Politechnika Krakowska, ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków
reforma@pk.edu.pl

Jaka będzie nowa ewaluacja jakości działalności naukowej?

Jaka będzie nowa ewaluacja jakości działalności naukowej?

Kryterium budowania kadry naukowej powinno powrócić do ewaluacji jakości działalności naukowej uczelni i instytutów – powiedział Polskiej Agencji Prasowej wiceszef MEiN Włodzimierz Bernacki. Proponuje też uwzględnienie publikowania w czasopismach branżowych i popularnonaukowych w ocenie jednostek naukowych.

W listopadzie 2021 r. wiceminister edukacji i nauki Włodzimierz Bernacki zapowiadał, że na wiosnę 2022 r. gotowa będzie nowelizacja ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce w zakresie ewaluacji. PAP zapytała Bernackiego o losy tego projektu. Wiceszef MEiN powiedział, że wprowadzenie zmian zależy od wniosków wynikających z minionej ewaluacji i rozstrzygnięć bardzo wielu odwołań złożonych przez uczelnie i instytuty. „Jeszcze w listopadzie spodziewamy się opinii Komisji Ewaluacji Nauki, dotyczącej tych odwołań. Następnie minister odniesie się do opinii KEN i ostatecznie zdecyduje w ich sprawie” – poinformował Bernacki dodając, że zwrócił się do KEN, aby przygotowała raport o procedurze ewaluacji i wskazała rozwiązania, które usprawniłby ewaluację w przyszłości. „Nie chcemy jednak zmieniać jej fundamentów” – zapewnił, podkreślając, że nie są planowane „gwałtowne zmiany” w kształcie ewaluacji. „Te zmiany, jeśli dokonają się, będą akceptowane przez środowisko naukowe, bo na bieżąco jesteśmy w kontakcie m.in. z Konferencją Rektorów Akademickich Szkół Polski i Radą Główną Nauki i Szkolnictwa Wyższego” – zapewnił. Obecnie nad zmianami pracuje – jak powiedział Bernacki – szerokie gremium pod kierunkiem prof. Grzegorza Górskiego. Wiceszef MEiN poinformował, że do połowy 2023 r. roku będzie znany kształt nowej ewaluacji jakości działalności naukowej.

Bernacki, pytany o planowane modyfikacje, wymienił kilka pomysłów: powrót do ewaluacji kryterium budowania kadry naukowej (liczby wypromowanych doktorów czy doktorów habilitowanych, wprowadzenie listy czasopism branżowych i popularnonaukowych, w których publikowanie mogłoby być odpowiednio punktowane, podobnie jak publikowanie w czasopismach naukowych, których wykaz już funkcjonuje, premiowane w czasie oceny uczelni – np. akademii wychowania fizycznego, które mają w swoim gronie olimpijczyków zajmujących miejsca na podium lub wysokie pozycje.

Więcej w Serwisie PAP Nauka w Polsce