Politechnika Krakowska, ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków
reforma@pk.edu.pl

Muzeum PK przeszło spektakularną zmianę

Muzeum PK przeszło spektakularną zmianę


20 października br., po generalnym remoncie, otwarto nowe przestrzenie Muzeum Politechniki Krakowskiej. Mieszczące się w budynku dawnego aresztu koszar austro-węgierskich Muzeum PK zyskało nowe pomieszczenia wystawowe, a nawet kameralną salę koncertową. Jest już też w pełni  dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. 

W ciągu ostatnich 10 lat na prace związane z remontem zabytkowego budynku muzeum Politechnika Krakowska przeznaczyła ponad 3,7 mln zł. Były to środki własne uczelni oraz pozyskane m.in. ze Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa, PFRON-u, budżetu państwa. Największe prace remontowe trwały od 2015 r. – W kadencji rektora Kazimierza Furtaka zmieniono pokrycie dachu, więźbę dachową oraz wymieniono stolarkę okienną. Odnowiono również elewację – mówi Lilianna Lewandowska, kierownik Muzeum PK.  W 2020 r., wraz z początkiem kadencji rektora Andrzeja Białkiewicza, rozpoczął się kolejny etap prac nad renowacją budynku muzeum. Służyły przede wszystkim dostosowaniu infrastruktury muzeum do potrzeb osób z niepełnosprawnościami oraz wymogów związanych z bezpieczeństwem pożarowym. Budynek został wyposażony w windę i toaletę, które dają możliwość zwiedzania osobom mającym trudności w poruszaniu się. Są też specjalne oznaczenia dla osób niedowidzących. W całym muzeum zamontowano system dostosowany do obecnie obowiązującego prawa przeciwpożarowego. Spektakularną metamorfozę przeszły też muzealne wnętrza. – Przestrzeń wystawiennicza została wyposażona w nowoczesny system oświetlający ekspozycje. Konserwacji poddano stolarkę drzwiową na piętrze, zrekonstruowano drewniane obejście głównej hali, podłogi w celach na piętrze. Odnowiono metalowe elementy wystroju wnętrza – opisuje Lilianna Lewandowska. 

Muzeum PK ma teraz nowe przestrzenie wystawowe na parterze budynku (wcześniej działał tu CTT PK), a także salę audiowizualną, która może zmieniać się w kameralną salę koncertową. Pierwszy koncert już tu wybrzmiał. Podczas oficjalnego otwarcia odnowionej przestrzeni muzeum prof.  Krzysztof Kluszczyński z WIEiK PK muzycznie opowiedział na fortepianie historię Politechniki utworami wielkich kompozytorów, m.in. Fryderyka Chopina, Ignacego Paderewskiego i Franciszka Liszta. 

Otwarcie Muzeum PK po remoncie

Po dwuletniej przerwie, spowodowanej najpierw pandemią, a potem remontem, muzeum jest już otwarte dla zwiedzających (codziennie w godz. 10.00-15.00). Obecnie prezentowane są tu stałe ekspozycje, poświęcone m.in.: dziedzictwu głównej siedziby Politechniki Krakowskiej, czyli dawnym koszarom Arcyksięcia Rudolfa przy ul. Warszawskiej wraz z budynkiem aresztu, retrospektywie na temat działalności Muzeum PK, źródłom Politechniki w Krakowie, bibliotece muzealnej. Dla zwiedzających udostępniono też salę tradycji akademickiej (z pocztem rektorów oraz pamiątkami akademickimi z czasów powstawania uczelni) oraz spacerniak z czasowymi wystawami: Historyczne lokalizacje Politechniki Krakowskiej oraz Pierwsze 50 lat PK. Jest też mini ekspozycja stała, poświęcona patronowi PK Tadeuszowi Kościuszce. Historię uczelni można też poznać w muzeum dzięki specjalnej animacji filmowej pt. Od Tadeusza Kościuszki do Politechniki Krakowskiej.

20 listopada, w ramach Dnia Otwartych Drzwi Muzeów Krakowskich, Muzeum Politechniki Krakowskiej, przy współpracy z Muzeum Akademii Sztuk Pięknych i Wydziałem Architektury Wnętrz krakowskiej ASP zaprosi na prezentację instalacji artystycznej poświęconej twórczości Adolfa Szyszko-Bohusza, nieprzeciętnego architekta, konserwatora, rektora krakowskiej ASP, pierwszego dziekana Wydziału Architektury Politechniki w Krakowie. Instalacja obejmuje impresje na temat obiektów architektonicznych autorstwa Adolfa Szyszko-Bohusza. Autorami prac są: dr Hubert Albertusiak, dr Patrycja Ochman-Tarka, dr Wojciech Kapela, mgr Kaja Czajczyk, mgr Anna Bas. Kuratorem wystawy jest prof. Beata Gibała-Kapecka. 

Muzeum Politechniki Krakowskiej zostało powołane decyzją Senatu Politechniki Krakowskiej 4 czerwca 2004 r. Za swoją siedzibę ma budynek dawnego aresztu koszar austro-węgierskich z XIX w., wpisany do rejestrów zabytków miasta Krakowa. Kolekcja Muzeum PK obejmuje obiekty związane z historią uczelni i jej patrona, m.in. dokumenty, druki, fotografie, grafiki, instrumenty naukowe, medalierstwo, odznaczenia, pieczęcie uczelniane, projekty architektoniczne i konstrukcyjne, rzemiosło artystyczne, rzeźby, tkaniny. Muzeum wydaje własny Biuletyn, Zeszyty Historyczne Muzeum PK oraz Katalog Wystaw Muzeum (wydawnictwa nieregularne). Ma też własną bibliotekę z czytelnią udostępniającą jej zbiory. Działalnością merytoryczną jednostki zajmuje się Rada Muzeum. Pracami muzeum kierują prof. Marcin Chrzanowski, kustosz/pełnomocnik rektora ds. działalności naukowej i wydawniczej oraz Liliana Lewandowska, kustosz/kierownik Muzeum PK. 

Na zdjęciach, 1) rektor PK prof. Andrzej Białkiewicz i prof. Kazimierz Furtak (rektor PK w kadencjach 2008-2012 i 2012-2016) odsłaniają tablicę pamiątkową w Muzeum PK / fot. Jan Zych; 2) odnowione przestrzenie Muzeum PK / fot. MAS