Politechnika Krakowska, ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków
reforma@pk.edu.pl

Kategoria: Aktualności

Prof. Andrzej Białkiewicz nowym rektorem Politechniki Krakowskiej

Prof. dr hab. inż. arch. Andrzej Białkiewicz został wybrany rektorem Politechniki Krakowskiej na lata 2020-2024. W wyborach, które odbyły się w środę 8 lipca 2020 r., pokonał jedynego kontrkandydata – prof. dr. hab. inż. Jerzego Sładka. Nowy rektor obejmie funkcję 1 września, zastępując kończącego urzędowanie prof. dr. hab. inż. Jana Kaziora. Wyboru rektora Politechniki Krakowskiej…
Przeczytaj więcej

Jednogłośne „tak” dla Sprawozdania Rektora PK

Senat PK jednogłośnie zatwierdził Sprawozdanie Rektora za rok 2019. W czerwcu, podobnie jak w poprzednich dwóch latach, prof. Jan Kazior przedstawił bogaty raport z działalności uczelni w poprzednim roku. Dokument przedstawia dane o strategicznych obszarach działalności PK, m.in. takich jak badania naukowe, dydaktyka, finanse, kadry, inwestycje uczelni. Podsumowując 2019 rok rektor Jan Kazior podkreślił we…
Przeczytaj więcej

Zakończenie prac Senatu PK kadencji 2016-2020

Ostatnie posiedzenie odbył w środę 24 czerwca 2020 r. Senat PK kadencji 2016-2020. Działał w wyjątkowym czasie – poważnych reform polskiego szkolnictwa wyższego i uczelni. – W mijającej kadencji przypadło Senatowi wyjątkowo trudne zadanie wdrażania reform i uchwalenia nowego Statutu PK, w związku z wejściem w życie nowej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.…
Przeczytaj więcej

Ogłoszono listę kandydatów na rektora PK

Tegoroczne wybory Uczelnianego Kolegium Elektorów, Senatu oraz Rektora PK na kadencję 2020-2024 toczą się według nowych zasad, wskazanych w nowych aktach prawnych – ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz Statucie uczelni. Uczelniana Komisja Wyborcza, po raz pierwszy w historii, ogłosiła kandydatów na Rektora PK po wcześniejszym wskazaniu ich przez Radę Uczelni.  Rada Uczelni…
Przeczytaj więcej

Centrum Rozwoju i Kompetencji Przemysłu 4.0 już działa

Na Politechnice Krakowskiej powołano Centrum Rozwoju i Kompetencji Przemysł 4.0. Nowa jednostka pozawydziałowa, powołana na podstawie zarządzenia rektora PK, rozpoczęła działalność 1 czerwca 2020 r. Centrum Rozwoju i Kompetencji Przemysł 4.0 jest pozawydziałową jednostką wspomagającą prace naukowe i dydaktyczne oraz współpracę z otoczeniem społeczno-gospodarczym. Została powołana na podstawie Zarządzenia Rektora PK po tym, jak Senat PK…
Przeczytaj więcej

Senat PK w maju: wybory rektora w lipcu, będą nowi kierownicy jednostek PK

8 lipca br. odbędą się wybory rektora Politechniki Krakowskiej – zdecydował majowy Senat PK, przyjmując uchwałę o nowelizacji szczegółowego terminarza wyborczego. Podczas posiedzenia, które odbyło się w środę 27 maja br. w mieszanej formule, senatorowie wydali opinie o osobach zgłoszonych na kandydatów na rektora oraz kandydatach na szefów trzech jednostek pozawydziałowych. Podjęto również uchwały w…
Przeczytaj więcej

Zmiany w Statucie PK – wybory najpóźniej do 31 sierpnia

W środę 29 kwietnia 2020 r. odbyło się nadzwyczajne posiedzenie Senatu PK w sprawie zmiany Statutu Politechniki Krakowskiej. W głosowaniu zdalnym wzięło udział 59 z 59 uprawnionych senatorów, wszyscy głosowali za proponowanymi w projekcie uchwały zmianami. Zgodnie z nimi „Wybory Rektora, Senatu oraz Kolegium elektorów na kadencję 2020-2024 powinny odbyć się najpóźniej do 31 sierpnia 2020…
Przeczytaj więcej

Pierwszy taki Senat w historii – PK w czasie walki z koronawirusem

W wyjątkowej formule pracował podczas marcowego  posiedzenia Senat Politechniki Krakowskiej. W środę 25 marca 2020 r. Sala Senacka PK była pusta, ale dzięki narzędziom elektronicznym posiedzenie Senatu się odbyło. Głosowania nad uchwałami w sprawach jawnych były zdalne. W związku z epidemią koronawirusa cała Politechnika Krakowska pracuje w nadzwyczajnym trybie. Zajęcia dydaktyczne ze studentami w tradycyjnej…
Przeczytaj więcej

Nowy regulamin wynagradzania pracowników PK

4 marca 2020 r. rektor PK prof. Jan Kazior wydał zarządzenie w sprawie wprowadzenia nowego regulaminu wynagradzania pracowników Politechniki Krakowskiej. To jeden z ostatnich dokumentów wewnętrznych, którego modyfikacji wynikała z reform przeprowadzanych na PK, związanych m.in. ze zmianami w przepisach wyższego rzędu (ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz Statucie PK). Prace nad nowym…
Przeczytaj więcej

Wszystko o nowych zasadach ewaluacji i kategoryzacji – prezentacja

Nowy model ewaluacji jakości działalności naukowej i kategoryzacji podmiotów w dyscyplinach nauki został przedstawiony społeczności Politechniki Krakowskiej na lutowym spotkaniu na PK. Prezentacji nowych zasad oceny dokonał  przewodniczący Komisji Ewaluacji Nauki prof. Błażej Skoczeń. – Ewaluacja będzie miała radykalny wpływ na byt i rozwój uczelni. Będzie m.in. podstawą do uzyskania uprawnień do nadawania stopni naukowych…
Przeczytaj więcej