Politechnika Krakowska, ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków
reforma@pk.edu.pl

Autor: MAS

Politechnika Krakowska w Polskiej Unii Metrologicznej

Polska Unia Metrologiczna oficjalnie rozpoczęła działalność podczas odbywającego się na Politechnice Lubelskiej Krajowego Forum Integracji Polskiej Metrologii. Wśród członków Unii jest Politechnika Krakowska. Działać w nięj będą także: Politechnika Lubelska, Politechnika Łódzka, Politechnika Opolska, Politechnika Poznańska, Politechnika Śląska, Politechnika Świętokrzyska, Politechnika Warszawska oraz Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Metalurgii Żelaza i Główny Urząd Miar. Głównym…
Przeczytaj więcej

PK przystąpiła do „Porozumienia sektorowego na rzecz rozwoju gospodarki wodorowej w Polsce”

14 października br. w Warszawie zostało podpisane „Porozumienie sektorowe na rzecz rozwoju gospodarki wodorowej w Polsce”. W uroczystości podpisania porozumienia wzięli udział m.in. minister środowiska i klimatu Michał Kurtyka, wiceministrowie Ireneusz Zyska i Wojciech Murdzek, przedstawiciele administracji, środowiska przedsiębiorców i nauki oraz jednostek otoczenia biznesu. Politechnikę Krakowską reprezentowali prorektor ds. nauki PK prof. dr hab. inż.…
Przeczytaj więcej

Wyzwania na nowy rok: realizacja strategii, programy prostudenckie i proekologiczne

Uroczystość w Międzywydziałowym Centrum Edukacyjno-Badawczym „Działownia” miała hybrydową formę. – To symbol czasu – tego za nami i tego przed nami. Z powodu pandemii trudności zapowiadają się podobne jak przed rokiem, ale nasza społeczność akademicka jest już inna. Silniejsza doświadczeniami, które zebraliśmy. Dlatego z pełną odpowiedzialnością mogę zapewnić – poradzimy sobie w każdych okolicznościach –…
Przeczytaj więcej

Rektor PK w wywiadzie dla „Naszej Politechniki”: Najważniejsza jest ewaluacja

Dziś najważniejsza jest ewaluacja, zapowiedziana na rok 2022. Politechnika Krakowska będzie ewaluowana w ośmiu dyscyplinach wiodących, przypisanych do ośmiu wydziałów. Na jakim etapie jest nasza uczelnia? Widać duży postęp – mówi przed inauguracją nowego roku akademickiego rektor PK prof. Andrzej Białkiewicz w wywiadzie dla „Naszej Politechniki”. W wywiadzie pt. „Doświadczenia czasu pandemii” prof. dr. hab.…
Przeczytaj więcej

Sprawozdanie rektora PK z działalności uczelni w 2020 r. przyjęte przez Senat PK

Podczas posiedzenia Senatu we wrześniu 2021 r. rektor prof. Andrzej Białkiewicz przedstawił „Sprawozdanie z działalności uczelni w 2020 r.” obejmujące okres urzędowania dwóch rektorów – prof. Jana Kaziora i prof. Andrzeja Białkiewicza. – Sprawozdanie prezentuje działalność uczelni w niezwykłym czasie. Nigdy wcześniej w ponad 75-letniej historii nasza społeczność nie musiała zmierzyć się z tak trudnymi…
Przeczytaj więcej

Przyjęto „Strategię Rozwoju Politechniki Krakowskiej na lata 2021-2025”

Kształcenie, badania naukowe, zarządzanie i organizacja, współpraca z otoczeniem – to obszary, w których realizowana będzie przyjęta przez Senat PK w czerwcu 2021 r., nowa „Strategia rozwoju Politechniki Krakowskiej na lata 2021-205”. Dokument, po konsultacjach społeczności PK i pozytywnej opinii Rady Uczelni, przedstawił rektor prof. Andrzej Białkiewicz. Jako priorytetowe, długoterminowe cele strategiczne wskazano w nim:…
Przeczytaj więcej

Projekt Strategii rozwoju PK w konsultacjach społeczności uczelni

Rektor prof. Andrzej Białkiewicz przedstawił Senatowi PK podczas majowego posiedzenia projekt „Strategii rozwoju Politechniki Krakowskiej na lata 2021-2026”. Dokument został przekazany do konsultacji społeczności PK. Potrwają do 9 czerwca. Projekt strategii jest efektem prac specjalnie powołanej w listopadzie 2020 r. komisji rektorskiej. – Dla zainicjowania prac zespołu określiłem misję, wizję i cele strategiczne, które będziemy…
Przeczytaj więcej

Poszukiwani naukowcy z PK chętni do pełnienia funkcji opiekunów naukowych

Centrum Ttransferu Technologii PK do 15 czerwca 2021 r. zbiera oferty potencjalnych opiekunów naukowych PK. Poszukiwani są naukowcy zainteresowani przyjęciem do swoich zespołów postdoców, obecnie pracujących za granicą. Zgłoszenia poprzez wypełnienie formularza (Politechnika Krakowska Hosting Offer) można przesyłać na adres: rpk@transfer.edu.pl Link do formularza (w j. angielskim) znajduje się na stronie Centrum Transferu Technologii PK.…
Przeczytaj więcej

Politechnika energooszczędna i bardziej zielona

Zespół ds. Ekoinnowacji powołano na Politechnice Krakowskiej. To pierwsze takie gremium na PK. Będzie inspirować i koordynować ogólnouczelniane inicjatywy proekologiczne, związane m.in. z ochroną środowiska i klimatu, wspieraniem zrównoważonego rozwoju PK i redukcji negatywnego oddziaływania uczelni na środowisko. Zespołowi ds. ekoinnowacji przewodniczy prorektor ds. ogólnych PK dr hab. inż. arch. Tomasz Kapecki, prof. PK. Pracować…
Przeczytaj więcej

O „jaskółkach” normalności na PK w kwietniowej „Naszej Politechnice”

O planach na Święto Szkoły, kończących się pracach nas Strategią Rozwoju Politechniki Krakowskiej na latach 2021-2026, wzmocnieniach pionu technicznego uczelni oraz przygotowaniach do rekrutacji i nowego roku akademickiego – informuje społeczność rektor PK prof. Andrzej Białkiewicz na łamach kwietniowego wydania miesięcznika „Nasza Politechnika”. – Mam nadzieję, że dla społeczności Politechniki Krakowskiej jedną z pierwszych jaskółek…
Przeczytaj więcej