Politechnika Krakowska, ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków
reforma@pk.edu.pl

Dla bezpieczeństwa i rozwoju – Politechnika i województwo małopolskie zacieśniają współpracę

Dla bezpieczeństwa i rozwoju – Politechnika i województwo małopolskie zacieśniają współpracę

Województwo Małopolskie i Politechnika Krakowska zacieśniają współpracę. 3 listopada br. porozumienie o prowadzeniu wspólnych projektów inżynierskich, programów badawczych i dydaktycznych m.in. w zakresie infrastruktury komunikacyjnej Małopolski podpisali wicemarszałek Łukasz Smółka oraz rektor Politechniki Krakowskiej prof. Andrzej Białkiewicz. W wydarzeniu uczestniczyła także prof. PK Lucyna Domagała, prodziekan Wydziału Inżynierii Lądowej PK (ze strony uczelni będzie realizował umowę) oraz dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich Katarzyna Węgrzyn-Madeja.


Podpisana dziś (3 listopada 2022 r.) ramowa umowa uczelni z województwem małopolskim dotyczy m. in. współpracy w zakresie prowadzenia badań naukowych oraz prac naukowych i naukowo-technicznych dotyczących stanu dróg i mostów w Małopolsce, nadzoru merytorycznego ekspertów Politechniki Krakowskiej nad istniejącą oraz planowaną infrastrukturą drogowo-mostową regionu, konsultacji specjalistycznych oraz wspólnych działań edukacyjnych, szkoleniowych i publikacyjnych. W ramach współpracy możliwe będzie również opracowanie wytycznych w zakresie wymagań dla przyszłych realizacji drogowych. Podpisana dziś umowa nawiązuje do zawartego w ubiegłym roku porozumienia w sprawie udziału małopolskich uczelni, w tym Politechniki Krakowskiej, w Radzie Naukowej ds. Strategicznych Kierunków Rozwoju Małopolski.


– Cieszę, że Politechnika Krakowska będzie mogła w jeszcze szerszym wymiarze wesprzeć rozwój Małopolski i bezpieczeństwo jej mieszkańców. Ramowa umowa z województwem małopolskim dotyczy m.in. szerokiego udziału naszych specjalistów w nadzorze nad infrastrukturą komunikacyjną regionu. Politechnika Krakowska, zwłaszcza Wydział Inżynierii Lądowej, ma światowej klasy ekspertów w obszarze inżynierii drogowej, mostowej i kolejowej. Ich ogromna wiedza i praktyczne doświadczenia będą na pewno cenną pomocą dla jednostek województwa, odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i trwałość infrastruktury drogowo-mostowej. Na współpracy skorzystają także nasi naukowcy i studenci, zyskując nowe tematy badawcze i możliwość uczestniczenia w rozwiązywaniu ciekawych problemów inżynierskich – mówił podczas uroczystego podpisania umowy w Urzędzie Marszałkowskim WM prof. Andrzej Białkiewicz, rektor Politechniki. Jak podkreślał służba społeczeństwu, zaangażowanie w sprawy Małopolski i Krakowa są wpisane w misję Politechniki Krakowskiej. – Realizujemy ją w sposób aktywny i twórczy. Bez cienia przesady mogę powiedzieć, że nie ma ważnych spraw regionu i Krakowa bez eksperckiego głosu Politechniki Krakowskiej – podkreślił rektor PK.


Wicemarszałek Małopolski Łukasz Smółka, który w imieniu województwa sygnował umowę, zaznaczał: – Województwo Małopolskie nieustannie dąży do usprawnienia rozwoju oraz utrzymania sieci dróg wojewódzkich. Nieprzypadkowo, największa pozycja w budżecie województwa przeznaczona jest na transport i drogownictwo. Wykorzystujemy w praktyce najnowsze osiągnięcia nauki oraz innowacyjne rozwiązania techniczne. Właśnie dlatego zawarte porozumienie jest dla nas niezwykle istotne.mfortu użytkowników małopolskich dróg, ze strony PK będzie się zajmował Wydział Inżynierii Lądowej PK. – Kadra naszego wydziału to liczna grupa ekspertów z różnych obszarów związanych z budownictwem. Dla realizacji właśnie zawieranej umowy największe znaczenie będzie miało doświadczenie i dorobek naukowy pracowników takich jednostek jak: Katedra Dróg, Kolei i Inżynierii Ruchu, Katedra Konstrukcji Mostowych, Metalowych i Drewnianych, a w szczególności Katedra Konstrukcji Żelbetowych i Sprężonych – podkreśliła prodziekan Wydziału Inżynierii Lądowej dr hab. inż. Lucyna Domagała, prof. PK. – Eksperckie doświadczenie zawodowe oraz ogromna wiedza naszych naukowców związana z funkcjonowaniem infrastruktury drogowej i mostowej będą miały bezcenne znaczenie dla realizacji umowy, w tym zapewnienia bezpieczeństwa infrastruktury komunikacyjnej w Małopolsce.


Koordynatorem umowy na PK i jej inicjatorem jest dr inż. Piotr Gwoździewicz z Katedry Konstrukcji Żelbetowych i Sprężonych WIL PK, która od lat 50. ubiegłego wieku (wówczas pod nazwą Katedry Budownictwa Żelbetowego) nieprzerwanie bierze udział w rozwoju technologii konstrukcji sprężonych, zarówno na polu naukowym, jak i w obszarze jej wdrożeń. Pracownicy Katedry prowadzą także działania doradcze na potrzeby różnych podmiotów, m.in. zarządzających infrastrukturą drogową i mostową. – Obiekty mostowe są jednym z najbardziej istotnych rodzajów infrastruktury budowlanej, których trwałość i bezpieczeństwo nie znoszą kompromisów. Dla trafnej oceny stanu takich obiektów konieczna jest wiedza techniczna, inżynierska, szczegółowa znajomość zawiłości technologii, ale także znajomość szeregu zjawisk, które mogą mieć wpływ na procesy postępujące w konstrukcji. Opracowania i ekspertyzy poświęcone tematyce konstrukcji sprężonych autorstwa pracowników naszej katedry pozwalają wyjaśnić takie zjawiska. Stanowią także podstawę do podejmowania działań w zakresie utrzymania obiektów – wyjaśnia dr inż. Piotr Gwoździewicz. Stąd – jak podkreśla ekspert PK – płyną ważne korzyści z umowy o współpracy województwa i jego jednostek (w tym zwłaszcza Zarządu Dróg Wojewódzkich) z uczelnią: – Eksperci Politechniki wesprą procesy odpowiedniej oceny infrastruktury komunikacyjnej pod względem jej trwałości, bezpieczeństwa i działań koniecznych dla optymalnej eksploatacji. Z drugiej strony umowa o współpracy stworzy nam naukowcom możliwości potwierdzania w praktyce wyników dociekań badawczych opartych na modelach teoretycznych i badaniach w laboratorium. To ogromnie ważny krok i dla bezpieczeństwa infrastruktury w Małopolsce, i dla postępu wiedzy w dziedzinie inżynierii lądowej.

Na zdjęciu wicemarszałek Łukasz Smółka oraz rektor Politechniki Krakowskiej prof. Andrzej Białkiewicz podpisują porozumienie o współpracy fot. Jan Zych