Politechnika Krakowska, ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków
reforma@pk.edu.pl

O zarządzaniu w niepewnych czasach – obradują władze PK i wydziałów uczelni

O zarządzaniu w niepewnych czasach – obradują władze PK i wydziałów uczelni

Długofalowa strategia dla nowych inwestycji budowlanych, energooszczędne i ekologiczne rozwiązania na PK, wsparcie procesu patentowania, modernizacja kształcenia w kierunku Project Based Learning, zasady finansowana Szkoły Doktorskiej i jednostek pozawydziałowych PK – to niektóre z tematów wyjazdowego posiedzenia władz Politechniki Krakowskiej i wydziałów, które w dniach 28-29 listopada odbywa się w Jaroszowicach pod Wadowicami.

W dwudniowych obradach, zwołanych z inicjatywy rektora PK prof. Andrzeja Białkiewicza, biorą udział rektor i prorektorzy PK, dziekani wszystkich wydziałów, kanclerz i kwestor uczelni, a także pełnomocnik ds. kształcenia i dyrektor Biura Strategii i Rozwoju PK. – Po pandemicznej przerwie wracamy do intensywnych roboczych spotkań władz uczelni i wydziałów, na których omawiamy najważniejsze tematy związane z bieżącym funkcjonowaniem i przyszłością uczelni – mówi rektor Andrzej Białkiewicz. – Działamy w trudnym czasie wielu wyzwań dla świata akademickiego, dużej niepewności w różnych sektorach naszej aktywności – dydaktycznej, badawczej i organizacyjnej. Biorąc pod uwagę sytuację geopolityczną, ale i wewnętrzną w kraju, musimy liczyć się z tym, że ta niepewność pozostanie z nami prawdopodobnie na dłużej. Dlatego musimy ją traktować jako stały element podejmowania decyzji i przygotować się na różne elastyczne scenariusze realizowania naszych strategicznych celów. Łatwiej je realizować w zintegrowanym zespole i temu także takie wyjazdowe kolegia, jak to, mają służyć – podkreśla rektor PK.

W programie dwudniowych obrad znalazły m.in takie tematy jak:

 • długofalowa strategia dla nowych inwestycji budowlanych uczelni z określeniem zasad i źródeł finasowania oraz pozyskiwania funduszy zewnętrznych
 • ekologiczne i energooszczędne rozwiązania dla PK
 • współpraca przy procesie patentowania rozwiązań pracowników PK
 • dyskusja nad zasadami finansowania Szkoły doktorskiej oraz jednostek pozawydziałowych PK
 • przygotowanie do nowej ewaluacji
 • modernizacja kształcenia na PK w kierunku Project Based Learning
 • wpływ zmian w wykazie dyscyplin nauki na działalność badawczą i dydaktyczną PK
 • informatyzacja i optymalizacja systemów obsługi uczelni
 • współpraca administracji centralnej z wydziałami PK
 • algorytm podziału środków finansowych na PK
 • zasady finansowania rozwoju naukowego studentów