Politechnika Krakowska, ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków
reforma@pk.edu.pl

Pierwsza rekrutacja do Szkoły Doktorskiej PK

Pierwsza rekrutacja do Szkoły Doktorskiej PK

1 września br. ruszy pierwsza rekrutacja do Szkoły Doktorskiej Politechniki Krakowskiej. Będzie przebiegać w kilku etapach, których harmonogram jest już znany. Ustalono już także szczegółowe warunki rekrutacji na rok akademicki 2019/20 dla każdej z siedmiu dyscyplin kształcenia oraz limity przyjęć. Dla kandydatów zainteresowanych interdyscyplinarnym kształceniem w Szkole Doktorskiej PK ciekawą propozycją jest program Polidoctus, w ramach którego można aplikować o specjalne wsparcie merytoryczne i finansowe przy realizacji pracy doktorskiej.

Rekrutacja do Szkoły Doktorskiej PK rozpocznie się 1 września br. od rejestracji elektronicznej (formularz rejestracyjny będzie dostępny na stronie szkoladoktorska.pk.edu.pl i poprzez zakładkę Doktoranci na stronie głównej PK), która potrwa do 6 września (do g. 10). W następnym etapach przewidziano składanie dokumentów (2-6 września 2019 r.) oraz przeprowadzenie kwalifikacji z zakresu merytorycznego w ramach każdej z dyscyplin – w formie egzaminu, a następnie rozmowy kwalifikacyjnej (16-17 września). Ogłoszenie listy przyjętych do Szkoły Doktorskiej odbędzie się 25 września 2019 r. Dla kandydatów do Szkoły Doktorskiej PK przewidziano możliwość uzyskania potwierdzenia znajomości języka angielskiego w formie egzaminu z języka, który odbędzie się 3 września 2019 roku o godz. 10.00 w sali 128B (bud. 10-24(CUP), II piętro).

Regulamin rekrutacji do Szkoły Doktorskiej PK

Szczegółowe warunki rekrutacji do Szkoły Doktorskiej PK dla każdej z dyscyplin kształcenia na rok akademicki 2019/20

 

Kandydaci zainteresowani wparciem ich interdyscyplinarnego kształcenia w Szkole Doktorskiej PK mogą aplikować do programu Polidoctus (w ramach realizowanego na PK projektu POWER.03.05.00-IP.08-00-PZ2/18). Doktoranci Szkoły Doktorskiej PK, będący uczestnikami programu Polidoctus, uzyskają dodatkowe wsparcie merytoryczne i finansowe przy realizacji pracy doktorskiej w obszarze dwóch dyscyplin, wybranych przez doktoranta spośród dyscyplin Szkoły Doktorskiej PK. Wsparcie to będzie polegać na zapewnieniu: dodatkowego comiesięcznego stypendium (tzw. stypendium motywacyjne), jednorazowego stypendium stażowego na sfinansowanie stażu zagranicznego trwającego 3 miesiące, finansowania publikacji artykułów w wysoko punktowanych czasopismach z obowiązującej listy ministerialnej, finansowania zakupu materiałów do badań, udziału w szkoleniach m.in. z wystąpień publicznych, zarządzania projektami, zarządzania zespołem badawczym, ochroną własności intelektualnej.

Regulamin rekrutacji do Szkoły Doktorskiej PK w ramach interdyscyplinarnego programu kształcenia „Polidoctus”

W lipcu br. rektor PK powołał pierwszą w historii Radę Szkoły Doktorskiej. W jej skład weszli przewodnicząca, przedstawiciele dyscyplin, w ramach których odbywać się będzie kształcenie oraz reprezentant Samorządu Doktorantów. Na okres do 31 grudnia 2020 r. do Rady powołani zostali: dr hab. inż. Małgorzata Cimochowicz-Rybicka, prof. PK (przewodnicząca), dr hab. inż. Lucyna Domagała, prof. PK (inżynieria lądowa i transport), dr hab. inż. Radomir Jasiński, prof. PK (inżynieria chemiczna), dr hab. inż. Marek Kozień, prof. PK (inżynieria mechaniczna), dr hab. inż. Stanisław Kuciel, prof. PK (inżynieria materiałowa), dr hab. inż. arch. Maciej Motak (architektura i urbanistyka), dr hab. inż. Paweł Ocłoń, prof. PK (inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka), dr hab. inż. Jerzy Szczepanik, prof. PK (automatyka, elektronika i elektrotechnika) oraz mgr inż. Krzysztof Nering (Samorząd Doktorantów).

Wszystkie szczegółowe informacje na temat Szkoły Doktorskiej Politechniki Krakowskiej oraz rekrutacji do niej można znaleźć na stronie szkoladoktorska.pk.edu.pl oraz na stronie głównej PK w zakładce: Doktoranci

Tam m.in.:

Program kształcenia

Dyscypliny w Szkole Doktorskiej

Program POLIDOCTUS

Lista promotorów

Regulaminy rekrutacji do SD PK

Etapy i harmonogram rekrutacji

Limity miejsc

Wykaz dokumentów

Szczegółowe warunki rekrutacji dla każdej z dyscyplin kształcenia na rok akademicki 2019/20

Informacje o stypendiach

Akty prawne

Dane kontaktowe

Elektroniczny formularz rejestracji do Szkoły Doktorskiej PK