Politechnika Krakowska, ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków
reforma@pk.edu.pl

Nowy dyrektor IT na Politechnice

Nowy dyrektor IT na Politechnice

Dr inż. Dariusz Żelasko obejmie 1 lutego – nowe na Politechnice Krakowskiej – stanowisko dyrektora IT, utworzone w pionie Kanclerza PK.  

Do zadań dyrektora IT, poza koordynacją i nadzorem nad pracą podległych jednostek –  Działu Informatyzacji oraz Zespołu ds. informatycznego Wsparcia Procesów –  należy m.in.:

– współpraca z jednostkami PK, analiza potrzeb w zakresie rozwiązań informatycznych i wspieranie ich realizacji

– zarządzanie strategią informatyzacji PK

– nadzór nad zapewnieniem obsługi informatycznej PK

– nadzór nad stanem infrastruktury informatycznej i zapewnienie jej prawidłowego funkcjonowania, w tym analiza potrzeb dot. rozwoju infrastruktury informatycznej, przygotowanie rekomendacji w tym zakresie i inicjowanie niezbędnych działań; nadzór nad procesem wdrażania, utrzymania i rozwoju infrastruktury informatycznej, przygotowywanie raportu dotyczącego realizacji zadań w zakresie infrastruktury informatycznej

– analiza potrzeb szkoleniowych podległych pracowników i monitorowanie procesu szkoleń

– przygotowywanie planów budżetowych podległych jednostek i nadzór nad wydatkowaniem środków

– nadzór i uczestniczenie w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych w zakresie infrastruktury informatycznej

– opracowywanie procedur związanych z infrastrukturą informatyczną

– nadzór nad bezpieczeństwem danych przetwarzanych w systemach informatycznych PK

– ścisła współpraca z Zespołem ds. Bezpieczeństwa IT

Konkurs na stanowisko dyrektora IT wygrał dr inż. Dariusz Żelasko, ostatnio prodziekan Wydziału Informatyki i Telekomunikacji PK i pełnomocnik rektora PK ds. informatyzacji uczelni, wcześniej także pełnomocnik dziekana WIiT  ds. organizacyjnych, asystent i adiunkt naukowo-dydaktyczny na WIiT PK.

Dr inż. Dariusz Żelazko jest absolwentem studiów inżynierskich na kierunku informatyka w Wyższej Szkole Technologii Informatycznych w Katowicach, następnie studiów magisterskich na tym samym kierunku na Wydziale Fizyki, Matematyki i Informatyki Politechniki Krakowskiej. Stopień doktora nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie „informatyka techniczna i telekomunikacja” uzyskał w 2022 r. na Politechnice Częstochowskiej. Ukończył też studia podyplomowe z „Teleinformatyki w Transporcie Lotniczym” na Politechnice Śląskiej w Gliwicach, obecnie rozpoczął studia MBA w Polsko-Amerykańskiej Szkole Biznesu PK. Ukończył liczne kursy i szkolenia z zakresu informatyki. Doświadczenia zawodowe zdobywał także (przez 10 lat) na stanowiskach specjalistycznych w ArcelorMittal FCE Services oraz w Instytucie Łączności – Państwowym Instytucie Badawczym. Był laureatem nagród rektora PK za osiągnięcia naukowe.