Politechnika Krakowska, ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków
reforma@pk.edu.pl

System POL-on bez tajemnic

System POL-on bez tajemnic

W Szaflarach odbyła się II edycja Specjalistycznego Seminarium dla pełnomocników rektorów uczelni ds. POL-ON. Seminarium jest forum wymiany wiedzy i doświadczeń pomiędzy członkami powołanego w tym roku Międzyuczelnianego Zespołu ds. POL-on. Trzydniowe seminarium w Szaflarach odbyło się  pod patronatem rektora PK prof. Andrzeja Białkiewicza, który uczestniczył w otwarciu konferencji.

Utworzenie Międzyuczelnianego Zespołu ds. POL-on zostało zainicjowanie przez Politechnikę Krakowską, jestem koordynatorem międzyuczelnianego zespołu  – informuje Agnieszka Kostecka-Stec, dyrektor Biura Strategii i Rozwoju Uczelni. – Główną ideą zespołu jest szerokorozumiana współpraca pomiędzy uczelniami, MEiN oraz OPI BIP w zakresie realizacji obowiązku przekazywania i wprowadzania danych do Systemu POL-on.  W seminarium wzięli udział przedstawiciele Ministerstwa Edukacji i Nauki, Ośrodka Przetwarzania Informacji – Państwowego Instytutu Badawczego oraz 26 uczelni z całej Polski. Tematem głównym była m.in. migracja danych studentów w systemie POLON.

Politechnikę Krakowską oprócz dyrektor Kosteckiej-Stec reprezentowali podczas konferencji Anna Pawlik, kierownik Działu Kształcenia PK oraz Justyna Bulińska i Stanisław Malinowski z Biura Strategii i Rozwoju Uczelni.

29 listopada br., w godzinach 9 do 13 w budynku Kotłownia, Biuro Strategii i Rozwoju Uczelni organizuje spotkanie informacyjno-szkoleniowe dotyczące realizacji obowiązku wprowadzania danych do Sytemu POL-on w PK, na które zaprasza koordynatorów Wydziałowych/wewnętrznych Systemu POL-on oraz wszystkie osoby zainteresowane Systemem POL-on.  O tematyce spotkania informuje dr Stanisław Malinowski z BSiRU: – Na spotkaniu zostaną omówione aktualne problemy związane z  realizacją obowiązku wprowadzania i aktualizacji danych w Systemie POL-on.   Zostanie przedstawiona informacja o kompetencjach innych osób prowadzących zajęcia do systemu POL-on (przez wyznaczone osoby z Wydziałów), zgodnie z opracowaną „Procedurą w sprawie informacji o kompetencjach i doświadczeniu innych osób prowadzących zajęcia”. Ponadto,  biorąc pod uwagę wdrożenie modułu Studenci w POL-on2.0, ilość występujących błędów oraz ze względu na kończący się rok kalendarzowy i wykorzystywanie danych z tego obszaru min. do naliczenia subwencji na rok następny, planujemy szerzej omówić ten moduł.  Spotkanie będzie dobrym sposobem do podzielenia się posiadaną wiedzą, problemami i zastanowienia się jak do rozwiązania tych problemów podejść w PK.

Infografika za stroną polon.gov.pl