidualne kontakty rozwijają tworząc zespoły naukowe. Za przykład niech posłużą umowy o współpracy z Wojskową Akademią Techniczną czy firmą Tele-Fonika (inicjatywy pracowników WIEiK), Polskim Kongresem Drogowym (inicjatywa pracowników WIL), porozumienia z konsorcjum uczelni krakowskich w zakresie cyberbezpieczeństwa (inicjatywa pracowników WIiT) czy z Miejskim Przedsiębiorstwem Oczyszczania w Krakowie (inicjatywa pracowników WIŚiE). Eksperci PK wspierają też merytorycznie tak spektakularne inwestycje jak – otwarta niedawno – jedna z największych w Polsce farm fotowoltaicznych, zrealizowana przy udziale WIEiK, czy projekt absorpcyjnej pompy ciepła w krakowskiej Ekospalarni, opracowany przy współpracy z WIŚiE.

W ostatnich tygodniach nasi naukowcy zebrali kolejne laury. Są wśród laureatów grantów NCN (szczególne gratulacje dla dr hab. inż. Katarzyny Matras-Postołek, dr inż. Agnieszki Tomali i prof. Jerzego Pamina) i programów NCBiR (dr inż. Maciej Thomas, dr hab. inż. Mariusz Kieć z zespołem). Należą do elitarnego grona stypendystów Fundacji Nauki Polskiej, zdobywców stypendiów z programu „Perły Nauki” MEiN. Zdobywają też prestiżowe wyróżnienia branżowe czy medale na międzynarodowych wystawach innowacji. Przykłady można mnożyć. Pokazują jakim potencjałem dysponujemy i jak ważne jest wsparcie dla wszystkich inicjatyw naukowych.

Rozwój naukowy stanowi jeden z filarów Politechniki, drugim jest kształcenie. Świetne wyniki rekrutacji (pomimo utrzymania wysokich progów punktowych) dają nadzieję na pozyskanie dobrych studentów. W powiązaniu z naszymi kontaktami z przemysłem i planami zmian w procesie dydaktycznym (m.in. prowadzenie Project Based Learning czy specjalistycznych szkoleń, certyfikowanych mikropoświadczeniami) stworzą idealne warunki do rozwoju nowoczesnych ścieżek kształcenia, dopasowanych do potrzeb rynku i zgodnych z oczekiwaniami naszych studentów. Rozszerzamy nasze portfolio edukacyjne o nowe obszary, m.in. o sztuczną inteligencję czy energetykę jądrową. W sprawie kształcenia kadr na potrzeby energetyki jądrowej w Polsce podpisaliśmy umowę z MEiN, grupą uczelni i instytutów oraz Orlenem.

Niebagatelną rolę pełnią warunki studiowania. Kończymy liczne remonty sal dydaktycznych i laboratoriów. Przy współpracy z Samorządem Studenckim adaptujemy wolne miejsca na kampusie przy ul. Warszawskiej na przestrzeń dla nauki i odpoczynku. Co ważne, to sami studenci organizują ją stosownie do swoich oczekiwań.

Wciąż potrzebujemy nowych przestrzeni do dalszego rozwoju. Warunki lokalowe są znaczącym ograniczeniem m.in. dla planów Wydziału Informatyki i Telekomunikacji. Dlatego przygotowujemy konkurs architektoniczny na projekt nowego budynku dla wydziału na terenie kampusu w Czyżynach. Mam nadzieję, że właśnie w Czyżynach lokować będziemy kolejne elementy swoistego centrum nowoczesnych technologii PK. Poza laboratoriami Wydziału Mechanicznego i Wydziału Inżynierii Materiałowej mamy tam już nowoczesne Laboratorium Badań Technoklimatycznych i Maszyn Roboczych oraz Laboratorium Ekstremalnie Niskich Temperatur, kończymy budowę najnowocześniejszego laboratorium wiatrowego w Europie – Laboratorium Aerodynamiki Środowiskowej. Trwa budowa nowoczesnego Laboratorium Ultraprecyzyjnych Pomiarów Współrzędnościowych, a w trakcie prac projektowych jest Centrum Proekologicznych Technologii Energetycznych (CePTE).

Aktywność naszych pracowników nie dotyczy tylko kreowania nowych laboratoriów. Z inicjatywy Wydziału Mechanicznego budujemy szeroki zespół interesariuszy (m.in. Policja, Straż Pożarna, Instytut Ekspertyz Sądowych, Muzeum Lotnictwa) działający wspólnie na rzecz odbudowy i modernizacji pasa startowego w Czyżynach. Z kolei pracownicy Wydziału Architektury pracują nad konkursem dotyczącym zabudowy dziedzińca Pałacu w Łobzowie. O tych i innych działaniach są Państwo informowani na bieżąco przez nasze służby prasowe i Dział Promocji. Jest to bardzo istotny element funkcjonowania Politechniki. Prezentowana publicznie aktywność pracowników może stać się inspiracją dla całej społeczności akademickiej.

Mens sana in corpore sano – to hasło, które powinno nam przyświecać w codziennych aktywnościach. Bardzo mnie cieszą sukcesy naszych studentów sportowców. Wymienię tylko złoto młodzieżowych mistrzostw Polski w koszykówce kobiet 3×3, brązowy medal akademickich MP w lekkoatletyce drużyny męskiej czy III miejsce w klasyfikacji generalnej Akademickich Mistrzostwach Małopolski. To ogromne osiągnięcia, a mam nadzieję na dalsze  sukcesy AZS Politechniki Krakowskiej. Cieszę się też z inicjatyw pracowniczych, takich jak politechniczna grupa biegowa. Politechnika ma długie doświadczenia w organizacji sportu również dla pracowników. Już się szykuję na zawody narciarskie, do udziału w których i Państwa zachęcam.

Chciałbym w sposób szczególny podziękować za niezwykłą aktywność naszym studentom. Intensywnie pracujecie na rzecz Politechniki. Zawsze można na Was liczyć, co udowodniliście niejednokrotnie organizując akcje charytatywne, dni swoich wydziałów czy pomagając kolegom. Mam też wielką nadzieję, że nasze plany rozwojowe spotkają się z Waszym uznaniem i będziecie aktywnie włączali się w rozwój Politechniki Krakowskiej. 

Życzę Państwu, aby nadchodzący rok akademicki, był pomyślny i przyniósł jeszcze więcej sukcesów, zarówno zawodowych, jak i osobistych.

Andrzej Szarata, Rektor Politechniki Krakowskiej

Na zdjęciu wizyta prezydenta Krakowa prof. Jacka Majchrowskiego w Laboratorium Aerodynamiki Środowiskowej, które zostanie oficjalnie otwarte jesienią