Politechnika Krakowska, ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków
reforma@pk.edu.pl

Rekrutacyjne nowości w ofercie PK na rok 2019/2020

Rekrutacyjne nowości w ofercie PK na rok 2019/2020

Wiele nowości czeka w tegorocznej rekrutacji na kandydatów na PK. Nowe kierunki studiów i wygodniejsze zasady rekrutacji, pierwszy na PK program nagród dla najlepszych maturzystów oraz nowy, interaktywny portal rekrutacyjny. W letnim naborze Politechnika przygotowała ponad 4,7 tys. miejsc na wszystkich rodzajach studiów, w tym 3,8 tys. na studiach I stopnia.

Nowości w ofercie kształcenia

Politechnika Krakowska zaoferuje od nowego roku akademickiego 30 kierunków studiów I  stopnia, prowadzonych na 8 wydziałach. Są w tej ofercie nowości: inżynieria czystego powietrza, pojazdy samochodowe, systemy i urządzenia przemysłowe, inżynieria środków transportu, inżynieria i gospodarka wodna. Niektóre kierunki można studiować w j. angielskim. W sumie na wszystkich rodzajach studiów PK przygotowała w letniej rekrutacji ponad 4,7 tys. miejsc – 3, 8 tys. na studiach I stopnia i  960 na studiach II stopnia.

Najlepsi w rekrutacji dostaną nagrody

Od nowego roku akademickiego studenci I roku studiów I stopnia, którzy w postępowaniu rekrutacyjnym na Politechnikę Krakowską uzyskają najlepszy wynik, mogą dostać od rektora PK specjalne stypendium. Uczelnia rozpoczyna program Student Lider pierwszego roku”, w którym po raz pierwszy przyzna nagrody finansowe dla najlepszych w rekrutacji maturzystów oraz laureatów konkursu „O Złoty Indeks PK”.  Studenci I roku dostaną wsparcie finansowe po spełnieniu warunków programu, m.in. osiągnięciu wysokiego progu punktowego w rekrutacji i zaliczeniu I semestru studiów.

Nowy portal rekrutacyjny PK

Wystartował nowy portal rekrutacyjny uczelni.  Pod adresem rekrutacja.pk.edu.pl  na kandydatów czeka przyjazny, bogaty w informacje i łatwy w obsłudze serwis rekrutacyjny. Można w nim znaleźć m.in. wyszukiwarkę kierunków studiów w zależności od przedmiotów zdanych na maturze, opis każdego kierunku,  zasady i harmonogram rekrutacji, informacje o wskaźnikach rekrutacyjnych, opłatach i  progach punktowych, formularz rejestracyjny.  Serwis rekrutacyjny łatwo, w kilku krokach, prowadzi kandydata przez cały proces rekrutacji – od wyboru kierunku, przez elektroniczną rejestrację, złożenie dokumentów po wpis na listę studentów. Można tu też poznać Politechnikę Krakowską – laboratoria, życie studenckie, możliwości wymiany zagranicznej, raporty o losach absolwentów, a nawet pospacerować wirtualnie po uczelni. Na wszelkie pytania kandydatów odpowiada – za pomocą popularnego komunikatora  – specjalny przewodnik Pan Rekruter.

Nowe zasady rekrutacji

W tym roku PK wprowadziła też wygodniejsze dla maturzystów zasady naboru. Rekrutacja odbywa się w trzech turach. Pierwsza tura  naboru na wszystkie kierunki stacjonarnych i niestacjonarnych studiów I stopnia (z wyjątkiem architekturyarchitektury krajobrazu oraz inżynierii wzornictwa przemysłowego – szczegóły niżej) potrwa od 10 czerwca do 9 lipca 2019 r. 11 lipca nastąpi ogłoszenie list osób zakwalifikowanych do wpisu na listę studentów.  Osoby, którym nie uda się dostać na PK w pierwszej turze rekrutacji, będą mogły – w ramach tej samej opłaty rekrutacyjnej ­–  wziąć udział w drugiej turze, która rozpocznie się 10 lipca i potrwa do 22 lipca. W drugiej turze mogą też dołączyć do rekrutacji nowi kandydaci. Ogłoszenie osób przyjętych na studia na tym etapie odbędzie się 23 lipca. Elektroniczna rejestracja do ostatniej, trzeciej tury ruszy 1 sierpnia i potrwa do 15 września. Tu również mogą się  włączyć do rekrutacji nowi kandydaci. Pełny harmonogram rekrutacji dostępny jest w serwisie rekrutacyjnym.

Kierunki z dodatkowymi wymaganiami

W trzech turach będzie też prowadzona rekrutacja na architekturę krajobrazu  (na Wydziale Architektury). Rejestracja ruszy 10 czerwca i będzie trwała do 11 lipca. Między 1 a 12 lipca (do godz. 10.00) kandydaci będą mogli złożyć portfolio. 18 lipca ogłoszona zostanie lista kandydatów zakwalifikowanych do wpisu na studia, a 24 lipca lista studentów. Kolejne tury rekrutacyjne zaplanowano na: 15-31 lipca (rejestracja elektroniczna: 15-24 lipca) i od 2 sierpnia do 24 września (rejestracja elektroniczna: od 2 sierpnia do 16 września).

Wszyscy kandydaci zainteresowani studiowaniem architektury muszą pamiętać, że na ten kierunek obowiązuje egzamin wstępny z rysunku, który zostanie przeprowadzony 24 i 25 czerwca. Rejestracja ruszy 10 czerwca i potrwa do 18 czerwca. Ogłoszenie list osób zakwalifikowanych do wpisu na listę studentów nastąpi 10 lipca.

Zarówno egzamin jak i portfolio są obowiązkowe w procesie rekrutacji na inżynierię wzornictwa przemysłowego
(na Wydziale Mechanicznym). Na ten kierunek można się rejestrować między 10 czerwca a 12 lipca 2019 r. Egzamin wstępny, a także składanie teczki  z pracami, odbędzie się 15 lipca. Dwa dni później, 17 lipca ogłoszona zostanie lista osób zakwalifikowanych do wpisu na studia.

Więcej informacji na stronie rekrutacja.pk.edu.pl.