Politechnika Krakowska, ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków
reforma@pk.edu.pl

Projekty z PK z finansowaniem w konkursie MINIATURA

Projekty z PK z finansowaniem w konkursie MINIATURA

Blisko dwieście działań naukowych zostało zakwalifikowanych do finansowania w ostatniej rundzie tegorocznego konkursu MINIATURA 6. Do laureatów trafi ponad 7,7 mln zł na badania wstępne i pilotażowe, staże lub wyjazdy konsultacyjne i badawcze. Finansowe wsparcie otrzymają również naukowczynie z Politechniki Krakowskiej – dr inż. Anna Stręk z Wydziału Inżynierii Lądowej i dr inż. Natalia Radwan-Pragłowska z Wydziału Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej. 

Logo NCN

W 6. edycji konkursu MINIATURA, organizowanego przez Narodowe Centrum Nauki, można było uzyskać finansowanie w wysokości od 5 do 50 tys. zł. Budżet całego przedsięwzięcia wynosił 20 mln zł. O środki na trwające do 12 miesięcy badania wstępne bądź pilotażowe, kwerendę, staż naukowy, wyjazd badawczy albo wyjazd konsultacyjny mogli starać się naukowcy, którzy uzyskali stopień doktora nie wcześniej niż 1 stycznia 2010 r., nie kierowali i nie kierują realizacją projektów badawczych finansowanych ze środków NCN i mają w swoim dorobku co najmniej jedną opublikowaną pracę lub co najmniej jedno dokonanie artystyczne lub artystyczno-naukowe. Na ostatniej w 2022 r. liście MINIATURY znalazły się nazwiska 194 badaczek i badaczy, którzy na pojedyncze działania naukowe otrzymają ponad 7,7 mln zł. Większość rozdysponowanych środków w ostatnim rozdaniu MINIATURY przeznaczono na 78 projektów z zakresu nauk o życiu (3,6 mln zł), 2,7 mln zł na 67 projektów z obszaru nauk ścisłych i technicznych, zaś badaczom w kategorii nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce przyznano 1,3 mln zł na 49 działań. W sumie o środki w ramach konkursu MINIATURA aplikowało w tym roku 15 projektów z Politechniki Krakowskiej, a 5 uzyskało finansowanie.

W ostatnim rozdaniu konkursu finansowanie uzyskały dwa projekty naukowczyń z Politechniki Krakowskiej. 49 999 zł na badania wstępne (pilotażowe) w projekcie „Poszukiwanie nowoczesnych rozwiązań w zakresie tworzenia i badania innowacyjnych powłok opartych o Ti/Zr celem zwiększenia efektywności neodymowych magnesów trwałych stosowanych w rozwiązaniach konstrukcyjnych do budowy maszyn elektrycznych” otrzymała dr inż. Natalia Radwan-Pragłowska z Katedry Inżynierii Elektrycznej Wydziału Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej. 49 302 zł przyznano dr inż. Annie Stręk, pracującej w Katedrze Mechaniki Budowli i Materiałów Wydziału Inżynierii Lądowej, na projekt (badania wstępne/pilotażowe) pn. „Parametryczna definicja i wytworzenie struktur geometrycznych w celu opracowania modelu metalowego materiału komórkowego”. 

Listę laureatów konkursu MINIATURA 6 można znaleźć na stronie internetowej Narodowego Centrum Nauki.