Politechnika Krakowska, ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków
reforma@pk.edu.pl

Autor: MAS

Rafał Świerczyński przewodniczącym Rady Uczelni

Senat Politechniki Krakowskiej powołał dr. Rafał Świerczyńskiego na przewodniczącego Rady Uczelni PK w kadencji 2021-2024. Wcześniej Rada Uczelni wskazała go jako kandydata na przewodniczącego. Kadencja nowej rady – wybranej przez Senat Politechniki Krakowskiej – rozpoczęła się w styczniu. Do 31 grudnia 2024 r.  powołani do niej zostali: dr inż. Aleksandra Burczyk, dr Rafał Świerczyński, mgr…
Przeczytaj więcej

Senat PK wprowadził zmiany w statucie uczelni

Senat Politechniki Krakowskiej na posiedzeniu w styczniu 2021 r. uchwalił zmiany w najważniejszym akcie wewnętrznym uczelni – w statucie. Poprzedziła je pełna droga legislacyjna, w tym m.in. konsultacje ze społecznością PK, ekspertyzy prawne, opiniowanie przez organizacje związkowe i Radę Uczelni. Zmiany były konieczne w związku z opiniami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Wskazało ono m.in.,…
Przeczytaj więcej

Nowa Rada Szkoły Doktorskiej na PK

Rektor PK powołał na okres do 31 grudnia 2024 r. Radę Szkoły Doktorskiej. Na jej czele stanęła ponownie dr hab. inż. Małgorzata Cimochowicz-Rybicka, prof. PK. W skład Rady na kadencję 2021-2024 powołani zostali także: dr hab. inż. arch. Maciej Motak, prof. PK, dr hab. inż. Witold Mazgaj, prof. PK, dr hab. inż. Radomir Jasiński, prof.…
Przeczytaj więcej

Rzecznik-mediator działa na Politechnice Krakowskiej

Pracownicy Politechniki Krakowskiej mogą korzystać ze wsparcia rzecznika-mediatora, powołanego m.in. w związku z przyznaniem PK loga Human Resources Excellence in Research. Od grudnia stanowisko to zajmuje dr Justyna Małkuch- Świtalska. Rzecznik mediator: – aktywnie wspiera naukowców (członków zespołów badawczych, promotorów, doktorantów) w budowaniu atmosfery współpracy oraz znajdywaniu rozwiązań dla ewentualnych konfliktów – starannie analizuje punkty…
Przeczytaj więcej

Rektor PK powołał nowych prodziekanów wydziałów

Rektor PK prof. Andrzej Białkiewicz powołał nowych prodziekanów wydziałów Politechniki Krakowskiej na okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2024 r.. Wcześniej powołania otrzymali nowi dziekani wydziałów. Na mocy zarządzenia rektora z 23 grudnia 2020 r. powołania na prodziekanów wydziałów PK otrzymali: Wydział Architektury (dziekan dr hab. inż. arch. Magdalena Kozień-Woźniak): prof. dr…
Przeczytaj więcej

Senat PK powołał członków Rady Uczelni na kadencję 2021-2024

Senat Politechniki Krakowskiej na posiedzeniach 16 grudnia 2020 r. i 8 stycznia 2021 r. powołał członków Rady Uczelni drugiej kadencji – trzech spośród społeczności PK oraz trzech spoza PK. W skład Rady, której kadencja rozpocznie się 1 styczna 2021 r. i potrwa do 2024 r.,  wejdzie  ponadto przewodniczący samorządu studenckiego (na mocy ustawy) oraz trzeci…
Przeczytaj więcej

Nowe stypendia dla studentów PK – aktywnych naukowców

Nowy program stypendialny dla studentów i doktorantów Politechniki Krakowskiej, realizowany z Własnego Funduszu Stypendialnego uczelni – ustanowił w grudniu 2020 r. Senat PK. Z finansowego wsparcia będą mogli skorzystać aktywni naukowo studenci i doktoranci. Stypendia będą przyznawane dwa razy w roku, pierwszy nabór wniosków już w styczniu 2021 r. O półroczne stypendia będą mogli się…
Przeczytaj więcej

Ponad pół miliona złotych na nagrody dla naukowych liderów PK

Program wspierania finansowego liderów naukowych Politechniki Krakowskiej jest kontynuowany.  – Na roczne podwyższenie wynagrodzeń dla pracowników, których osiągnięcia naukowe mają zasadniczy wpływ na wyniki ewaluacji dyscyplin, pozycje w rankingach oraz rozwój PK przeznaczymy ponad 600 tys. zł – zapowiedział rektor PK prof. Andrzej Białkiewicz. Program został zapoczątkowany w ubiegłej kadencji władz uczelni. Jego kontynuacja wynika…
Przeczytaj więcej

Powołania dla nowych dziekanów wydziałów Politechniki Krakowskiej

Rektor PK wydał zarządzenie w sprawie powołania dziekanów wydziałów Politechniki Krakowskiej na okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2024 r. Wydanie zarządzenia w tej sprawie poprzedziły wymagane statutem PK procedury wyłaniania kandydatów na dziekanów oraz opiniowania kandydatur przez społeczności wydziałów. Powołania do pełnienia funkcji dziekanów otrzymali: – dr hab. inż. arch. Magdalena…
Przeczytaj więcej

Będą inwestycje w infrastrukturę informatyczną uczelni

Inwestycje w infrastrukturę informatyczną Kampusu Czyżyny PK zostały przyśpieszone – poinformował na łamach listopadowego numeru miesięcznika „Nasza Politechnika” rektor PK prof. Andrzej Białkiewicz. – Coraz większe wymagania wobec uczelnianej sieci komputerowej (UCK), związane m.in. z jej większym obciążeniem zdalnym kształceniem i prowadzeniem zaawansowanych prac badawczych, skłoniły nas do przyśpieszenia prac nad infrastrukturą informatyczną Kampusu PK…
Przeczytaj więcej