Politechnika Krakowska, ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków
reforma@pk.edu.pl

Centrum e-edukacji PK podzieli się wiedzą

Centrum e-edukacji PK podzieli się wiedzą

Centrum e-edukacji powołano na Politechnice Krakowskiej. To pozawydziałowa jednostka uczelni, która zajmie się m.in. koordynacją i rozwojem działań w obszarze szeroko pojętego e-learningu. Będzie odpowiedzialna także za budowę i zarządzanie platformą z otwartymi zasobami edukacyjnymi Politechniki Krakowskiej (tzw. POLITEKA).  Rozpocznie działalność 1 października 2019 r., a we wrześniu zaprosi na pierwsze szkolenia.

Do zadań Centrum E-Edukacji PK należeć będzie zarządzanie wszelkimi działaniami w obszarze e-edukacji, zarówno tymi które uczelnia już prowadzi (m.in. na platformie Moodle), jak i nowymi.

Wśród nich będą m.in.:

  • wsparcie techniczne, metodologiczne oraz rozwój e-learningu na PK, w celu ujednolicenia i wytworzenia ogólnouczelnianych standardów dla tworzenia kursów
  • budowa i zarządzanie platformą z otwartymi zasobami edukacyjnymi (dostępną wkrótce jako poliTEKA.pk.edu.pl), w tym moderowanie zgromadzonymi materiałami w celu udostępniania ich zgodnie ze standardami tego typu platform
  • zbieranie, opracowywanie i udostępnianie otwartych zasobów edukacyjnych (OZE), w oparciu o homogeniczne zasady obowiązujące na platformie (w szczególności materiałów dostępnych na PK – m.in. powstałych przy realizacji innych projektów)
  • tłumaczenie materiałów na język angielski oraz ich przystosowanie dla osób niepełnosprawnych, w celu poszerzania grupy odbiorczej materiałów z OZE
  • promowanie platformy
    •tworzenie oraz wspieranie autorów w tworzeniu nowych materiałów, w tym również tych powstałych w ramach innych projektów UE na PK
  • wspieranie dydaktyków w przygotowywaniu materiałów zarówno do OZE jak też do kursów e-learningowych
  • organizacja szkoleń mających na celu zapoznanie uczestników z zasadami obowiązującymi zarówno na platformie OZE jak i MOODLE w celu przedstawienia oraz usprawnienia procesu tworzenia materiałów i kursów
  • współpraca z innymi jednostkami w zakresie rozbudowy platformy otwartych zasobów edukacyjnych

Powstanie Centrum e-edukacji PK finansowane jest w ramach programu PO WER  i projektu  „Programowanie doskonałości – PK XXI 2.0. Program rozwoju Politechniki Krakowskiej na lata 2018-22”, na który uczelnia pozyskała środki z Unii Europejskiej. Powołanie nowej jednostki przez rektora poprzedziła pozytywna opinia Senatu PK w tej sprawie. Centrum e-edukacji (PS-3) będzie działać jako jednostka pozawydziałowa podległa prorektorowi ds. studenckich.

Na początku września 2019 roku Centrum e-edukacji PK zaprosi na szkolenie otwarte w zakresie tworzenia e-kursów na platformie Moodle oraz możliwości samej platformy. Planowany termin szkolenia – między 9 a 13 września br. (2×45 min). Wstępnych zapisów można dokonać mailowo na adres politeka@pk.edu.pl do 4 września. Po otwartym szkoleniu zaplanowano także szkolenia podstawowe i zaawansowane w formie warsztatów prowadzonych przez trenerów.
Aktualizacja 27-08-2019